Nyheter

Så hanteras turkiska asylansökningar

2016-12-01 09:44 CET

Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om at...

Skillnader mellan invandrade och infödda får litet genomslag i undersökning av vuxnas färdigheter

2016-12-01 08:33 CET

Inrikes födda har bättre resultat än utrikes födda vid undersökning av vuxnas färdighet...

We Are Survivors – drömmen om ett nytt liv

We Are Survivors – drömmen om ett nytt liv

2016-11-29 11:17 CET

De senaste åren har många nya människor kommit till vårt land. Människor som behöver få...

Migrationsverket bestrider krav angående Ocean Gala

2016-11-25 15:41 CET

Idag lämnades Migrationsverkets svar på Floating Accommodation Sweden ABs stämningsansö...

Frågor och svar om ensamkommande barn från Afghanistan

2016-11-24 17:21 CET

Migrationsverket får just nu många frågor om barn och ungdomar från Afghanistan. Här ha...

Bättre service när Migrationsverket flyttar till Sundbyberg Centrum

Bättre service när Migrationsverket flyttar till Sundbyberg Centrum

2016-11-22 13:39 CET

Efter sommaren 2018 öppnar Migrationsverket ett nytt servicecenter och kontor i Sundbyb...

Ordfront på Mänskliga Rättighetsdagarna

Ordfront på Mänskliga Rättighetsdagarna

2016-11-14 10:25 CET

Föreningen ​Ordfront kommer finnas på plats under mänskliga rättighetsdagarna 17-19 nov...

​Från Vi och Dom till Oss - Hermods stolt partner på OpenUp 2016 Örebro

​Från Vi och Dom till Oss - Hermods stolt partner på OpenUp 2016 Örebro

2016-11-11 09:18 CET

Hermods är Stolt sponsor av OpenUp som sammanför goda exempel, politiker och aktörer so...

Europaparlamentet måste omedelbart ta itu med avtalet om återsändande till Afghanistan

Europaparlamentet måste omedelbart ta itu med avtalet om återsändande till Afghanistan

2016-11-04 11:57 CET

Avtalet med Afghanistan har kringgått Europaparlamentet och bryter mot de gemensamma re...

USA - Guantánamofånge har fått lämna lägret

USA - Guantánamofånge har fått lämna lägret

2016-11-02 17:23 CET

Mohamedou Ould Slahi, som har hållits i Guantanamo fånglägret utan åtal eller rättegång...