Pressmeddelanden

Journalistresa till Israel och Palestina - sista ansökningsdag på söndag

2015-05-28 14:19 CEST Svenska kyrkan ​Svenska kyrkan och Diakonia ordnar en studieresa för journalister till Israel och Palestina 8-15 november. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sin kunskap om konflikten, skapa kontakter samt att nyansera och problematisera. Men även gå bakom rubrikerna genom möten med olika aktörer som lever och verkar i området.

​Sundsvalls kommunpolitiker vill samtala om integration

2015-05-28 07:07 CEST Sundsvalls kommun Den första juni håller politikerna i Sundsvalls integrationsberedning ett öppet möte med Sundsvallsborna. Meningen är att få inspel om hur integrationsarbetet kan bli bättre i Sundsvall.

2015-05-28 07:00 CEST Stockholms universitet Under 2014 omkom fler än 3 300 personer på Medelhavet i samband med försök att ta sig till Europa. Hittills i år beräknas nära 2 000 ha omkommit. Varför ger sig flyktingar ut till sjöss? Vad kan, bör, får och måste EU:s medlemsstater göra?

2015-05-27 13:22 CEST Riksidrottsförbundet På fredag inleds Riksidrottsmötet i Helsingborg och pågår hela helgen. Svensk idrotts ledare samlas för att staka ut en väg framåt och diskutera små och stora frågor. Mötet är öppet för allmänheten och både förbund och idrottsföreningar har lämnat in motioner.

Europaforum Hässleholm 2015 - Aktuella Europafrågor ur ett medborgarperspektiv

2015-05-27 10:11 CEST Hässleholms kommun Den 1 juni släpps programmet för årets upplaga av Europaforum Hässleholm, Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor. Härmed presentera ett urval av programpunkterna samt några av de medverkande.

Våra val ökar segregationen

2015-05-27 09:01 CEST Örebro universitet – Det är en vanlig uppfattning att segregation beror på att människor med utländsk bakgrund vill bo med varandra. Jag har valt att fokusera på de val nyblivna mammor i den svenska medelklassen gör, säger Maja Lilja, Örebro universitet. Studierna visar att trots att de vill att deras barn ska växa upp i ett kulturellt och socialt blandat område tar de beslut som går stick i stäv med detta.

2015-05-26 16:06 CEST Den Nya Välfärden En ny Demoskop-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, visar att allmänhetens uppfattning om invandringen har förändrats i en mer negativ riktning. Hela 58 procent av befolkningen anser numera att invandringen till Sverige är för stor. Endast 8 procent anser att den är för liten.

Svenskundervisningen för asylsökande måste säkerställas

2015-05-26 09:45 CEST Röda Korset ​3 av 4 tycker att det är viktigt att asylsökande får lära sig svenska direkt när de kommer till Sverige. 1 av 7 tror att det fungerar så. "Tillgången till undervisning måste säkerställas. Regering och riksdag måste avsätta mer resurser för detta", säger Ulrika Årehed Kågström generalsekreterare, Röda Korset.

Ny singel om feminism och rasism

2015-05-25 16:12 CEST Musichelp sweden ab Frantic Sunday är tillbaka med ny singel som är det första från albumet som släpps i höst. Nya singeln heter "We are the future", handlar om feminism och rasism och är producerad av Patrik Frisk.

EU-rätten utmanar den svenska välfärdsmodellen

2015-05-25 11:15 CEST Stockholms universitet Den svenska välfärdsmodellen och idén om att solidariteten är begränsad till de egna medborgarna utmanas av den gränsöverskridande EU-rätten, det visar en ny avhandling i juridik från Stockholms universitet. – Svenska politiker har stuckit huvudet i sanden genom att inte anpassa nationell lagstiftning till den dynamiska EU-rättens utveckling, säger Jaan Paju doktorand, Stockholms universitet.