Pressmeddelanden

+Mentor skapar empowerment

+Mentor skapar empowerment

2018-10-19 12:51 CEST
Förstudien +Mentor synliggör och stärker kvalificerade kvinnor med utländsk bakgrund. N...