Bilder

Martin Persson, forskarassistent vid avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers

2014-10-21 14:40 CEST Chalmers tekniska högskola

Sändarchippet för 140 GHz

2014-10-21 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola Fotot visar sändarchippet som innehåller en förstärkare, modulator, och en frekvensmultiplikator för lokaloscillatorn. Kretsarna är designade av Sona Carpenter, Herbert Zirath, och Mingquan Bao. Data-transmissions-mätningar är utförda av Simon He. Chipstorlek 1.6x1.2 mm2.

Ola Uhrqvist, tema Miljöförändringar

2014-10-20 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) I decennier har forskare utvecklat allt mer komplicerade modeller som förutsäger och visar konsekvenserna av globala miljöförändringar, modeller som ligger till grund för miljöpolitiska beslut. I den första avhandlingen från nya Tema Miljöförändringar vid Linköpings universitet visar Ola Uhrqvist hur modellerna växt fram, format och formats av sin tids rådande tankesätt.

Trafik
Martin Berg

2014-10-17 14:28 CEST Högskolan i Halmstad Martin Berg, universitetslektor och forskningsledare vid Centrum för samhällsanalys vid Högskolan i Halmstad.

Vaike Fors

2014-10-17 14:28 CEST Högskolan i Halmstad Vaike Fors, projektledare och universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.

Dansaren Frauke

2014-10-17 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola Föreställningen Airborne från 2012 med dansaren Frauke, som kommer till Aha-festivalens tredje dag.

Philippe Tassin, forskarassistent vid Teknisk fysik

2014-10-16 15:14 CEST Chalmers tekniska högskola

Ljuskon av Tjerenkov-strålning

2014-10-16 15:13 CEST Chalmers tekniska högskola En Tjerenkov-ljuskon skapad av partiklar som rör sig genom metamaterialet, som designats av chalmersforskaren Philippe Tassin med kollegor. Materialet består av silvercylindrar med nanometertunna väggar inbäddade i ett icke-strömförande material. Schackbrädet illustrerar den transformation av koordinaterna som används för att öka materialets förmåga att skilja ljuskoner från varandra.

Bzzz!

2014-10-16 12:56 CEST Harp Art Lab Bzzz! International Sound Art Festival Official Logotype.