Bilder

Fotbollsväska

2014-04-16 16:20 CEST Svenskt Demenscentrum

Volker Bruchert, institutionen för geologiska vetenskaper, forskare med på SWERUS-C3

2014-04-16 14:23 CEST Stockholms universitet Volker Bruchert, institutionen för geologiska vetenskaper, forskare med på SWERUS-C. är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, kommer bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades. Fotograf: Eva Dahlin

Professor Michael Tjernström, meteorologiska institutionen, forskare med på SWERUS-C3

2014-04-16 14:21 CEST Stockholms universitet Professor Michael Tjernström, meteorologiska institutionen, forskare med på SWERUS-C3. SWERUS-C3 är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, kommer bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades.

Professor Johan Nilsson, meterologiska institutionen, forskare med på SWERUS-C3

2014-04-16 14:16 CEST Stockholms universitet Professor Johan Nilsson, meterologiska institutionen, forskare med på SWERUS-C3. SWERUS-C3 är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, kommer bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades.

Professor Christoph Humborg, Baltic Nest Institute, forskare med på SWERUS-C3

2014-04-16 14:09 CEST Stockholms universitet Professor Christoph Humborg, Baltic Nest Institute, forskare på SWERUS-C. SWERUS-C3 är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, kommer bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades.

Örjan Gustafsson, professor enheten biogeokemi, ansvarig för SWERUS-C3 leg 1

2014-04-16 13:09 CEST Stockholms universitet Örjan Gustafsson, professor enheten biogeokemi, ansvarig för SWERUS-C3 leg 1. SWERUS-C3 är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, kommer bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades. Fotograf: Eva Dahlin

Martin Jakobsson, professor maringeologi och geofysik, ansvarig SWERUS-C3 leg 2

2014-04-16 13:04 CEST Stockholms universitet Martin Jakobsson, professor maringeologi och geofysik, ansvarig SWERUS-C3 leg 2. SWERUS-C3är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, kommer bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades. Fotograf: Eva Dahlin

Astrid Linder
Friktion
Henric Barkman, Statsvetenskapliga institutionen

2014-04-15 10:36 CEST Stockholms universitet Handen på hjärtat: hur gör du när du handlar? Får de miljö- eller Fairtrade-märkta varorna stå kvar i hyllan trots att du egentligen tycker att miljöfrågorna är viktiga? Studier visar att det ofta finns ett gap mellan våra attityder och våra handlingar. Forskaren Henric Barkman har nu undersökt hur man kan överbrygga dessa gap och uppmuntra till hållbar konsumtion.