Bilder

Pia Sandvik

Pia Sandvik

2017-01-18 13:15 CET

Leif Östling

Leif Östling

2017-01-18 13:15 CET

Maria Strømme

Maria Strømme

2017-01-18 13:15 CET

Advanced Engineering

Advanced Engineering

2017-01-18 13:15 CET

Yuantao Fan

Yuantao Fan

2017-01-18 11:33 CET

Humorgåvan

Humorgåvan

2017-01-16 20:47 CET

TreeWell - Biologisk avloppsrening för känsliga miljöer

TreeWell - Biologisk avloppsrening för känsliga miljöer

2017-01-16 14:31 CET

TreeWell är en innovativ biologisk avloppsrening och resultatet från decennier av såväl svensk som internationell forskning och erfarenheter från VA-projekt i världen. Systemet har mycket hög reningsgrad, reducerar läkemedel och hormonrester. TreeWell kräver ingen slamtömning och är fritt från kemikalier. TreeWell är flexibelt och lämpar sig mycket väl för kustområde och skärgård.

Lipider skyddar funktionaliteten hos natriumhissproteiner.

Lipider skyddar funktionaliteten hos natriumhissproteiner.

2017-01-12 13:10 CET

Lipider (vita) skyddar funktionaliteten hos natriumhissproteiner. Proteinernas form och vikt mättes med hjälp av masspektrometri och användes sedan som grund för beräkningsmodeller. Utan lipiderna förlorar proteinerna sin struktur (vänster). När lipider stödjer natriumhissens rörliga delar förblir proteinet intakt (höger).