Bilder

Erika Schagatay

Erika Schagatay

2018-05-21 15:24 CEST

Erika Schagatay, forskningsledare och professor vid Avdelning för hälsovetenskap på Mittuniversitetet, framför Mt Everest på vägen mot Everest Base Camp.

Siddhartha Khandelwal

Siddhartha Khandelwal

2018-05-18 08:54 CEST

Siddhartha Khandelwal föreslår en metod där en persons gång, och därmed också hälsotillstånd, kan mätas utanför kontrollerade labbmiljöer. Han disputerade den 14 mars, 2018.

Veronica Malm

Veronica Malm

2018-05-17 11:21 CEST

Hanife Rexhepi

Hanife Rexhepi

2018-05-16 07:00 CEST

Jasmin Müller

Jasmin Müller

2018-05-15 13:30 CEST

Schematisk beskrivning av den supergröna bränslecellen

Schematisk beskrivning av den supergröna bränslecellen

2018-05-15 10:05 CEST

Katekol i ligninet används som bränsle i bränslecellen, ut kommer el och vatten.