Bilder

Emilia Aldrin

Emilia Aldrin

2017-06-28 11:40 CEST

Emilia Aldrin är språkvetare och lektor i svenska språket vid Sektionen för humaniora vid Högskolan i Halmstad. Emilia Aldrins forskning handlar om språkligt identitetsskapande – hur människor använder språket som ett verktyg för att skapa, signalera, omförhandla och uppfatta olika identiteter.

Svårt för lärare att göra anonyma bedömningar

Svårt för lärare att göra anonyma bedömningar

2017-06-28 11:40 CEST

En ny forskningsstudie från Högskolan i Halmstad visar att lärare omedvetet kan påverkas av sociala faktorer som försvårar anonyma bedömningar. Personnamn i en svenskauppsats kan enligt studien leda till förutfattade meningar hos läraren som påverkar bedömningen av texten och av eleven.

Nicklas Salomonson

Nicklas Salomonson

2017-06-27 13:47 CEST

Henric Bagerius, Örebro universitet

Henric Bagerius, Örebro universitet

2017-06-27 11:32 CEST

Henric Bagerius, Örebro universitet

Henric Bagerius, Örebro universitet

2017-06-27 11:32 CEST

Andrei Vorobiev, docent och seniorforskare vid Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers

Andrei Vorobiev, docent och seniorforskare vid Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers

2017-06-27 08:29 CEST

Andrei Vorobiev fick sin Master of Science i Physics of semiconductors and dielectrics från Gorky State University, Gorky, Ryssland 1986, och doktorerade i fysik och matematik på Institute for Physics of Microstructures vid Russian Academy of Sciences (IPM RAS), Nizhny Novgorod, Ryssland år 2000

Teamet bakom projektet "Paper to replace plastic"

Teamet bakom projektet "Paper to replace plastic"

2017-06-26 11:23 CEST

På bilden ser vi från vänster: Robert Nordin och Ran Duan från BioBusiness Arena och Bo Westerlind och Kaarlo Niskanen från Mittuniversitetet.