Bilder

Katrin Skagert

Katrin Skagert

2016-07-05 07:36 CEST

Maria Wolmesjö

Maria Wolmesjö

2016-07-05 07:36 CEST

Härt-Lungfonden delar hjärtefrågor i Almedalen

Härt-Lungfonden delar hjärtefrågor i Almedalen

2016-07-04 08:05 CEST

Almedalens hetaste hjärtefråga får synas på plakaten. @hjartefraga #hjärtefråga #almedalen

Hjärtefrågor i Almedalen.

Hjärtefrågor i Almedalen.

2016-07-04 08:05 CEST

Almedalens hetaste hjärtefråga får synas på plakaten. @hjartefraga #hjärtefråga #almedalen

Hjärt-Lungfonden delar hjärtefrågor i Almedalen

Hjärt-Lungfonden delar hjärtefrågor i Almedalen

2016-07-04 08:05 CEST

Almedalens hetaste hjärtefråga får synas på plakaten. @hjartefraga #hjärtefråga #almedalen

Mai-Lis Hellenius Hjärtefråga

Mai-Lis Hellenius Hjärtefråga

2016-07-04 08:05 CEST

Inför Almedalen 2016 frågade vi professor Mai-Lis Hellenius om vilken som är hennes hjärtefråga.

Hjärt-Lungfonden sprider hjärtefrågor i Almedalen

Hjärt-Lungfonden sprider hjärtefrågor i Almedalen

2016-07-04 08:05 CEST

Veckans hetaste hjärtefråga i Almedalen får synas på plakaten. @hjartefraga #hjärtefråga #almedalen

Magnus Hallberg.

Magnus Hallberg.

2016-06-30 14:17 CEST

- Det kommun- och länsöverskidande samarbete som vi har med industri, institut, inkubatorer, universitet, kommuner, regioner, länsstyrelse med flera är något unikt och något vi ska värna och bygga vidare på, säger Magnus Hallberg VD SP Processum.