Bilder

Kasper Moth-Poulsen

2014-12-04 10:00 CET Chalmers tekniska högskola

Paul Erhart

2014-12-04 10:00 CET Chalmers tekniska högskola

Marcus Nilsson, Sensus

2014-12-04 08:36 CET Innovatum Marcus Nilsson från Sensus berättar om det mångreligiösa Sverige och den multireligiösa almanackan som de har tagit fram.

Åsa Helg och Git Hansson

2014-12-04 08:35 CET Innovatum Åsa Helg och Git Hansson har tagit fram det strategiska förändringverktyget DIVE som organisationer kan använda sig av för att jobba med mångfaldsfrågan.

Julia Ivarsson, Utopia

2014-12-04 08:35 CET Innovatum Julia Ivarsson från Utopia gav tips på hur vi kan tänka kring tillgänglighet och inkludering. - De som skapar teknik och beställer teknik behöver bli mycket mer normkritiska i sitt synsätt och bli mer inkluderande.

Christian Larsson, Parker Hannifin

2014-12-04 08:34 CET Innovatum Parker Hannifin jobbar systematiskt med mångfald. - Den arbetsgrupp hos oss som har mest mångfald är också den som genererar bäst resultat säger Christian Larsson.

Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Halmstad.

2014-12-03 14:36 CET Högskolan i Halmstad Jens Nygren är docent i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Halmstad och medlem i det forskarteam som arbetar med Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsa.

Här byggs Elektronikcentrum i Halmstad (ECH).

2014-12-03 10:01 CET Högskolan i Halmstad Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) byggs mellan hus D och E på Högskolan i Halmstads campusområde. Här en bild av tomten idag.

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) – arkitektskiss.

2014-12-03 09:59 CET Högskolan i Halmstad Elektronikcentrum i Halmstad, ECH, byggs just nu vid Högskolan i Halmstad. Byggnaden kommer att stå klar under första halvan av 2015. Här en skiss av hur byggnaden kommer att se ut.

Golvmodell Origo X

2014-12-03 09:08 CET Daikin Sweden AB Golvmodell Origo X