Bilder

Mikroskopbild, förstoring av den konstgjorda atomen

2014-09-12 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Förstoring av den konstgjorda atomen, med dess inbyggda supraledande kvantinterferometer (en så kallad ”squid”) i rosa. Det är squiden som ger atomen dess kvantfysiska egenskaper. ”Fingrarna” som sticker upp åt vänster står för kopplingen till ljudvågorna.

Forskarna som fångar ljudet från en atom

2014-09-12 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Chalmersforskarna vid kryostaten som används för att kyla proverna till nära absoluta nollpunkten. Från vänster: Per Delsing, Thomas Aref, Göran Johansson, Martin Gustafsson, Maria Ekström och Anton Frisk Kockum.

TJ Stef & Millophonia Mike - Live at Harp Art Lab

2014-09-11 12:28 CEST Harp Art Lab Konserten streamades från Harp Art Lab den 6 sept 2014 och ingår i ett pågående projekt där konstnärer bjuds in till att samarbeta med Kvarnofonen - Harp Art Labs permanenta ljudkonstverk.

TJ Stef & Millophonia Mike

2014-09-11 12:23 CEST Harp Art Lab TJ Stef & Millophonia Mike framför några av de rullbandsspelare som användes vid den streamade konserten som genomfördes i Harp Art Lab den 6 sept 2014. Projektet är uppbyggt kring Kvarnofonen som är Harp Art Labs permanenta ljudkonstverk. Harp Art Lab bjuder in till samarbeten mellan ljudkonstnärer och Kvarnofonen.

TJ Stef & Millophonia Mike - Live at Harp Art Lab

2014-09-11 11:59 CEST Harp Art Lab Konserten streamades från Harp Art Lab den 6 sept 2014 och ingår i ett pågående projekt där konstnärer bjuds in till att samarbeta med Kvarnofonen - Harp Art Labs permanenta ljudkonstverk.

Magnus Jonsson, professor i realtidssystem vid Högskolan i Halmstad.

2014-09-11 07:21 CEST Högskolan i Halmstad

Forskningsannons 2014 med Julia

2014-09-10 08:35 CEST Barncancerfonden Julia vill läsa alla böcker som någonsin har skrivits. Nu när hon är frisk från sin leukemi har hon chansen. Genom Barncancerfondens forskningsanslag kan många forskningsprojekt genomföras i Sverige och förbättra behandlingen av barncancer. Vår vision är att alla barn ska överleva.

Handshake DanVagt - GuardTools contract

2014-09-09 11:42 CEST Blue Mobile Systems AB DanVagt, rising force for national security delivery in Denmark is now choosing GuardTools® to visualise the quality of service performed by all officers throughout the country. The DanVagt philosophy is to offer its clients a true “best of both worlds”: trusted service of the local partner combined with uniform nationwide processes and support tools that secure highest overall quality delivery.

Lars Marcus, professor i stadsbyggnad

2014-09-09 07:46 CEST Chalmers tekniska högskola

Hjärtrapporten 2014

2014-09-08 17:39 CEST Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2014 ger en helhetsbild över forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige. Hjärtrapporten bidrar till ökad kunskapsnivå i samhället om vår tids största folksjukdom - hjärt-kärlsjukdom.