Bilder

Jonas Tallberg

Jonas Tallberg

2016-06-13 14:37 CEST

Ulrika Mörth

Ulrika Mörth

2016-06-13 14:36 CEST

Ulrika Mörth är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Lisa Rådman

Lisa Rådman

2016-06-13 08:30 CEST

Lars Hedbys, VD Idogen AB

Lars Hedbys, VD Idogen AB

2016-06-13 08:25 CEST

Lars Hedbys, VD Idogen AB

Idogen AB

Idogen AB

2016-06-13 08:25 CEST

En möjlig framtida flygplansdesign (utan text)

En möjlig framtida flygplansdesign (utan text)

2016-06-13 07:00 CEST

Illustration från projektet Ultimate av en möjlig framtida flygplansdesign.

Illustration av ett så kallat boxpropkoncept för flygplan

Illustration av ett så kallat boxpropkoncept för flygplan

2016-06-13 07:00 CEST

Illustration av ett så kallat boxpropkoncept; en konstruktion med potential att sänka bränsleförbrukning och minska buller i jämförelse med andra okapslade propellerfläktlösningar.

En möjlig framtida flygplansdesign (med text)

En möjlig framtida flygplansdesign (med text)

2016-06-13 07:00 CEST

Illustration från projektet Ultimate av en möjlig framtida flygplansdesign.

Ett framtidsscenario för det globala civilflygets årliga koldioxidutsläpp

Ett framtidsscenario för det globala civilflygets årliga koldioxidutsläpp

2016-06-13 07:00 CEST

Forskarna räknar med att teknologierna som de ska ta fram i projektet Ultimate kommer att sänka CO2-utsläppen från civilflyget med 18 procent per passagerarkilometer från och med år 2050 då den nya tekniken successivt förväntas tas i bruk. I ett framtidsscenario som värderats i projektet motsvarar detta en total utsläppsminskning på omkring 3 gigaton CO2 under de efterföljande 25 åren (grön yta).