Bilder

Ljudet från en atom har fångats

2014-09-12 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Till höger sänder en konstgjord atom ut ljudvågor i form av krusningar på ytan av ett mikrochip. Ljudet plockas upp till vänster av en mikrofon, som består av en rad metalliska ”fingrar”. Enligt teorin består signalen av en ström av kvantpartiklar, de svagaste ljud som är fysiskt möjliga. Bilden är inte skalenlig.

Mikroskopbild av den konstgjorda atomen

2014-09-12 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Den konstgjorda atomen, i gråblått uppe till höger, kan sända ut och ta emot ljud som rör sig längs ytan på ett mikrochip. Strukturen i gråblått nere till vänster är en kombinerad högtalare/mikrofon som används för att kommunicera akustiskt med atomen.

Mikroskopbild, förstoring av den konstgjorda atomen

2014-09-12 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Förstoring av den konstgjorda atomen, med dess inbyggda supraledande kvantinterferometer (en så kallad ”squid”) i rosa. Det är squiden som ger atomen dess kvantfysiska egenskaper. ”Fingrarna” som sticker upp åt vänster står för kopplingen till ljudvågorna.

Forskarna som fångar ljudet från en atom

2014-09-12 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Chalmersforskarna vid kryostaten som används för att kyla proverna till nära absoluta nollpunkten. Från vänster: Per Delsing, Thomas Aref, Göran Johansson, Martin Gustafsson, Maria Ekström och Anton Frisk Kockum.

TJ Stef & Millophonia Mike - Live at Harp Art Lab

2014-09-11 12:28 CEST Harp Art Lab Konserten streamades från Harp Art Lab den 6 sept 2014 och ingår i ett pågående projekt där konstnärer bjuds in till att samarbeta med Kvarnofonen - Harp Art Labs permanenta ljudkonstverk.

TJ Stef & Millophonia Mike

2014-09-11 12:23 CEST Harp Art Lab TJ Stef & Millophonia Mike framför några av de rullbandsspelare som användes vid den streamade konserten som genomfördes i Harp Art Lab den 6 sept 2014. Projektet är uppbyggt kring Kvarnofonen som är Harp Art Labs permanenta ljudkonstverk. Harp Art Lab bjuder in till samarbeten mellan ljudkonstnärer och Kvarnofonen.

TJ Stef & Millophonia Mike - Live at Harp Art Lab

2014-09-11 11:59 CEST Harp Art Lab Konserten streamades från Harp Art Lab den 6 sept 2014 och ingår i ett pågående projekt där konstnärer bjuds in till att samarbeta med Kvarnofonen - Harp Art Labs permanenta ljudkonstverk.

Magnus Jonsson, professor i realtidssystem vid Högskolan i Halmstad.

2014-09-11 07:21 CEST Högskolan i Halmstad

Forskningsannons 2014 med Julia

2014-09-10 08:35 CEST Barncancerfonden Julia vill läsa alla böcker som någonsin har skrivits. Nu när hon är frisk från sin leukemi har hon chansen. Genom Barncancerfondens forskningsanslag kan många forskningsprojekt genomföras i Sverige och förbättra behandlingen av barncancer. Vår vision är att alla barn ska överleva.

Handshake DanVagt - GuardTools contract

2014-09-09 11:42 CEST Blue Mobile Systems AB DanVagt, rising force for national security delivery in Denmark is now choosing GuardTools® to visualise the quality of service performed by all officers throughout the country. The DanVagt philosophy is to offer its clients a true “best of both worlds”: trusted service of the local partner combined with uniform nationwide processes and support tools that secure highest overall quality delivery.