Bilder

Oden lämnar Tromsöfjorden på väg till Arktiska Oceanen

2014-07-08 09:47 CEST Stockholms universitet

Algblomning i Östersjön 2005-07-11

2014-07-07 10:49 CEST Stockholms universitet Algblomning i Östersjön 2005-07-11. Satellitbild från NASAs satellit Terra, instrument MODIS.

Ragnar Elmgren

2014-07-07 10:49 CEST Stockholms universitet Foto: Kerstin Mothander

Presentpåsar - ge hopp när du ger en present

2014-07-07 07:00 CEST Barncancerfonden Give Hope presentpåsar gör givandet till dubbel glädje. Du ger bort en snygg present samtidigt som du hjälper till i kampen mot barncancer. Påsarna säljs på givehope.se.

Tre scenarier för år 2050 jämfört med år 2010

2014-07-07 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola I klimatomställningsscenariot (KLIMAT) för år 2050 släpper varje person ut mindre än 2 ton koldioxidekvivalenter per år (grön linje). Med scenariot ”Business as usual” (BAU) skulle utsläppen bli betydligt högre än idag. Med ”Dagens klimatpolitiska inriktning” (DKI) skulle utsläppen bli mindre än idag, men de skulle ändå vara mer än dubbelt så höga som de nivåer som krävs för att nå 2-gradersmålet.

Klimatpåverkan och välbefinnande

2014-07-07 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Baserat på data från 1000 västsvenskars klimatpåverkan och välbefinnandenivå har 10 grupper skapats. Den övre delen av diagrammet visar att utsläppen från den grupp som har lägst klimatpåverkan är ca 4 ton per år, och att gruppen med högst utsläpp orsakar ca 14 tons utsläpp. Den nedre delen av diagrammet visar att skillnaderna i välbefinnande är mycket små mellan de olika grupperna.

Aron Anderson och Johan Ernst Nilsson på Kebnekaises topp sommaren 2013

2014-07-03 10:01 CEST Barncancerfonden Aron Anderson blev sommaren 2013 den första rullstolsburna personen som nått Kebnekaises topp. Äventyraren Johan Ernst Nilsson var med som guide och coach.

Aron och Johan på Kebnekaises topp sommaren 2013

2014-07-03 09:37 CEST Barncancerfonden Aron Anderson och Johan Ernst Nilsson nådde toppen av Kebnekaise sommaren 2013. Aron blev den första personen i rullstol som bestigit Sveriges högsta berg.

Katja Kircher
Bioni Samp - Hive Synthesis

2014-07-02 08:13 CEST Harp Art Lab Bioni Samp, electronic sound artist from UK, at the BZZZ! International Sound Art Festival, Harp Art Lab, Sweden. Hive Synthesis attempts to create a symbiotic frequency relationship, like pollination and nectar exchanges, beekeeper and bees. The idea is to create an audio journey which explores the sounds and frequencies inside the honey bee’s home, the beehive.