Bilder

Världsunikt fynd av uråldrig svamp i Oskarshamns bergrund

Världsunikt fynd av uråldrig svamp i Oskarshamns bergrund

2017-07-04 11:05 CEST

Delvis fossiliserade svamphyfer på en zeolitkristall från 740 m djup i ett hålrum i granit från Äspöområdet i Oskarshamn. Svepelektronmikroskopbild med 600 µm:s bredd.

Victor Luo

Victor Luo

2017-06-30 13:34 CEST

Illustration

Illustration

2017-06-30 08:44 CEST

Forskarna har tagit ett första steg mot att överföra elektroner med samma spin mellan en topologisk isolator (orange lager) och en vanlig halvledare (blått lager).

Svårt för lärare att göra anonyma bedömningar

Svårt för lärare att göra anonyma bedömningar

2017-06-28 11:40 CEST

En ny forskningsstudie från Högskolan i Halmstad visar att lärare omedvetet kan påverkas av sociala faktorer som försvårar anonyma bedömningar. Personnamn i en svenskauppsats kan enligt studien leda till förutfattade meningar hos läraren som påverkar bedömningen av texten och av eleven.

Emilia Aldrin

Emilia Aldrin

2017-06-28 11:40 CEST

Emilia Aldrin är språkvetare och lektor i svenska språket vid Sektionen för humaniora vid Högskolan i Halmstad. Emilia Aldrins forskning handlar om språkligt identitetsskapande – hur människor använder språket som ett verktyg för att skapa, signalera, omförhandla och uppfatta olika identiteter.

Nicklas Salomonson

Nicklas Salomonson

2017-06-27 13:47 CEST