Bilder

Zeynep Ünsal.

Zeynep Ünsal.

2017-09-27 14:01 CEST

Zeynep Ünsal.

Zeynep Ünsal.

2017-09-27 14:01 CEST

Cellens molekylära liv

Cellens molekylära liv

2017-09-27 10:07 CEST

Forskarna vid Stockholms universitet undersöker cellens inre liv på molekylärnivå. Bild: Stockholms universitet.

Mikael Oliveberg, Institutionen för biokemi och biofysik.

Mikael Oliveberg, Institutionen för biokemi och biofysik.

2017-09-27 10:07 CEST

Mikael Oliveberg, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Sara Strandberg, Fysikum.

Sara Strandberg, Fysikum.

2017-09-27 10:07 CEST

Sara Strandberg, Fysikum, Stockholms universitet.

Mätdata som används vid försöken samlas in med ATLAS-experimentet vid CERN på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Foto: CERN.

Mätdata som används vid försöken samlas in med ATLAS-experimentet vid CERN på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Foto: CERN.

2017-09-27 10:07 CEST

Mätdata som används vid försöken samlas in med ATLAS-experimentet vid CERN på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Foto: CERN.

Patrik Rydén

Patrik Rydén

2017-09-27 08:15 CEST

Patrik Rydén, vetenskaplig ledare för projektet.

Föreläsningar om historia

Föreläsningar om historia

2017-09-26 08:00 CEST