Bilder

VN-541PC

VN-541PC

2016-12-08 09:00 CET

VN-541PC

VN-541PC

2016-12-08 09:00 CET

VN-541PC

VN-541PC

2016-12-08 09:00 CET

DM-720

DM-720

2016-12-08 09:00 CET

DM-720

DM-720

2016-12-08 09:00 CET

DM-720

DM-720

2016-12-08 09:00 CET

DM-720

DM-720

2016-12-08 09:00 CET

Ulrik Martin Larsen

Ulrik Martin Larsen

2016-12-08 08:00 CET

Ulrik Martin Larsen disputerade vid Textilhögskolan den 6 december 2016 med sin avhandling Dressing Wearing – Movement directed by dress, dress directed by movement .

Per Hedström

Per Hedström

2016-12-08 08:00 CET

Per Hedström. Foto: Erik Geibrink