Bilder

Björn Sjöstrand

2015-11-05 05:11 CET Södertörns högskola

Vinnare i Swedish Embedded Award 2015

2015-11-04 15:26 CET Högskolan i Halmstad Henrik Jern och Robert Persson från Högskolan i Halmstad vann studentkategorin i Swedish Embedded Award 2015.

Stjärnan W Hydrae enligt Herschel-teleskopet

2015-11-04 12:00 CET Chalmers tekniska högskola Stjärnan W Hydrae enligt Herschel-teleskopet. Denna röda jättestjärna, som omges av ett skal av gas, stoft och damm, ligger ca 300 ljusår från jorden i stjärnbilden Vattenormen. Bilden har skapats med bilder tagna med kameran PACS på ESA:s rymdteleskop Herschel (ljus med våglängd 0,07 mm visas i ljusblått, 0,16 mm i gult). Mätningarna gjorda med Sepia visar tecken på vatten i närheten av stjärnan.

Tecken på vatten nära stjärnan W Hydrae

2015-11-04 12:00 CET Chalmers tekniska högskola Tecken på vatten nära stjärnan W Hydrae. Med dess nya instrument Sepia kan teleskopet Apex nu se ljus med våglängd kring 1,5 mm – idealiskt för att kunna upptäcka tecken på vatten i rymden. Bland de första målen för Sepia är den röda jättestjärnan W Hydrae, som ligger ca 300 ljusår från jorden. I detta spektrum syns tydliga tecken på vattenånga nära stjärnan.

Instrumentet Sepia i tre dimensioner

2015-11-04 12:00 CET Chalmers tekniska högskola Sepia i tre dimensioner visas i denna CAD-ritning. Röda områden visar upp hur ljus leds från teleskopets antenn mot mottagaren genom ett system av speglar i olika storlekar. Till höger i bilden syns instrumentet SHFI, också byggt av Gard för Apex.

Instrumentet Sepia lyfts in i teleskopets instrumentkabin

2015-11-04 12:00 CET Chalmers tekniska högskola Den 15 februari 2015 var Chajnantor-platån i norra Chile täckt av snö när Sepia lyftes in i teleskopets instrumentkabin.

Undersökning av instrumentet Sepia före installationen

2015-11-04 12:00 CET Chalmers tekniska högskola Ingenjörer från Gruppen för avancerad mottagarutveckling vid Onsala rymdobservatorium och Chalmers undersöker Sepias övre del innan den installeras på teleskopet Apex. Till vänster står Mathias Fredrixon och Denis Meledin, och bakom dem Igor Lapkin.

Klas Ekman och Magnus Bremmer. Foto: Niklas Björling

2015-11-04 07:54 CET Stockholms universitet

Magnus Bremmer och Klas Ekman. Foto: Niklas Björling

2015-11-04 07:54 CET Stockholms universitet Magnus Bremmer, kulturjournalist och forskare, och Klas Ekman, författare och journalist.

Cykelns historia

2015-11-04 07:54 CET Stockholms universitet