Bilder

Gränsyta mellan elektroners spinn och ljus

Gränsyta mellan elektroners spinn och ljus

2018-10-05 08:45 CEST

Illustration av omvandling av elektronens spinnriktning till riktningen på cirkulärt polariserat ljus. Elektronens spinntillstånd i nanopelaren avgör om det elektromagnetiska fältet i ljuset kommer att rotera medurs eller moturs runt ljusets färdriktning.

Pressbild: Lotta Andersson

Pressbild: Lotta Andersson

2018-10-04 13:41 CEST

Pressbild: Lotta Andersson

Utgrävning av en begravningsplats i södra Uralerna.

Utgrävning av en begravningsplats i södra Uralerna.

2018-10-03 20:00 CEST

Utgrävning av en begravningsplats i södra Uralerna.

Ulrich Häussermann

Ulrich Häussermann

2018-10-02 09:39 CEST

Kalman Szabo

Kalman Szabo

2018-10-02 09:39 CEST

Alexey Amunts

Alexey Amunts

2018-10-02 09:39 CEST

Hiranya Peiris

Hiranya Peiris

2018-10-02 09:39 CEST

Hiranya Peiris

Henrik Cederqvist

Henrik Cederqvist

2018-10-02 09:39 CEST

Henrik Cederqvist