Bilder

Lena Eliasson

Lena Eliasson

2019-03-13 10:48 CET

Lena Eliasson professor i experimentell diabetesforskning vid Lunds Universitet har arbetat med forskning om mikroRNA (miRNA) med koppling till diabetes i ett flertal år. År 2017 fick hon ett forskningsanslag på två miljoner för att forska vidare hur mikroRNA kan användas vid behandling och prediktion av diabetes. 

Lanerhansk ö

Lanerhansk ö

2019-03-13 10:48 CET

Birgitta Wallin

Birgitta Wallin

2019-03-13 08:53 CET

Semrén & Månsson, GoCo Bild 1

Semrén & Månsson, GoCo Bild 1

2019-03-13 07:30 CET

Semrén & Månsson, GoCo bild 2

Semrén & Månsson, GoCo bild 2

2019-03-13 07:30 CET

Semrén & Månsson, GoCo Bild 3

Semrén & Månsson, GoCo Bild 3

2019-03-13 07:30 CET

Niina Hernández

Niina Hernández

2019-03-12 13:10 CET

Även mindre dos kolesterolsänkande vid typ 2-diabetes minkar risken för hjärt-kärlsjukdom

Även mindre dos kolesterolsänkande vid typ 2-diabetes minkar risken för hjärt-kärlsjukdom

2019-03-11 10:48 CET

Även mindre dos kolesterolsänkande vid typ 2-diabetes minkar risken för hjärt-kärlsjukdom.

Pernilla Garmy

Pernilla Garmy

2019-03-11 08:15 CET

Pernilla Garmy, biträdande professor i omvårdnad. FRI ANVÄNDNING. Foto: Högskolan Kristianstad

Gita Hedin

Gita Hedin

2019-03-11 08:15 CET

Gita Hedin. FRI ANVÄNDNING. Foto: Högskolan Kristianstad