Bilder

ForskarFredag skolprogram

ForskarFredag skolprogram

2018-09-26 09:00 CEST

Logga ForskarFredag 2018

Logga ForskarFredag 2018

2018-09-26 09:00 CEST

Logga Forskar Grand Prix

Logga Forskar Grand Prix

2018-09-26 09:00 CEST

Lisa Guntram, Linköpings universitet

Lisa Guntram, Linköpings universitet

2018-09-26 08:00 CEST

"Vår studie tar inte ställning i frågan om livmodertransplantationer bör ske i vården. Den visar att man behöver vara medveten om de paralleller som finns till altruistiskt surrogatmödraskap", säger Lisa Guntram

Maltkornsmästaren, skörden.

Maltkornsmästaren, skörden.

2018-09-25 11:21 CEST

Resultatet av tidningen Lantmannens odlingstävling Maltkornsmästaren. Här en del av det som skördades på Tolefors Gård i Östergötland den 8/8. Foto Peter Jigerström/Lantmannen.

Maltkornsmästaren, skörden.

Maltkornsmästaren, skörden.

2018-09-25 11:21 CEST

Resultatet av tävlingen Maltkornsmästaren De visar: Tröskningen av Maltkornsmästaren skördades på Tolefors Gård i Östergötland den 8/8. Foto: Peter Jigerström/Lantmannen.

Kerstin, Barbro och Thore

Kerstin, Barbro och Thore

2018-09-24 12:47 CEST

Kerstin Ahlqvist, Barbro Bruce och Thore Soneson håller på att skapa en nytt läromedel med hjälp av VR-film.