Bilder

Pedro Lopes

Pedro Lopes

2019-01-23 07:38 CET

Pedro Lopes, Institutionen för klinisk mikrobiolog, Umeå universitet.

Lotta Vedholm, VD, Cochlear Nordic

Lotta Vedholm, VD, Cochlear Nordic

2019-01-22 07:00 CET

Mätinstrument för snö

Mätinstrument för snö

2019-01-21 20:00 CET

DOME - Ett halvcirkelformat optiskt instrument som består av en belysningskälla och flera detektorer för korrekt och snabb karakterisering av en given yta, snö i detta fall. Kupolen är centrerad över belysningspunkten i detta fall på en snöyta. Vidare är längden, bredden och höjden av kupolen 1 m, 0,4 m respektive 0,5 m. Belysningssystemet består av tre laserdioder med nära IR-våglängder och detekteringssystemet består av en uppsättning av åtta fotodetektorer på avstånd 20 grader från varandra. I Dome-experimenten belyser en stråle med NIR-ljus en snöyta och reflektionerna från ytan mäts samtidigt av en uppsättning av detektorer. Intensiteten av det reflekterande ljuset i det olika vinklarna lagras i en dator och analyseras ytterligare för att uppskatta ytegenskaper, såsom vattenhalt, kornstorlek och ytgrovhet.

Mätningar av snö vid Luleå tekniska universitet

Mätningar av snö vid Luleå tekniska universitet

2019-01-21 20:00 CET

Bilden visar optiska egenskaper på fyra olika vintervägförhållanden som torr, våt, gammal och komprimerad gammal snö. Torr och våt snö är sammansatta av likformiga snökristaller men har stor skillnad i bulkvatteninnehåll. Denna skillnad kan ses i bilden, där vattenhalten i ett snöpaket har direkt inflytande på hur ljuset absorberas, speciellt för denna våglängd.

Snöytan på bilden visar gammal snö, socker snö.

Snöytan på bilden visar gammal snö, socker snö.

2019-01-21 20:00 CET

Bilden visar gammal snö som är sammansatt av större kristaller som tenderar att absorbera det mesta av infallsljuset. Snöytan på bilden komprimerades för att skapa ett scenario med typiska körförhållanden på vintervägar. Detta komprimeringsförfarande ger en jämn och plan yta vilket resulterar i en liten topp av spridd strålning jämfört med den gamla snön. Baserat på absorptions- och spridningsegenskaperna hos en viss våglängd kan man klassificera vintervägarna.