Nyheter

FlameR: Mistras official presentation launched

2014-02-03 10:41 CET Paxymer AB Mistra Innovation recently just posted a description of the research project FlameR which Paxymer is leading. A collaboration with Borgstena, SKS, FOV, Saab Barracuda, Swerea/IVF and Borås Högskola to investigate the Paxymer system in flame retarded polyolefin fibers.

VA-teknik Södra lanserar ny webbplats

2014-02-03 08:00 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp VA-teknik Södra är ett projektprogram för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige. VA-teknik Södra är ett klustersamarbete mellan NSVA, VA SYD och Gryaab samt VA-teknik vid LTH och Vatten Miljö Teknik på Chalmers. För att synliggöra VA-teknik Södras arbete bättre lanseras i dagarna en ny webbplats www.va-tekniksodra.se.

Föreläsare i fokus PACSEM 2014: Stefan Sundvisson från Largo

2014-01-30 14:33 CET Packaging Arena Har du rätt kulör? Alltid? Det finns nämligen en rad olika omständigheter som påverkar hur kulören på din förpackning uppfattas. Stefan Sundvisson, projektledare på Largo lär oss allt om detta på PACSEM 2014.

2014-01-30 13:19 CET Staf, Stockholms Akademiska Forum Technology for health, ett 35000 kvadratmeter stort utbildnings- och forskningscentrum ska byggas i Flemingsberg. Röda Korsets Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan blir hyresgäster. Byggstart planeras till augusti 2014 och allt beräknas klart till sommaren 2016.

2014-01-28 16:56 CET Swedish Incubators & Science Parks Umeå Biotech Incubator (UBI) tilldelas 15 miljoner kronor från familjen Erling-Perssons Stiftelse. Pengarna ska stärka UBIs arbete med att stimulera utvecklingen av fler life science-idéer till samhällsnyttiga produkter och tjänster i form av framtida läkemedel och diagnostiska metoder.

2014-01-28 10:09 CET Stockholms universitet Med hjälp av extremt korta laserpulser kan forskare följa hur elektronerna rör sig i en atom. Forskare från bland annat Lunds universitet och Stockholms universitet har lyckats visa i detalj hur det går till när två elektroner tillsammans kastas ut från atomen. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature Physics.

Att skriva sig till läsning - IKT i förskoleklass och skola

2014-01-27 15:50 CET Liber AB I denna bok presenterar Arne Trageton en ny syn på den första läs- och skrivinlärningen. Tala, lyssna, skriva och läsa kopplas tätare samman med datorn som ett centralt verktyg. Boken bygger på ett treårigt forskningsprojekt där elever i 14 klasser från fyra nordiska länder deltagit.

Föreläsare i fokus PACSEM 2014: Torbjörn Eriksson från Thinfilm

2014-01-24 05:00 CET Packaging Arena Thinfilm är företaget som kan förändra sättet vi lever på. De gör elektroniken möjlig där den aldrig varit möjlig tidigare. Har du hört talas om The Internet of Everything? Snart är det en realitet, inte minst inom förpackningsbranschen.

2014-01-23 08:15 CET IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering De som förlorade sina jobb i samband med arbetsplatsnedläggningar un-der 1990-talet hade en högre alkoholrelaterad sjuklighet och dödlighet. Det visar en ny rapport från IFAU.

Välkommen att ställa ut på PACSEM 2014!

2014-01-22 09:04 CET Packaging Arena Hitta nästa affär på PACSEM 2014. Eller om vi vänder på det – låt den hitta dig. Med en utställarplats på PACSEM 2014 kan du vara säker på att representanter från hela förpackningskedjan lägger märke till dig och ditt företag. Som utställare blir du en självklar samlingspunkt i pauser och mingel. Dessutom ingår en fri deltagare för hela konferensen i priset!