Nyheter

2015-05-22 12:18 CEST Barncancerfonden ​Barncancerfonden livesänder från årsmötet för att alla som vill ska få möjlighet att ta del av föreläsningar och frågestunder. Nästa sändningstillfälle är Barncancerfondens årsmöte nu lördag 23 maj. Då visar vi föreläsningar av generalsekreterare Olle Björk samt av Jonas Mattson, överläkare och docent på Karolinska Institutet.

Ny kunskap om hur typ 2-diabetes utvecklas

2015-05-21 13:24 CEST Diabetesfonden Diabetesfonden stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Ett av de forskningsprojekt som finansierats har nu kunnat presentera ny kunskap om vad som händer när typ 2 diabetes utvecklas. Genom att studera insulinproducerande betaceller hos möss i realtid har de kunnat ringa in en viktig del i förloppet som leder till betacellernas död.

Forskning med mål att bota leukemi

2015-05-21 10:38 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse Fram till den 27 maj tar Ragnar Söderbergs stiftelse emot ansökningar från akademiskt unga forskare med redan uppvisad vetenskaplig skicklighet inom medicinska vetenskaper. Vid de tre senaste utlysningarna har stiftelsen fått in många ansökningar av mycket hög kvalitet. De senaste sju utvalda Ragnarforskarna presenteras löpande tills utlysningsperioden avslutas – Läs mer om Göran Karlsson!

2015-05-21 09:35 CEST Enzymatica AB (publ)

Hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar

2015-05-20 14:59 CEST Stockholms universitet Förlust av algätande smådjur har överraskande stora effekter på hälsan hos värdefulla sjögräsängar. Detta visar nya resultat från ett samordnat experiment som skett över norra halvklotet, som forskarna Johan Eklöf och Serena Donadi, vid institutionen för ekologi, miljö och botanik, deltagit i.

Nya läkemedel mot bakterieinfektioner

2015-05-20 09:52 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse Fram till den 27 maj tar Ragnar Söderbergs stiftelse emot ansökningar från akademiskt unga forskare med redan uppvisad vetenskaplig skicklighet inom medicinska vetenskaper. Vid de tre senaste utlysningarna har stiftelsen fått in många ansökningar av mycket hög kvalitet. De senaste sju utvalda Ragnarforskarna presenteras löpande tills utlysningsperioden avslutas – idag om Hauryliuks forskning!

Susanne Rosenberg invald i Kungl. Musikaliska Akademien

2015-05-19 15:45 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) Susanne Rosenberg, folksångerska, doktor i musik och prefekt vid Institutionen för folkmusik på Kungl. Musikhögskolan (KMH), är en av de sex nya ledamöter som valdes in i Kungl. Musikaliska akademien vid dess sammankomst den 12 maj. Av dem har alla utom Erik Wallrup stark anknytning till KMH som tidigare studenter eller lärare.

Djursholm skapar Sveriges beslutsfattande elit

2015-05-19 09:00 CEST Stockholms universitet I dagarna kommer Mikael Holmqvist ut med boken Djursholm Sveriges ledarsamhälle på Atlantis förlag. I flera tidigare forskningsprojekt har han använt sociologiska metoder för att studera hur makt och inflytande uttrycks. Det gör Mikael Holmqvist även denna gång när det är Djursholm han skärskådar i syfte att förstå den livsstil och kultur som skapar ledare i dagens svenska samhälle.

Ett nytt mål för framtida behandling av psoriasis och eksem

2015-05-19 09:00 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse Fram till den 27 maj tar Ragnar Söderbergs stiftelse emot ansökningar från akademiskt unga forskare med redan uppvisad vetenskaplig skicklighet inom medicinska vetenskaper. Vid de tre senaste utlysningarna har stiftelsen fått in många ansökningar av mycket hög kvalitet. De senaste sju utvalda Ragnarforskarna presenteras löpande tills utlysningsperioden avslutas – Nu presenterar vi Liv Eidsmo!

Fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga

2015-05-19 07:00 CEST Stockholms universitet Det råder vetenskaplig konsensus om att de perfluorerade kemikalier som används i fläck- och vattenavvisande kläder är skadliga för människor. Tvåhundra forskare från 38 länder, däribland flera forskare från Stockholms universitet har undertecknat skrivelsen ”Madrid Statement”. Skrivelsen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives.