Nyheter

Mode med en story

Mode med en story

2016-12-06 08:15 CET

”Slow Fashion” är det nya svarta, teamet bakom Indigenous collective planerar att sprid...

Bättre måltider – ett gemensamt mål

Bättre måltider – ett gemensamt mål

2016-12-06 08:15 CET

Carl-Henrik Sundström vill förändra människors matvanor och göra lunchen mer hållbar, s...

​Kulturarbetarna redo att bli entreprenörer

​Kulturarbetarna redo att bli entreprenörer

2016-12-06 08:15 CET

Hon såg inte sig själv som en entreprenör, Johanna Forsman är enligt egen utsago en kul...

Bookboost vill ge hotell mer pengar

Bookboost vill ge hotell mer pengar

2016-12-06 08:15 CET

Det webbaserade verktyget Bookboost är 1 av 20 idéer som vunnit Venture Cups nationella...

Att leva med demens

2016-12-05 15:46 CET

Den 8 december presenterar forskarna i programmet "Demens: handlingsförmåga, personskap...

Nyttan av registerdata i utbildningsvetenskaplig och pedagogisk forskning

2016-12-05 09:00 CET

I ett nytt Working paper från IFAU beskrivs vilka svenska registerdata som finns inom d...

Skillnader mellan invandrade och infödda får litet genomslag i undersökning av vuxnas färdigheter

2016-12-01 08:33 CET

Inrikes födda har bättre resultat än utrikes födda vid undersökning av vuxnas färdighet...

Stockholm Science City Newsletter - November 2016

Stockholm Science City Newsletter - November 2016

2016-11-28 16:52 CET

Snapshots from the H2 Health Hub, the new collaboration between Karolinska Institute an...

​Webbutveckling för den breda massan

​Webbutveckling för den breda massan

2016-11-28 07:45 CET

Montathar Faraon beskriver boken som hans mest envisa projekt. Kanske är det betydelsen...

Innventia International Consumer Survey 2016

Innventia International Consumer Survey 2016

2016-11-25 16:01 CET

Nu kommer sammanställningen av resultaten från den internationella konsumentundersöknin...