Nyheter

Philips and Dutch Radboud university medical center introduce first diabetes prototype app with integrated online community to empower patients and enhance continuity of care

2015-09-15 11:30 CEST Philips Royal Philips and Radboud university medical center (Radboudumc) today introduced a connected digital health prototype that enables people living with diabetes and their health care providers to make more confident care decisions while managing the complexity of diabetes self-care. In its first phase, the solution both organizations are developing will focus on patients living with diabetes type 1

Unilabs fortsätter att arbeta för ökat deltagande i mammografiscreening

2015-09-15 09:30 CEST Unilabs AB ​Idag rapporterar P4 Blekinge om att två av tio kvinnor som kallas till mammografi inte dyker upp. Unilabs fortsätter arbetet med att öka deltagandet i mammografiscreening i samarbete med Sveriges landsting och regioner.

2015-09-14 14:18 CEST Umeå universitet Hur påverkar olika miljöfaktorer människans hälsa? Det kommer att diskuteras vid ett nationellt möte om hälsorelaterad miljöövervakning, tisdagen den 15 och onsdagen den 16 september i Väven i Umeå. De miljöfaktorer som ska avhandlas rör allt från avgaser, ftalater och perfluorerade ämnen, till sorkfeber och ett varmare klimat.

Altran och Askalon signerar avtal för gemensamma affärer

2015-09-10 15:08 CEST Altran Scandinavia ​Altran Scandinavia och Askalon AB har tecknat ett avtal som formaliserar det samarbete som existerat mellan parterna under en längre tid.

Vi firar kulturarvsdagen 2015 på lördag och söndag

2015-09-09 08:01 CEST Innovatum På lördag och söndag är det dags för årets kulturarvsdag som firas runt om i Europa och så även i Trollhättan och på Innovatum. Det kommer att anordnas visningar i kraftstationer och historiska vandringar på ett par av våra historiska industriområden.

Seminarium om datasäkerhet med kryptologen Bruce Schneier

2015-09-08 18:15 CEST Institutet för Framtidsstudier Den tillgänglighet som ny teknologi erbjuder oss kommer med ett pris, information. Och de som tar del av informationen gör mer än lagrar den, information om vårt köpbeteende, våra vänner och våra tankar. Företag använder den för att manipulera nyhetsartiklar, annonser och priser. Regeringar använder den för att diskriminera, censurera och hota. Har vi gett upp mer än vi fått?

Stockholms stads innovationsdirektör blir rådgivare till Kista Science City AB

2015-09-08 17:10 CEST Kista Science City Gunnar Björkman, innovationsdirektör i Stockholms stad, blir senior advisor åt Kista Science City AB som huvudsakligen kommer att använda hans erfarenheter och nätverk för Urban ICT Arena.

2015-09-08 08:30 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Barn till föräldrar med låg inkomst och låg utbildning blir oftare inskrivna på sjukhus än barn till föräldrar med högre inkomst och utbildning. Sämre hälsa i barndomen är också förenat med sämre skolresultat och högre bidragsberoende som ung vuxen.

Kurser på StDH att söka senast 5 oktober

2015-09-07 16:36 CEST Stockholms konstnärliga högskola

Intervju med Sofia Carlsson, Karolinska Institutet

2015-09-07 16:25 CEST Diabetesfonden ​Sofia Carlsson är epidemiolog och universitetslektor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Hon är också en av de forskare som finansieras av Diabetesfonden. Vi träffade Sofia för att få höra mer om hennes forskningsprojekt.