Nyheter

Christian Sandström i ny rapport om innovationer

2014-08-28 15:20 CEST Ratio Rapporten undersöker hur 100 av Sveriges främsta innovationer har uppkommit. Resultaten pekar på att 47 procent har skapats av uppfinnare som varit anställda vid ett företag, medan enskilda uppfinnare och entreprenörer har bidragit med 33 procent och universitet står för resterande 20 procent.

2014-08-27 19:46 CEST Barncancerfonden The Amazing Spiderman 2 släpps på DVD, Blu-ray och vod i Sverige.I fodralen finns information om Spidermans egna insamling för Barncancerfonden. Målet för den insamlingen är att nå 50 000 kronor. Den som väljer att hyra hem filmen som vod via SF Anytime får välja mellan ordinarie pris eller det 10 kronor dyrare välgörenhetspriset. Den extra 10-kronan går direkt till Barncancerfondens verksamhet.

2014-08-27 13:31 CEST Janssen I denna film berättar professor Bengt Jönsson hur han vill förbättra dagens cancervård med utgångspunkt från IHE-rapporten “Access to high-quality oncology care across Europe”.

Ny rapport från Mångkulturellt centrum "Majoritetssvenskar i Storstockholm"

2014-08-27 12:45 CEST Mångkulturellt centrum Den sociala sammanhållningen i Sverige är i riskzonen på grund av stigande ojämlikhet och en oro för en växande mångfald. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Majoritetssvenskar i Storstockholm” som skrivits av Tobias Hübinette och Charlotte Hyltén-Cavallius på uppdrag av Open Society Foundations inom projektet ”Hemma i Europa”. Läs mer: http://mkc.botkyrka.se/majoritetssvenskar

Fredrik Weibull from Imagine that completes the ALS ice bucket challenge for ALS research

2014-08-26 15:27 CEST Imagine that Fredrik Weibull from Imagine that completes the ALS ice bucket challenge and nominates Mikael Wallsbeck to complete the challenge in support for ALS research.

Nordic Life Science Days 7-9 Sept, 2014

2014-08-26 15:24 CEST Medeon AB Medeon kommer att vara representerad på NLSD mellan den 7-9 september, Stockholm Waterfront. Ses vi där?

Chromalytica identifierar sjukdomar genom utandningsluft

2014-08-26 15:21 CEST Medeon AB Medeonbolaget Chromalytica har utvecklat ett träffsäkert instrument som genom utandningsluft kan ge underlag för att diagnosticera utbredda sjukdomar som cancer. På så sätt är det möjligt för vården att ge en diagnos i ett tidigt skede samt sätta in rätt behandling.

AkzoNobel i Almedalen 2014

2014-08-26 14:55 CEST AkzoNobel Leverans av positiv energi, politikermöten och samtal kring hållbara städer. Under Almedalsveckan nätverkade AkzoNobel på bred front och knöt viktiga kontakter för framtiden.

Nyckelrekrytering för materialvetenskap inom Region Skåne

2014-08-26 12:20 CEST Invest in Skåne För att ytterligare stärka Region Skånes investerings- och utvecklingsinsatser inom materialvetenskap, har dr Axel Steuwer nu utnämnts till affärsutvecklingsansvarig inom Region Skånes bolag Invest in Skåne.

2014-08-25 10:54 CEST Stockholms universitet Vetenskapsrådet har beslutat att ge ett bidrag till Stockholms universitet för rekrytering av professor John Wettlaufer, som ska forska vid Stockholms universitet och Nordita, det nordiska institutet för teoretisk fysik. John Wettlaufer är för närvarande verksam vid Yale där han innehar Batemanprofessuren i geofysik, fysik och matematik, vilket illustrerar hans ovanliga vetenskapliga bredd.