Nyheter

Trots hög ungdomsarbetslöshet är vägen till arbetsmarknaden inte så lång för de flesta unga

2016-01-28 08:20 CET

Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. En ny rappor...

Problemlösning som utgångspunkt - matematikundervisning i förskoleklass

Problemlösning som utgångspunkt - matematikundervisning i förskoleklass

2016-01-27 13:47 CET

I boken Problemlösning som utgångspunkt delar författarna med sig av sina erfarenheter ...

​Gen spelar roll för tumörutveckling – nya forskningsresultat om neuroblastom

2016-01-26 13:40 CET

Av de barn som insjuknar i cancer i Sverige får ungefär procent diagnosen neuroblastom,...

3D-skrivare för stora objekt

3D-skrivare för stora objekt

2016-01-26 09:29 CET

3D-skrivartekniken har gett oss möjligheten att gå från koncept till färdig detalj dire...

Folksam ger stöd till forskning om organisationsformer

Folksam ger stöd till forskning om organisationsformer

2016-01-25 07:27 CET

Folksam och Stockholms universitet har undertecknat ett nytt femårigt samarbetsavtal. B...

Barnhälsovård - att främja barns hälsa

Barnhälsovård - att främja barns hälsa

2016-01-22 13:34 CET

I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuell forskning och...

Demokratidilemman i läraruppdraget - att arbeta för lika villkor

Demokratidilemman i läraruppdraget - att arbeta för lika villkor

2016-01-22 13:06 CET

Det är nog få lärare idag som skulle säga att de inte står bakom skolans demokratiska v...

Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen

Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen

2016-01-22 11:29 CET

Matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder Hur kan matematikundervisnin...

Frej Wedlund till final i amerikansk kompositionstävling

Frej Wedlund till final i amerikansk kompositionstävling

2016-01-22 08:42 CET

​Den 24-årige tonsättaren Frej Wedlund, som är student vid Kungl. Musikhögskolan (KMH),...