Nyheter

Identitetspolitik - Det stora samtalet

2015-03-26 08:32 CET Mångkulturellt centrum

2015-03-25 19:41 CET Stockholms universitet Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-priset 2014 har tilldelats Rasmus Josefsson för hans examensarbete i processrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Handledare för examensarbetet har varit Mattias Nilsson, advokat på White & Case.

Vetenskapsfestivalen på Lindholmen Science Park

2015-03-25 10:37 CET Lindholmen Science Park Den 16-17 april blir Lindholmen Science Park en del av Vetenskapsfestivalen. Temat för festivalen är liv och död. På Visual Arena kommer du kunna uppleva hur man kan använda visualisering för att förklara och kommunicera forskning.

Färre tågförseningar med ändrade ersättningsregler?

2015-03-24 10:41 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Ett system med regress innebär att kostnaden för en försening förs över från den drabbade parten till den part som förorsakat kostnaden. Forskare på VTI konstaterar att med ett väl utvecklat system för att registrera störningar kan järnvägens funktionalitet förbättras med hjälp av regress.

Barncancerfondens första podcast

2015-03-23 15:03 CET Barncancerfonden Under 2015 lanserar Barncancerfonden en podcast där vi pratar med forskare och med personer som på något sätt är engagerade i Barncancerfondens arbete. I avsnitt #1, mars 2015, får vi möta medicintekniska forskaren Niclas Roxhed. Han arbetar med att utveckla en extremt liten strålkälla som ska kunna föras in i kroppen och strålbehandla en tumör inifrån.

2015-03-23 14:57 CET Ratio 2014 är Ratios mest produktiva år, i alla hänseenden. Vi driver idag fler forskningsprojekt, med tydligare relevans, bredare stöd och större genomslag än någonsin tidigare. Tre stora forskningsprogram - om företagens kompetensförsörjning, tillväxtfinansiering samt om teknikskiften och politisk förändring - samt åtta fristående projekt drivs och genomförs av institutet som nu har ca 30 forskare.

De rusar för forskningen

2015-03-23 10:14 CET Diabetesfonden Intervju med Sockerruset UF, fyra gymnasietjejer från Finspång som arrangerar ett motionslopp till förmån för Diabetesfonden den 18 april. Sockerruset genomförs på Arena Grosvad i Finspång och kommer att vara 5 km långt.

Två KMH-alumner tävlar med 5-minutersoperor i Zagreb

2015-03-20 15:52 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Magnus Bunnskog och Petter Ekman, som båda är tonsättare och tidigare KMH-studenter, har utsetts av en internationell jury att delta i Musik Biennale Zagrebs kortoperatävling. Av totalt 91 insända bidrag från hela världen har tio 5-minutersoperor blivit antagna för att tävla om förstapriset – en beställning på en helaftonsopera 2017.

Miljöklassificeringen av bilar bör förändras

2015-03-20 13:43 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut För närvarande baseras miljöklassificering av bilar på utsläppen av koldioxid, enligt de riktlinjer som tagits fram av EU. Enligt forskare på VTI bör även skillnader i teknologier utgöra en grund för miljöklassning av bilar.

Inkubatorbolaget Inxide bakom teknologi i ny drönare

2015-03-20 12:13 CET Innovatum Inxides patenterade teknologier och en avancerad kolfiberkomposit har möjliggjort en vikt på drygt 200 gram för den bärande strukturen, vilket är helt avgörande för att kunna bredda användningsområdena för professionella drönare.