Bilder

Low_Dan-Arve Bratland

2014-08-27 15:16 CEST Schoeller Allibert AB

Formsprutning av lagerlåda

2014-08-27 15:10 CEST Schoeller Allibert AB Bilden visar en robotarm som sträcker sig in i en formspruta för att plocka ut en färdigsprutad SYSTEM 9000 lagerlåda.

Godståg, Inlandsbanan

2014-08-25 10:02 CEST Inlandsbanan AB

Barn - en oskyddad trafikantgrupp

2014-08-22 11:29 CEST AstaZero Barn är en grupp trafikanter som har det extra svårt. Nya system för aktiv säkerhet kommer att bli allt vanligare i framtiden. De kan bland annat upptäcka barn som rusar ut på gatan och se till att bilen bromsar automatiskt. På AstaZero ska sådana system utvecklas.

Så gör vi trafiken säkrare

2014-08-22 11:15 CEST AstaZero Vad kan AstaZero erbjuda alla som vill minska trafikdöden? Det berättade vd Pether Wallin om för konferenciern Linda Nyberg på invigningen 21 augusti. Över 500 gäster lyssnade.

Dockan räddad!

2014-08-22 11:06 CEST AstaZero Teknik, utvecklad av Autoliv, känner av dockan och ser till att bilen bromsar i god tid för att undvika påkörning. Tekniken visades på invigningen av AstaZero 21 augusti 2014.

Snabbstopp

2014-08-22 11:00 CEST AstaZero Sensorerna i Volvokoncernens lastbil känner av hindret och bromsar det tunga fordonet automatiskt. Tekniken visades på AstaZero-invigningen 21 augusti 2014.

Den tragiska verkligheten

2014-08-22 10:52 CEST AstaZero Globalt sett omkommer cirka 1,2 miljoner människor i trafiken varje år. De tragiska siffrorna hör till det som aktiv säkerhet i fordon kan bidra till att minska. På AstaZero-invigningen 21 augusti påmindes besökarna om siffrorna.

En säkrare värld för våra barn

2014-08-22 10:47 CEST AstaZero Morgondagens trafikanter är små idag. En förskoleklass var med och invigde AstaZero 21 augusti. Statssekreterare Håkan Ekengren fick äran att klippa bandet.

Minskad vältrisk

2014-08-22 10:37 CEST AstaZero Volvo Dynamic Steering heter Volvokoncernens teknik för att minska risken att en lastbil välter i hög fart. Tekniken visades på AstaZero-invigningen 21 augusti 2014.