Bilder

Kampanjen #StopTheTrucks

Kampanjen #StopTheTrucks

2017-06-20 13:24 CEST

Kampanjen StopTheTrucks lyfter problemen med djurtransporterna inom EU och uppmanar branschen och den svenska regeringen att agera. Det krävs en revision av EU:s lagstiftning för djurtransporter, krafttag mot den höga dödligheten under transport och ett stopp för exporten av levande djur. Kampanjen är en del av en EU-omfattande kampanj som drivs av 22 djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa, och samordnas av Eurogroup for Animals.

Får i djurtransport

Får i djurtransport

2017-06-20 13:24 CEST

Kampanjen StopTheTrucks lyfter problemen med djurtransporterna inom EU och uppmanar branschen och den svenska regeringen att agera. Det krävs en revision av EU:s lagstiftning för djurtransporter, krafttag mot den höga dödligheten under transport och ett stopp för exporten av levande djur. Kampanjen är en del av en EU-omfattande kampanj som drivs av 22 djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa, och samordnas av Eurogroup for Animals.

TrueMobile Control Center - Insight

TrueMobile Control Center - Insight

2017-06-19 10:31 CEST

TrueMobile Control Center - Enheter

TrueMobile Control Center - Enheter

2017-06-19 10:31 CEST

TrueMobile Control Center - Support

TrueMobile Control Center - Support

2017-06-19 10:31 CEST