Bilder

Säsongens bästa råvaror

Säsongens bästa råvaror

2019-01-18 09:48 CET

Tidiga höstgrönsaker

Tidiga höstgrönsaker

2019-01-18 09:30 CET

Havsmonstret

Havsmonstret

2019-01-18 09:27 CET

Havsmonstret har en stor mun som man kan klättra och gunga i. Om man känner sig extra modig så tar man sig vidare och klättrar högt upp inuti havsmonstrets kropp och svans. Vem vet, man kanske ser fler monster där uppe?

Ubåtstornet

Ubåtstornet

2019-01-18 09:27 CET

Den här lekplatsen har storleken av en naturlig valfisk. Här finns ett högt ubåtstorn. Den stora lekytan utgörs av fantasifulla skapelser som för tankarna till den marina världen; simmande rockor att balansera i, färgglada däckgungor som maneter tillsammans med andra fantasifulla lekelement och ett tematiserat fallskydd utgör havsbotten.

Organic Lavender Bath & Body Oil

Organic Lavender Bath & Body Oil

2019-01-17 11:18 CET

Yana Litins’ka, juridiska institutionen vid Uppsala universitet

Yana Litins’ka, juridiska institutionen vid Uppsala universitet

2019-01-14 07:02 CET

Yana Litins’ka, juridiska institutionen vid Uppsala universitet, i samband med sin avhandling Assessing capacity to decide on medical treatment: On human rights and the use of medical knowledge in the laws of England, Russia and Sweden.

Dr. Steven R. Gundry

Dr. Steven R. Gundry

2019-01-11 10:15 CET

Omslag Växtparadoxen 3D

Omslag Växtparadoxen 3D

2019-01-11 10:15 CET