Bilder

Honda HRX 476 VY

Honda HRX 476 VY

2016-05-19 11:43 CEST

Hondas gräsklippare HRX 476 VY är testvinnare! Den vann Bäst i test, utsedd av tidningen Allt om Trädgård.

Följer upp framgångsrik premiärsäsong

Följer upp framgångsrik premiärsäsong

2016-05-19 08:15 CEST

Redan under premiärsäsongen 2015 uppmätte Allsvenskan goda resultat sett till antal interaktioner på webben. I en jämförelse med andra europeiska seglingsligor kom Sverige på en god andraplats efter Tyskland. Totalt uppmättes 60 miljoner interaktioner på webben för Allsvenskan Segling. Med fler möjligheter att ta del av tävlingarna förväntas den siffran öka ytterligare under säsongen 2016.

Digital teknik som kan utveckla sporten

Digital teknik som kan utveckla sporten

2016-05-19 08:15 CEST

Med hjälp av specialanpassad programvara från SAP kan seglarna gå ner på detaljnivå i analyserna av sina egna delseglingar. Varför gjorde vi ett dåligt resultat i den här seglingen? Hur skiljde sig vårt vägval mot den vinnande båten? Jämförande statistik mellan olika lag och båtar visar hastighet mot nästa märke och hur många manövrar medverkande gör på banan. Vilket lag seglar kortaste vägen?

Digital teknik gör Allsvenskan Segling mer tillgänglig för fler

Digital teknik gör Allsvenskan Segling mer tillgänglig för fler

2016-05-19 08:15 CEST

Den digitala tekniken skapar nya möjligheter att bearbeta mycket stora datamängder vilket på lite sikt kommer att göra relevant information mer tillgänglig för fler. Dessutom vill man göra det smidigare för media och kommentatorer att följa tävlingarna med hjälp av visualiserad realtidsinformation och analyser.

Siljans Flottisten får del av ekonomiskt stöd

Siljans Flottisten får del av ekonomiskt stöd

2016-05-18 14:00 CEST

Sjöhistoriska museet fördelar 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. K-märkta ångfartyget Flottisten i Rättvik får ta del av årets stöd.

Ingo i Göteborg får eknomiskt stöd

Ingo i Göteborg får eknomiskt stöd

2016-05-18 14:00 CEST

Sjöhistoriska museet fördelar 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. K-märkta skonaren Ingo får ta del av årets stöd.

Isolda i Göteborg får ekonomsikt stöd

Isolda i Göteborg får ekonomsikt stöd

2016-05-18 14:00 CEST

Sjöhistoriska museet fördelar 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Segelfartyget Isoldai Göteborg tilldelas en stor del av årets stöd.

Mina i Lidköping får ekonomiskt stöd

Mina i Lidköping får ekonomiskt stöd

2016-05-18 14:00 CEST

Sjöhistoriska museet fördelar 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. K-märkta vänergaleasen Mina, ett av Sveriges äldsta segelfartyg, får ta del av årets stöd.

Södertäljes Ejdern får eknomiskt stöd

Södertäljes Ejdern får eknomiskt stöd

2016-05-18 14:00 CEST

Sjöhistoriska museet fördelar 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. K-märkta ångfartyget Ejdern i Södertälje får en stor andel av årets stöd.

Herkules får stöd

Herkules får stöd

2016-05-18 14:00 CEST

Sjöhistoriska museet fördelar 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Bogserbåten Herkules i Göteborg får ta del av årets stöd.