Bilder

Patric E Österström och Isabell Dagman

2015-03-25 06:00 CET Stenungsbaden Yacht Club

Segelbåtar anpassas inför ny lag

2015-03-25 01:24 CET Linjett Segelbåtar - Rosättra Båtvarv AB Många Linjettseglare är väl förberedda och har anpassat sina båtar inför lagen om toalettavfall som träder i kraft 1 april 2015, då blir det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall till vattnet. Förbudet gäller i hela Sveriges sjöterritorium. Syftet är att minska utsläppen av fosfor och kväve till våra svenska vatten.

Bootcamp

2015-03-23 06:00 CET Stenungsbaden Yacht Club

Bootcamp

2015-03-23 06:00 CET Stenungsbaden Yacht Club

Bootcamp

2015-03-23 06:00 CET Stenungsbaden Yacht Club

Bootcamp

2015-03-23 06:00 CET Stenungsbaden Yacht Club

Bootcamp

2015-03-21 21:58 CET Stenungsbaden Yacht Club

Ground Zero

2015-03-20 09:10 CET Cordland Marine AB Fotografen Brutus Östling och producenten Fredrik Granath arbetar med det internationella projektet "Ground Zero": Resultatet publiceras inom ett par år i över 30 länder. Projektet handlar om Arktis natur och djurliv, samt vad som sker med ett klimat i förändring. Framtiden för vår miljö och vårt klimat är direkt kopplat till vad som sker i Arktis.

Vi har inlett ett spännande samarbete med projektet ”Ground Zero”.

2015-03-20 09:10 CET Cordland Marine AB Fotografen Brutus Östling och producenten Fredrik Granath arbetar med det internationella projektet "Ground Zero": Resultatet publiceras inom ett par år i över 30 länder. Projektet handlar om Arktis natur och djurliv, samt vad som sker med ett klimat i förändring. Framtiden för vår miljö och vårt klimat är direkt kopplat till vad som sker i Arktis.

En av två miljoner utövare: Sussie Stridh med flugfångad gädda.

2015-03-20 08:30 CET Sportfiskarna Sportfisket är större än någonsin: omkring två miljoner fiskar årligen och vi spenderar närmare 6 miljarder på vårt fritidsintresse.