Bilder

ProRace One, frontbild

ProRace One, frontbild

2016-01-12 10:59 CET

ProRace One är PolyRopes extrema fallina där linans uppbyggnad och materialsammansättning har optimerats och tillsammans med den senaste tillverkningstekniken har vi skapat en lina med mantelglidning nära 0% och en arbetstöjning på knappt 0.6%. Höljet är i princip outslitligt. Beställ på www.poly.se

Pressbild

Pressbild

2016-01-11 10:00 CET

Anders Östlund

Anders Östlund

2016-01-08 14:22 CET

Samos kust, Turkiet i bakgrunden

Samos kust, Turkiet i bakgrunden

2016-01-08 14:22 CET

Ulf Larsson

Ulf Larsson

2016-01-08 14:22 CET

Thomas Brzezinski

Thomas Brzezinski

2016-01-08 14:22 CET

Susanne Nyman

Susanne Nyman

2016-01-08 14:22 CET

Foto Charlotte Gad

Jonas Rask

Jonas Rask

2016-01-08 14:22 CET

Hans Erlandsson

Hans Erlandsson

2016-01-08 14:22 CET

Christian Kündig

Christian Kündig

2016-01-08 14:22 CET