Evenemang

2014-11-06 12:35 CET Magelungen Utveckling AB Hur ska vi undvika ett framtida behov av vanvårdsutredningar? Vårt syfte är att tillsammans undersöka vad vi kan och bör göra för barn i samhällsvård. Vårt mål är att sätta de viktiga frågorna på kartan kring vad vi behöver göra idag för att inte samhället ska göra om det som ledde till Vanvårdsutredningen.

Tid: 2015-01-30, 08:30 - 13:00
Plats: Saturnus konferens, Slussen Stockholm