Evenemang

Gud gör ingen skillnad - utbildningsdag om funktionsnedsättning för religiösa ledare

2014-11-17 09:15 CET Bräcke diakoni Göteborgs Interreligiösa Centers seminarium om funktionsnedsättning i församlingen. Vilken plats har barn och vuxna med funktionsnedsättningar i församlingar? Hur kan vi arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv med dessa frågor? Genom föredrag, personliga berättelser och samtal närmar vi oss dessa och andra viktiga frågor som rör ämnet funktionsnedsättning i församlingen. Se även bifogad fil.

Tid: 2014-11-25, 16:00 - 21:00
Plats: Göteborgs Interreligiösa Center, Kyrkogatan 25 i Göteborg

2014-11-06 12:40 CET Magelungen Utveckling AB Vad är mentalisering? Varför mår vi bra av att kunna mentalisera? På vilket sätt ger mentaliseringsförmåga en god psykisk hälsa? Hur kan man arbeta mentalseringsinriktat med ungdomar? Svar på dessa frågeställningar och ytterligare kunskap kring mentaliseringsbaserat arbete kommer att serveras på detta seminarium.

Tid: 2014-12-03, 15:30 - 17:00
Plats: Bondegatan 35, Södermalm

2014-11-06 12:35 CET Magelungen Utveckling AB Hur ska vi undvika ett framtida behov av vanvårdsutredningar? Vårt syfte är att tillsammans undersöka vad vi kan och bör göra för barn i samhällsvård. Vårt mål är att sätta de viktiga frågorna på kartan kring vad vi behöver göra idag för att inte samhället ska göra om det som ledde till Vanvårdsutredningen.

Tid: 2015-01-30, 08:30 - 13:00
Plats: Saturnus konferens, Slussen Stockholm