Bilder

Andres Rodrigues Lorenzo

Andres Rodrigues Lorenzo

2016-09-29 15:31 CEST

Andres Rodrigues Lorenzo, överläkare i plastikkirurgi, Akademiska sjukhuset

Vincent 5 år hör med cochleaimplantat

Vincent 5 år hör med cochleaimplantat

2016-09-29 12:42 CEST

I ett reportage i Barnplantabladet (september 2016) berättar Vincents mamma om sin son - en aktiv kille som trots dövhet hör och pratar helt normalt. Hans mamma konstaterar att beslutet om cochleaimplantat för Vincent inte var svårt när de fick veta att Vincent var döv sedan födseln. Vincent sa "mamma" två månader efter inkopplingen!

Capio Ätstörningcenter

Capio Ätstörningcenter

2016-09-29 10:47 CEST

Anhörig tillsammans med patient

iWhite Instant Tandtråd

iWhite Instant Tandtråd

2016-09-28 13:53 CEST

iWhite Instant 2 Kit

iWhite Instant 2 Kit

2016-09-28 13:51 CEST

Illustration från Janna Gottwalds studie av spädbarn på 18 månader.

Illustration från Janna Gottwalds studie av spädbarn på 18 månader.

2016-09-28 13:24 CEST

Illustration från Janna Gottwalds studie av spädbarn på 18 månader. Studien bygger på flera olika moment. Se bildtexten.

Green Coffee

Green Coffee

2016-09-28 09:30 CEST

Papyrus Supplies Miljökatalog

Papyrus Supplies Miljökatalog

2016-09-28 06:37 CEST