Bilder

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

2017-02-22 17:09 CET

Digitalisering har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den. I den här rapporten pekar vi ut en rad betydelsefulla hinder som bromsar eller omöjliggör utveckling, liksom förslag på åtgärder som behöver vidtas för att vi ska kunna komma vidare.

Nils-Eric Vallo

Nils-Eric Vallo

2017-02-22 10:16 CET

Djurvårdguiden

Djurvårdguiden

2017-02-22 07:30 CET

Catharina Kjellerstedt

Catharina Kjellerstedt

2017-02-22 07:30 CET

Eva Engström

Eva Engström

2017-02-22 07:30 CET

Marknads- och kommunikationschef