Bilder

Läkare Utan Gränser har tagit emot hundratals skadade på sitt sjukhus i Aden.

2015-03-31 18:32 CEST Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränser har tagit emot hundratals skadade på sitt sjukhus i Aden. Bild från den 26 mars. Foto: MSF

Förstoppning orsakad av läkemedel med opioider är vanligt och betungande

2015-03-31 16:56 CEST AstraZeneca Läkemedel med opioider är vanliga och nödvändiga behandlingsalternativ vid måttlig till svår kronisk cancer- och icke-cancerrelaterad smärta. Fler än 900.000 personer i Sverige smärtbehandlas med opioider. Förstoppning är den vanligaste biverkan vid behandling med läkemedel med opioider. Många lider i onödan av opioidorsakad förstoppning och är inte nöjda med den behandling de har.

Sarah Tjulander_2

2015-03-31 14:03 CEST Lensway AB

Sarah Tjulander

2015-03-31 14:03 CEST Lensway AB

Bild till framsida av program

2015-03-31 11:59 CEST Kompetensteamet Stockholm AB

Omslag programmet

2015-03-31 11:59 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Omslag till programmet - för press

Michael Catenacci

2015-03-31 08:57 CEST Mattias Lundberg

Mölndals sjukhus

2015-03-31 07:31 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndals sjukhus Foto: Marie Ullnert

Life Genomics fosterdiagnostik NIPT

2015-03-31 07:30 CEST Almis mediarum

Sverre Seierstad

2015-03-30 15:15 CEST Evidensia Djursjukvård AB DVM, PhD, landschef Norge.