Nyheter

2015-03-03 15:50 CET Landstinget i Uppsala län Landstinget planerar att renovera helikopterflygplatsen på Akademiska sjukhuset. Bland annat behöver stationsbyggnaden rustas upp för att uppfylla dagens krav på brandsäkerhet och funktion.

Förekomst av Listeria bland frysta grönsaker i vanliga kök

2015-03-03 14:10 CET Food Safety AB Food Safety har sett att Listeria återkommande dyker upp i frysta grönsaker, som exempelvis fryst broccoli. Här har det handlat om frysta broccolibuketter som tinas och sedan används i sallader och andra kalla bufférätter. Rekommendationen är att även dessa buketter skall hettas upp och kylas ner ordentligt före servering.

Barnsjuksköterska/distriktssköterska till Mama Mias BVC i Solna/Sundbyberg.

2015-03-03 13:11 CET Mama Mia

Ultraljudsbarnmorska för välbetalt sommaruppdrag i Malmö och/eller Stockholm

2015-03-03 12:57 CET Mama Mia

2015-03-03 10:57 CET Enzymatica AB (publ)

Vårdavdelning på Skellefteå lasarett öppnar igen

2015-03-03 10:51 CET Västerbottens läns landsting Ett intensivt och framgångsrikt rekryteringsarbete har lett till att medicinsk och geriatrisk klinik på Skellefteå lasarett igår öppnade 8 vårdplatser som varit stängda sedan i maj 2014.

Stockholm Life Newsletter - February 2015

2015-03-03 10:32 CET Stockholm Life Solna-Stockholm Läs det senaste nyhetsbrevet från Stockholm Life.

Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

2015-03-03 10:05 CET Plan Sverige Plans studie gjord i Liberia och Sierra Leone visar att epidemin har allvarliga konsekvenser för barns utveckling. Många barn har förlorat allt och saknar vårdnadshavare, utbildning, hälsovård och ekonomisk försörjning.

"Personlig assistans ska bedömas restriktivt", vad blir då konsekvensen?

2015-03-03 10:03 CET NÄRA AB personlig assistans Vad blir konsekvensen när lagen bara ser ekonomi? För 24 år sedan blev Stefan nedslagen med ett baseball träd och är sen dess beroende av personlig assistans. Vad innebär omprövningen för individens medborgarskap? Vem bär ansvaret för att detta sker på ett rättssäkert sätt?

​Vad betyder eHälsa?

2015-03-03 10:00 CET Visiba Group AB eHälsa, eller e-hälsa, är i många sammanhang ett omtalat och väl använt begrepp både i Sverige och andra länder. Så här skriver Europeiska Unionens folkhälsoportal (u.å.): ​“...ehälsa är samlingsbegreppet för vård och stöd på distans, dvs. informations- och kommunikationsverktyg som används till förebyggande åtgärder, diagnos, behandling samt övervakning och styrning av hälsa och livsstil." ​