Nyheter

2015-10-05 09:00 CEST Akademiska sjukhuset Det uppmärksammade fallet med en man i Bålsta som åtalats för mord på sin dotter har utretts av Akademiska sjukhuset. Bakgrunden är att mannen innan händelsen hade haft kontakt med sjukhuset. Efter analysen, som nu är klar, gör sjukhuset bedömningen att handläggningen vid besöket var adekvat utifrån det underlag som fanns vid den tidpunkten.

2015-10-05 08:09 CEST Landstinget i Uppsala län På grund av brist på vaccin kommer femåringar i Uppsala län tills vidare inte att få den vaccination som normalt ges i samband med femårskontrollen. Barnen sätts i stället upp på en väntelista och kommer att kallas tillbaka för vaccination under 2016.

Apotekarsocieteten utlyser stipendier för vidareutbildning och forskning, sista ansökningsdag 31 oktober

2015-10-05 08:00 CEST Apotekarsocieteten

Unga Malin utbildar om ätstörningar.

2015-10-05 08:00 CEST Lifecap AB Lyssna på insiktsfulla Malin Rosen på Radio Roslagen den 5/10 mellan 19-20 när hon berättar om sin resa från självsvält till livskvalié. Malin har inte bara egen erfarenhet av problemet, hon är även utbildad kognitiv coach och snart färdig hypnos/energiterapeut. Hon har i sina föreläsningar på olika skolor rönt stor uppmärksamhet och påverkat många unga människors liv i positiv riktning.

Stockholms läns läkemedelskommitté landstingets mesta fortbildare om läkemedel

2015-10-05 06:20 CEST Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, HSF, SLL Läkemedelskommittén och dess expertråd är landstingets i särklass största fortbildare av vårdpersonal inom läkemedelsfrågor. Runt 1000 fortbildningar arrangerades i länet under 2014. Det är kommitténs uppgift att identifiera brister i läkemedelsanvändningen och att fortbilda för att avhjälpa bristerna. Läkemedelskommittén erbjuder fortbildning som är helt producentoberoende.

Född med depressionsgen? Deppa inte – samma gen även kan öka lyckan

2015-10-03 13:00 CEST Svenska Örtmedicinska Institutet Aktiebolag Vissa är födda men en ”depressionsgen”. Men för att den ska aktiveras krävs en rad dåliga händelser. Nu har forskare kunnat visa att samma gen kan ge ökad lycka om bra saker händer i livet.

NHI flyttar in på Åkorken Science Park

2015-10-02 16:18 CEST Åkroken Science Park ​De senaste veckorna har det flyttat in ett helt gäng nya spännande företag i vår science park. Ett av dem är NHI, ett företag som har 20 års praktisk erfarenhet av distansteknik och virtuell hälsovård i extrem glesbygd. De lanserar nu virtuella hälsorum, där läkare eller annan vårdpersonal vid behov kan kopplas upp via videolänk.

Inspirationsföreläsning - bestigningen av Afrikas högsta berg med rullstol

2015-10-02 15:27 CEST Team Olivia Lars "Lövis" Löfström är en sann inspiratör.

2015-10-02 15:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2015.

Så vill Medtronic tillsammans med sjukhusen möta sjukvårdens utmaningar

2015-10-02 13:56 CEST Medtronic Medtronic vill stödja hälso-och sjukvården ytterligare. Genom att i samverkan identifiera och ta fram skräddarsydda lösningar för vården ska resurserna optimeras och kostnaderna kontrolleras, samtidigt som det kliniska resultatet och patienternas upplevelser förbättras.