Nyheter

Panzsjukhuset i republiken Kongo får stöd från Rotary

2014-11-23 18:15 CET Rotary Sverige Vid Panzisjukhuset i Bukavu i Kongo har 40.000 kvinnor opererats som utsatts för brutala övergrepp. Verksamheten vid sjukhuset har problem med elförsörjningen. För trygga operationer krävs en stabil elförsörjning. Pengar saknas för att skaffa moderna generatorer, därför har Rotaryklubben Örebro-Engelbrekt beslutat att starta en insamling med målet att få ihop 500.000 kr till projektet.

AddQ Consulting stödjer kampen mot mobbing i skolorna

2014-11-23 09:11 CET AddQ Consulting AddQ Consulting stödjer aktivt kampen mot mobbing i skolorna i kampanjen Mot mobbing i Skolorna

​Rökningens okända effekt på läkemedel

2014-11-21 16:30 CET Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ett liv utan cigaretter skulle för många människor kunna innebära lägre medicindoser, färre biverkningar och mer pengar i plånboken. Ändå är det få som känner till att rökning påverkar flera olika läkemedel.

ALE: Sociala investeringar tar tid

2014-11-21 14:20 CET Ale kommun Att tidigt satsa på barn och unga kan förhindra utanförskap senare i livet. Det kan dessutom innebära stora ekonomiska besparingar för samhället. Ale kommuns arbete med sociala investeringar ligger i framkant – alla omfattande förändringar tar dock tid.

2014-11-21 13:10 CET Sahlgrenska Science Park Redoxis, som har verksamhet på Sahlgrenska Science Park, har idag beviljats stöd från Vinnovas Forska & Väx för att utveckla och etablera en ny modell för utvärdering av den svåra autoimmuna sjukdomen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus).

2014-11-21 10:17 CET Vinnvård Alla exempel, stora som små är välkomna. Sista inlämningsdag för ditt abstract är torsdagen den 18 december 2014. I januari 2015 får de som skickat in svar på huruvida de blivit antagna.

Skydddsvärnet söker en socialt engagerad enhetschef

2014-11-21 10:14 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet söker en enhetschef som på ett organisatoriskt plan kan leda och utveckla föreningens enheter inom det vi kallar för Vårdkedjan. De berörda enheterna är – Familjevården (inkl öppenvård), Träningslägenheter, SAFE Stockholm (trygghetsvärdar i city), Björka boende och Halvvägshuset (utsluss av klienter från Kriminalvården).

AddQ releases a Result Management Plugin for National Instruments TestStand

2014-11-21 02:32 CET AddQ Consulting The Quality Result Management (QRM) plugin is a web based result storage system that solves all your problems with local result storage and long database transaction times.

2014-11-20 16:17 CET Psykologisk Orientering Nyheten är också att jag kört två processer via telefon den senaste månaden, och utfallet är i princip lika bra!!

​Första primärvårdsläkaren att disputera i Skånevård Sund

2014-11-20 16:02 CET Region Skåne Veronica Milos Nymberg är först ut att disputera i primärvården i Skånevård Sund. Ämnet för hennes avhandling belyser en av sjukvårdens största utmaningar – att minska antibiotikaförskrivningen och att optimera behandlingen hos multisjuka äldre. 90 procent av alla recept i Sverige skrivs idag ut till multisjuka äldre, som utgör 19 procent av befolkningen.