Nyheter

2015-01-23 16:17 CET Apotekarsocieteten

2015-01-23 13:16 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har fått i uppdrag att samordna en EU-gemensam portal och databas för kliniska läkemedelsprövningar. Den kommer att användas då prövningsförordningen (EU) nr 536/2014 börjar gälla. Enskilda intressenter och organisationer har fram till den 18 februari 2015 möjlighet att yttra sig till EMA.

2015-01-23 13:05 CET Akademiska sjukhuset Ett brev med ett okänt pulver upptäcktes under fredagen på postterminalen på Kungsgatan i Uppsala. Polisen utreder om innehållet är farligt. Landstingets smittskyddsläkare och tjänsteman i beredskap hjälper i arbetet med att kartlägga vilka som kan ha blivit exponerade. Tre personer som har kommit i kontakt med brevet förs till Akademiska sjukhuset för bedömning och eventuell sanering.

2015-01-23 12:55 CET Landstinget i Uppsala län Ett brev med ett okänt pulver upptäcktes under fredagen på postterminalen på Kungsgatan i Uppsala. Polisen utreder om innehållet är farligt. Landstingets smittskyddsläkare och tjänsteman i beredskap hjälper i arbetet med att kartlägga vilka som kan ha blivit exponerade.

2015-01-23 10:59 CET Akademiska sjukhuset Forskare vid SciLifeLab, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala har identifierat en ny gen som kan orsaka fosterdöd sent i graviditeten. Resultaten kan användas för att hjälpa familjer att få en diagnos för ett barn som dött samt för fosterdiagnostik i aktuella familjer

Äldreomsorgen blir bättre men fortfarande könsskillnader

2015-01-23 09:34 CET Sveriges Kommuner och Landsting Vården och omsorgen om äldre blir allt bättre, men det finns skillnader i kvalitet mellan landets kommuner och landsting. Det finns också fortsatta skillnader mellan kvinnor och män.

All min respekt går till liberianerna

2015-01-23 08:47 CET SKELLEFTEÅ I december for Skelleftebon och receptarien Elin Lindström till Liberia för att jobba på ett behandlingscenter för ebolasmittade. Under den dryga månad hon varit på plats i Monrovia har hon jobbat långa dagar, sett det långvariga utegångsförbudet hävas och även insett hur priviligierade vi i Sverige är.

Analytics at the edge

2015-01-22 23:37 CET SAS Institute Examples of opportunity in the Internet of Things

2015-01-22 15:09 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Årets Läkemedelsriksdag den 3 mars går under temat Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund. Detta årliga evenemang initierar vi tillsammans med ett antal andra myndigheter.

Workshop - Yoga & Andning för dig som tränar mycket!!!

2015-01-22 15:05 CET Naprapatlandslaget Hård träning kan ofta resultera i spända muskler. Utan att göra yoga eller andra rörelseaktiviteter för att släppa på dessa spänningar så kan din prestationsförmåga snabbt försämras. Nu har Du chansen att ta del av Dominique Lonchants djupa kunskaper i yoga och andning. Detta är en praktisk workshop där Dominique lär ut andningstekniker och yogaövningar som kommer att förbättra din hälsa