Pressmeddelanden

TioHundra rekryterar nyutbildade sjuksköterskor

2015-01-16 09:43 CET Vårdbolaget TioHundra Bara ett par dagar efter examen väntar första arbetsdagen. De nyutexaminerade sjuksköterskorna i Norrtälje går en gynnsam arbetsmarknad till mötes. Flera av dem har valt att jobba hos TioHundra.

Dedicare: ”VD-jakten är i full gång!”

2015-01-14 15:00 CET Dedicare AB Efter 12 år som VD för Dedicare är det dags att kliva åt sidan – i alla fall i en vecka, avslöjar Stig Engcrantz, som även är koncernchef.

Vårdbolaget TioHundra får kungligt besök

2015-01-13 16:20 CET Vårdbolaget TioHundra Drottning Silvia besöker vårdbolaget TioHundras demensboende August Jansgården i Hallstavik torsdagen den 29 januari. Media inbjuds att närvara vid delar av besöket.

WebDoc testas hos Nordic Medtest när privata vårdsektorn ska in i nationella tjänster

2015-01-13 09:00 CET Nordic Medtest WebDoc från Advance AB - ett journalsystemet för den privata hälso- och sjukvårdssektorn - har testats och kvalitetssäkrats av Nordic Medtest för att kunna anslutas till nationella Intygstjänsten.

Höga halter av livsfarlig substans i ecstasytabletter

2015-01-12 15:59 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Giftinformationscentralen har under december varnat för ecstasytabletter som hittills har orsakat minst ett svenskt dödsfall och ett flertal förgiftningsfall. En tablett som lämnats in av anhöriga har nu analyserats i LVs laboratorium. Tabletten innehöll substansen PMMA i sådana mängder som kan ge kraftigt ökad kroppstemperatur, med svåra biverkningar som följd och i värsta fall dödlig utgång.

Alla elever blir hjälpta av förbättrad akustik och personliga tekniska hjälpmedel

2015-01-12 15:26 CET Comfort Audio AB ​Förbättrad ljudmiljö i klassrummen leder till att alla elever ökar inlärningsförmågan. Men för elever med hörselnedsättning krävs det också personliga tekniska hjälpmedel för att de inte ska komma efter i sin kunskapsinhämtning. Det visar en studie som genomförts med danska mellanstadieelever.

Dödsfall från receptbelagda mediciner överstiger nu dödsfall från illegala droger

2015-01-09 21:05 CET KMR Två av de tre receptbelagda mediciner som ligger högst på listan över de mediciner som människor tenderar att överdosera i USA är psykiatriska droger: bensodiazepiner (lugnande och sömnmedel) och ADHD-droger. Senaste statistiken visar att 53% av alla narkotikadödsfall under 2012 var från lagliga droger. Och vi ser samma tendens komma i Sverige.

Johan Castevall ny vd på XMReality

2015-01-09 14:54 CET XMReality AB Johan Castevall är ny vd på XMReality från och med 1 januari 2015. Under det senaste halvåret har Johan arbetat som Operations Manager i bolaget och har tidigare innehaft ledande befattningar på programvaruföretaget Medius AB, bland annat som vd för ett av dotterbolagen och vice vd för koncernen.

Föreläsning: Brottförebyggande råd

2015-01-09 09:02 CET Vårdbolaget TioHundra TioHundra bjuder in till en kostnadsfri föreläsning om benskörhet och hur du undviker att ramla.

Högskolan Väst bidrar genom unik utbildning till mer jämlik vård

2015-01-09 07:30 CET Högskolan Väst Patienter får inte alltid en jämlik vård. Behandling och bemötande kan bero på kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, utbildning, funktionsnedsättning, religion eller bostadsort. För att skapa förutsättningar för ett mer jämlikt bemötande utbildas nu lärare på Högskolan Väst i normkritiskt perspektiv.