Pressmeddelanden

Nordic Medtest med i stort Horizon 2020-projekt

2014-09-25 12:00 CEST Nordic Medtest Nordic Medtest är en av nio europeiska samarbetspartners som får 14,5 av 15 möjliga kvalitetspoäng i en gemensam projektansökan till Horizon 2020 - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.

2014-09-25 09:33 CEST JP Infonet Förlag AB

Pressinbjudan: SWEDAGE - ett nationellt nätverk för äldreforskning

2014-09-24 14:12 CEST Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Pressinbjudan För femte gången arrangerar äldreforskningsnätverket SWEDAGE en konferens för att förmedla kunskap och fördjupa dialogen mellan forskare och praktiker. Årets tema är Kultur för ett aktivt åldrande. Tid: 1 oktober 09:00-17:00 och plats: Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå.

Nordic Medtest presenteras på internationell tjänstekonferens

2014-09-24 07:30 CEST Nordic Medtest Den 9-10 december möts för första gången världsledande forskning och praktisk tillämpning och ledarskap i tjänsteintensiva organisationer i konferensen Service Convention Sweden i Karlstad. En av föredragshållarna på konferensen är Peter Furster som talar om Nordic Medtest som ett bra exempel på innovationsimplementation - "hur vi får bättre effekt av goda initiativ".

Öppet Hus på Comfort Audio - Ingen ska behöva kämpa för att höra!

2014-09-24 07:18 CEST Comfort Audio AB Välkommen på Öppet Hus - den 27/9 öppnar vi vårt huvudkontor på Flygstaden i Halmstad för allmänheten. I Sverige finns ca 1,4 miljoner människor med hörselnedsättning. För dessa personer blir problemen uppenbara i situationer med bakgrundsljud eller långa höravstånd. Även om man har hörapparat. Det kan handla om möten på en arbetsplats, undervisning i en skolklass eller samtal i bakgrundsbuller.

2014-09-23 08:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2013. Vaccinationstäckningen är hög, sjukdomskontrollen är god och vaccinerna är säkra, visar den första samlade rapporten om programmen.

New conference report: Lifestyle changes and new technology can ease elders’ lives

2014-09-22 15:15 CEST Uppsala Health Summit If we embrace lifestyle changes and new technology, we improve our prospects of staying healthy in old age, getting good care and reducing our dependence on others. This is the message of a new report summarising the conclusions from the Uppsala Health Summit in June.

Ny konferensrapport: Livsstilsförändringar och ny teknologi kan göra livet lättare för äldre

2014-09-22 11:34 CEST Uppsala Health Summit Om vi ändrar vår livsstil och anammar nya teknologier finns åtskilliga möjligheter att åldras med hälsa, få en god omvårdnad och minska vårt beroende av andra. Detta visar en ny rapport som sammanfattar slutsatserna från toppmötet Uppsala Health Summit i juni.

2014-09-22 08:11 CEST Textilia Tvätt & Textilservice Textilia i Örebro har från och med september certifierats enligt Svanen 3.0, den allra tuffaste graden av miljöcertifiering inom Svanen. Textilia arbetar ständigt för att reducera sin negativa miljöpåverkan, och med Svanen 3.0 synliggör vi det arbetet för våra kunder.

Tydliga samverkansformer stärker samarbetet mellan Inera och Nordic Medtest

2014-09-22 07:30 CEST Nordic Medtest Samarbetet mellan Inera och Nordic Medtest tar nu mer formella former enligt en samverkansmodell som ska bidra till att parterna tillsammans kan öka patientsäkerheten och effektivisera vård och omsorg med hjälp av kvalitetssäkrade nationella e-hälsotjänster.