Pressmeddelanden

Ny mottagning med bröstsjuksköterskor på Samariterhemmet

2014-09-30 08:22 CEST Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset har öppnat en ny mottagning på Samariterhemmet intill mammografin. Härigenom ska kvinnor med misstänkt bröstcancer få snabbare vård. Kvinnor som känner en knöl i bröstet kan numera själva ringa till en bröstsjuksköterska för råd, undersökning och bokning av mammografi. Satsningen uppmärksammas i samband med den nationella bröstcancerdagen 1 oktober.

2014-09-30 08:00 CEST Roche AB En ny studie som presenterats vid cancerkonferensen ESMO visar att cobimetinib i kombination med Zelboraf (vemurafenib) kan hjälpa människor med en särskild typ av avancerat melanom, så kallat BRAF-muterat spritt melanom. Resultaten visar att kombinationsbehandlingen halverade risken för att sjukdomen förvärras.

2014-09-30 07:00 CEST Roche AB Data som igår presenterades vid ESMO i Madrid – Europas största vetenskapliga cancerkongress bekräftar Avastins® (bevacizumab) roll som standardbehandling vid metastaserad tjock-och ändtarmscancer (mCRC). Jämförande studier har inte kunnat påvisa att andra biologiska läkemedel visat bättre effekt, oavsett patientens mutationsstatus.

2014-09-29 09:00 CEST Statskontoret Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att dödsfallsutredningar, som ska förebygga att barn dör till följd av brott och att vuxna utsätts för dödligt våld av närstående, flyttas från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Utredningarna bör kompletteras med tillsyn i varje enskilt fall.

Apoteksgruppen och Rosa Bandet i fortsatt samarbete

2014-09-29 08:09 CEST Apoteksgruppen I oktober infaller den årliga Rosa Bandet-kampanjen. För fjärde året i rad är Apoteksgruppen samarbetspartner i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisations kampanj och säljer utvalda produkter till förmån för bröstcancerforskning och bröstcancerdrabbade.

Oöverträffad överlevnadsvinst med Perjeta som standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer

2014-09-29 07:50 CEST Roche AB Igår redovisades den största överlevnadsvinsten man sett för patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer i en klinisk studie. Det är första gången en medianöverlevnad på över 56 månader har rapporterats för denna patientgrupp. Det innebär att 50 procent av patienterna som behandlats med Perjeta lever vidare efter närmare fem år (56,5 månader).

Effektiv tidshantering - få mer gjort på kortare tid

2014-09-29 00:01 CEST Natur & Kultur Tidsbrist är en av vår tids största utmaningar. Många blir stressade av att försöka hinna med allt både på arbetet och hemma - och känner samtidigt att de inte räcker till. Här presenteras en rad strategier för att effektivisera tiden. I boken finns också olika exempel på vad både enskilda personer och arbetsplatser har gjort för att få mer uträttat på kortare tid.

2014-09-28 15:00 CEST Roche AB Idag presenteras de två studierna IMELDA och TANIA på den internationella cancerkongressen ESMO i Madrid. Bägge studierna visar positiva resultat gällande behandling med Avastin för patienter med HER-2 negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer.

2014-09-28 13:00 CEST Janssen 49 månaders uppföljning visar att ZYTIGA® (abirateronacetat) plus prednison/prednisolon ger en statistiskt signifikant förlängning av den totala överlevnaden hos män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer ej tidigare behandlade med kemoterapi.

Läkemedelsbolagen slår alla bötesrekord. VD fängslad i Kina.

2014-09-28 10:48 CEST KMR Bara under de sista fem åren har Big Pharma fått böta 163 miljarder kronor på grund av illegal marknadsföring, bedrägerier och mutor. Läkemedelsindustrin har nu tagit sig förbi tobaks-, olje- och vapenindustrin i bötesligan. Inte oväntat är det Psyko Pharma som är värst. Och det verkar inte ta slut. Men media är tyst.