Pressmeddelanden

2015-06-11 08:00 CEST Svenska HLR-rådet Ny forskning från Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet samt från Högskolan i Borås visar att frivilliga SMS-livräddare ökar andelen som får hjärt-lungräddning (HLR) i samband med ett hjärtstopp och att HLR i väntan på ambulansen fördubblar chansen till överlevnad. Resultaten publiceras samtidigt i två studier i den ansedda medicintidskriften New England Journal of Medicine.

2015-06-11 08:00 CEST Janssen New data highlights efficacy and safety of STELARA® (ustekinumab), sirukumaband guselkumab. The Janssen Pharmaceutical Companies* presented 11 abstracts in ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and psoriasis, at the Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), 10–13 June, in Rome, Italy.

2015-06-10 22:42 CEST Praktikertjänst TV4-programmet Kalla Fakta sände på onsdagskvällen ett reportage om förlossningskliniken BB Sophia. Programmet ger en ensidig bild och innehåller felaktiga uppgifter om verksamheten vid BB Sophia.

​Forskning: Effektivare informationshantering ger bättre vård

2015-06-10 09:49 CEST Högskolan i Skövde Vård och omsorg står inför omfattande utmaningar att nå hög kvalitet i mötet med vård- och omsorgstagare. Tillgången till patientinformation och medicinsk kunskap är därför en nyckelfråga. Stora förväntningar ställs på att IT-systemen ska bidra till att förbättra vårdkvaliteten och det är därför viktigt att IT-systemen utvecklas från ett processorienterat sätt där patienten är central och aktiv.

​Stomikokboken är bäst i världen

2015-06-09 15:47 CEST Danderyds sjukhus Den 9 juni fick chefsjuksköterskan Maria Gylfe ta emot pris i Yantai i Kina, där hennes och Danderyds sjukhus kokbok för stomipatienter utsågs till bäst i världen i sin kategori.

Björn Modén, Lystra: Vad får ett äkta samhällsansvar kosta?

2015-06-09 13:50 CEST Lystra personlig assistans De val vi gör eller inte gör är avgörande för samhällsbyggandet. Det är enkelt att se att det likväl som det finns enskilda kommuner som det finns privata omsorgsbolag som utför ett gott arbete, så finns det undermåliga aktörer båda lägren, skriver Lystras VD Björn Modén och slår ett slag för den enskilda individens möjlighet att bidra till en sundare assistansbransch i stort genom sitt val.

Praktikertjänst växer med nya affärsområden

2015-06-09 11:22 CEST Praktikertjänst Ett intensivt utvecklingsarbete har resulterat i att Praktikertjänst växer från nuvarande två affärsområden till totalt fem; Tandvård, Specialistvård, Affärsutveckling och Primärvård och rehab.

Europeisk standard

2015-06-08 13:41 CEST SEK Svensk Elstandard Internationella standarder framhävs när CENELEC betonar samarbetet med IEC

​Akademiska först med ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

2015-06-08 09:45 CEST Akademiska sjukhuset Som första sjukhus i världen testar Akademiska en ny kombinerad behandling mot Parkinsons sjukdom. Det handlar om en vidareutveckling av L-dopapump, där båda läkemedlen ges kontinuerligt direkt till tunntarmen. I en klinisk studie jämförs nu den nya metoden med den gamla.

ASCO: Nya data stärker Perjetas roll som behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer

2015-06-08 07:50 CEST Roche AB Behandling med Perjeta i kombination med Herceptin vid tidig HER2-positiv bröstcancer har visat sig vara ett nytt effektivt behandlingsalternativ. Nu presenteras kompletterande långtidsresultat från registreringstudien NEOSPHERE som stärker den bilden. Perjeta är redan idag standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer.