Pressmeddelanden

Nytt team ska stärka nutritionsbehandlingen av svårt sjuka patienter

Nytt team ska stärka nutritionsbehandlingen av svårt sjuka patienter

2017-04-26 08:40 CEST
​Ett nytt nutritionsteam kommer att bildas på Akademiska sjukhuset för att stärka nutri...

Gabriel Wikström i Sjukvårdspodden- jakten på den jämlika vården: Helt oacceptabelt med olika tillgång till nya behandlingar

2017-04-25 17:18 CEST
I det första avsnittet i den andra säsongen av Sjukvårdspodden- jakten på den jämlika v...

PCV-spelet, personcentrerad vård i praktiken

PCV-spelet, personcentrerad vård i praktiken

2017-04-24 15:47 CEST
Personcentrerad vård (PCV) är ett arbetssätt där det är centralt att lyssna på den hjäl...

Kraftigt förbättrad tillgänglighet till allmänpsykiatrin

Kraftigt förbättrad tillgänglighet till allmänpsykiatrin

2017-04-24 13:00 CEST
Väntetiden till första läkarbesök inom allmänpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset har ko...

LifeCareX förvärvar ImagineCare

LifeCareX förvärvar ImagineCare

2017-04-24 09:53 CEST
LifeCareX, som utvecklar tjänster inom digital sjukvård, har förvärvat ImagineCare, en ...

Svårbehandlad variant av kronisk hepatit C kunde botas med 8 veckors behandling

Svårbehandlad variant av kronisk hepatit C kunde botas med 8 veckors behandling

2017-04-24 09:00 CEST
• 95 procent av patienter infekterade med kronisk hepatit C genotyp 3 utan levercirros ...

Telemedicin komplement vid behandling av patienter med sömnapné

Telemedicin komplement vid behandling av patienter med sömnapné

2017-04-24 08:30 CEST
​Från och med maj kommer patienter med sömnapné, som ska behandlas med andningsmask (CP...

Bättre kunskap i alternativ kommunikation behövs för att öka omsorgstagares delaktighet

Bättre kunskap i alternativ kommunikation behövs för att öka omsorgstagares delaktighet

2017-04-24 08:03 CEST
Både omsorgspersonal och handläggare i kommunerna behöver bättre kunskaper i alternativ...

AbbVies kommande hepatit C-läkemedel botade 99 procent i studie av patienter med levercirros

AbbVies kommande hepatit C-läkemedel botade 99 procent i studie av patienter med levercirros

2017-04-21 10:52 CEST
• Ny studie visade hög utläkning efter 12veckors behandling (SVR12) av cirrotiska patie...

Europeisk konferens om unga omsorgsgivare och de svårigheter som finns att få arbete och utbildning

Europeisk konferens om unga omsorgsgivare och de svårigheter som finns att få arbete och utbildning

2017-04-21 09:22 CEST
Den 27 april anordnas den EU-finansierade 5th IAR Annual International Conference 2017 ...