Pressmeddelanden

Dynamisk debatt om sjuksköterskebristen i Almedalen

2015-07-03 10:12 CEST Danderyds sjukhus Hur kan vi attrahera sjuksköterskor till akutsjukhusen? Ett seminarium med bl a Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Forskare från Mälardalens högskola har analyserat mediebilden av vården och Universum presenterade intressanta resultat från Sjuksköterskebarometern. Hör intervjuerna efteråt. På bilden: HR-direktör Lena Henning och vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro

Vårdgarantin under lupp: varierande väntan på vård

2015-07-02 19:17 CEST Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ​Under 2014 fick i genomsnitt 90 procent av patienterna vård inom vårdgarantins tidsgränser. Men bakom detta snitt döljer sig betydande skillnader mellan landsting, verksamheter och vårdområden. I rapporten Varierande väntan på vård har Myndigheten för vårdanalys på uppdrag av regeringen följt upp hur väl vårdgarantin följs.

Olikheterna i vården måste brytas med större central kvalitetsstyrning

2015-07-01 15:27 CEST Deloitte Utgifterna ökar stadigt för den svenska hälso- och sjukvården såväl som kostnaderna för sjukskrivningar. Politiker inom kommuner och landsting brottas med svårstyrda områden där patienternas individuella behov sätts allt mer i fokus. Deloitte och Affärsvärlden arrangerade seminariet "Mest vård för pengarna, hur ser lösningen ut?" i Almedalen.

Provsova? Här hårdtestas sängarna i veckor.

2015-07-01 14:33 CEST Proton Group Hur många gånger kan man fälla upp och ned ryggstödet på en modern sjukhussäng? Minst 10 000 gånger. Konstruktörerna på Proton Caretec har testat. Det tog över två veckor.

Politiker ger grönt ljus för åtgärdsförslag

2015-07-01 12:26 CEST Forska!Sverige

Anna Grönlund Krantz Praktikertjänsts nya marknads- och kommunikationsdirektör

2015-07-01 10:01 CEST Praktikertjänst Anna kommer närmast från JKL, där hon har varit chef för JKL i Sverige och partner i JKL-group. Innan Anna började på JKL 2006 var hon gruppledare för Folkpartiets riksdagsgrupp och vice ordförande i Skatteutskottet.

Folkhälsominister Gabriel Wikström UV-scannade sig hos Solskolan i morse

2015-06-30 14:23 CEST Nätverket mot cancer Gabriel Wikström deltog i Nätverket mot cancer och Dagens Medicins seminarium ”Visst gör det ont när cancerkedjan brister” och passade då på att UV-scanna sig. Kamerabilderna visar vilka delar av ansiktet som varit utsatta för allt för intensiv solstrålning och inte bör få mer solexponering. Bilderna analyserades och kommenteras av hudläkare Beatrice Mirton, Visby och Danderyds sjukhus.

Handikappförbunden välkomnar översyn av statsbidragen

2015-06-30 10:55 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden välkomnar Vårdanalys rapport ”Sjukt engagerad”, som idag presenteras i Almedalen och vi delar i stort rapportens slutsatser. Vi välkomnar särskilt översynen av statsbidragen som i sin nuvarande form inte stimulerar till samgående och djupare samarbete mellan patientgrupper.

2015-06-30 06:19 CEST Sundsvalls kommun Sundsvalls kommun blir rökfri första juli då man inför rökfri arbetstid. Vilket innebär att anställda inte får röka under arbetstid, måltidsuppehåll undantaget. För att alla tryggt ska kunna arbeta och vistas runt kommunala fastigheter utan att bli utsatta för passiv rökning märks dessa upp som "rökfri zon".

Barnbok om Kim - ett barn som ska få en ny protes

2015-06-29 13:56 CEST Universitetssjukhuset Örebro Även barn har rätt till information som de kan förstå inför ett besök i sjukvården. Därför bestämde sig Helena Ekmark för att skriva boken om Kim. Kim är en liten hen som besöker sjukhuset för att prova ut en ny armprotes. I boken beskriver Helena hur Kim besöker Dysmeli- och armprotesenheten på sjukhuset, hur hen får gipsa armen och genom lekträna på att använda sin protes