Pressmeddelanden

2014-03-12 06:11 CET Njurförbundet För mindre än 25 år sedan var njursvikt en vanlig dödsorsak hos äldre och dialysbehandling av äldre var ovanligt. Idag kan äldre och sjukare patienter behandlas med dialys på ett säkert sätt då njurfunktionen sviktar. Fler och fler patienter behandlas med dialys eller är njurtransplanterade och lever länge med sin behandling. Idag finns dessutom flera olika behandlingsalternativ att välja mellan.

Svenska hygienpriset 2014 till Barn- och ungdomskliniken på USÖ

2014-03-11 14:15 CET Universitetssjukhuset Örebro Svenska hygienpriset har i år tilldelats neonatalavdelning 35 vid Barn- och ungdomskliniken på USÖ för deras framgångsrika arbete med hygienrutinen ”Scrub the Hub” som skyddar för tidigt födda barn mot blodförgiftning.

2014-03-11 08:51 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga –Samhället har allt att vinna på att ge mer stöd till anhörig till personer med flerfunktionsnedsättningar. Därför är det samlade kunskapsstödet inom verksamheten ”Nka - Nationellt kompetenscentrum anhörig” ovärderligt, säger Gunnar Halin, från Boden, och pappa till två döttrar med flerfunktionsnedsättning och aktiv i FUB, För barn, unga vuxna med utvecklingsstörning.

2014-03-11 08:01 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Mistelpreparat för injektion har funnits tillgängliga för svenska cancerpatienter under drygt tre decennier, varav de senaste åren genom tillfälliga försäljningstillstånd. Mistelpreparaten Iscador och Helixor har nu godkänts som växtbaserade läkemedel för palliativ behandling av cancersjukdomar med syfte att uppnå symptomlindring.

2014-03-10 10:32 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga Av de barn som lever i familjer där det finns missbruk och psykisk sjukdom är det dubbelt så många som lämnar grundskolan utan behörighet jämfört med barn i familjer utan dessa svårigheter. Det visar en ny studie.

Nytt samarbete mellan Rebecca Anserud och Medalgon

2014-03-10 09:10 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Medalgon och föreläsaren/författaren Rebecca Anserud har inlett ett samarbete som innefattar marknadsföring av Rebeccas föreläsningar och andra event med inriktning på psykisk ohälsa. Rebecca Anserud har sin ungdom till trots snabbt blivit ett ansikte för bipolär sjukdom i Sverige. Hon har snabbt blivit etablerad och erkänd föreläsare inom psykisk ohälsa.

MP larmar återigen: Landstingets nota för hyrsjuksköterskor fortsätter skena

2014-03-08 08:00 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen Miljöpartiet vill nu att landstinget satsar allt för att attrahera sjukhuspersonal. För andra året i rad larmar partiet om att kostnader för inhyrda sjuksköterskor fortsätter att öka dramatiskt. Nya uppgifter visar dessutom att notan ökat med 73 procent under alliansens styre sedan 2009.

2014-03-07 08:00 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga Den 10-11 mars bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka in till konferensen: Livets möjligheter” - nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga och omgivning. Konferensen är ett samarbete mellan Nka och Riksförbundet FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, Synskadades Riksförbund SRF samt Föreningen JAG.

Miljöpartiet köar för förlossningsvården!

2014-03-07 07:30 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen Lördag den 8 mars på internationella kvinnodagen deltar Miljöpartiets Helene Öberg, landstingsråd Stockholms läns landsting, i en aktion tillsammans med RFSU och Barnmorskeupproret, för mer resurser till förlossningsvården. Tillsammans skapas en 1 kilometer lång kö för säkra förlossningar.

Sveriges välfärd idag och i framtiden – Stor konferens om forskning och praktik

2014-03-06 15:28 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd På konferensen ”Forte Talks 2014 – Håller Sverige ihop?” kommer framstående internationella och svenska forskare och beslutsfattare inom hälsa, arbetsliv och välfärd att 25-26 mars presentera och diskutera klyftorna i Sverige. Hur ser det ut i dag och vad väntar oss i framtiden? Hur kan forskningen bidra till kloka och välgrundade lösningar? Konferensen äger rum på Nacka strandsmässan, Stockholm.