Evenemang

2014-04-16 13:14 CEST NÄRA AB personlig assistans Hjälpmedelsmässa med fokus på hälsofrämjande livsstil Gratis inträde. Vi finns på plats för att visa NÄRA och hur vi arbetar med personlig assistans och för att berätta om vår väg mot ett tillgängligare samhälle.

Tid: 2014-05-20 - 2014-05-21
Plats: Kistamässan gratis inträde

NÄRA, betterbusiness mäter tillgänglighet i samhället, vi ses i Almedalen 2014

2014-04-16 13:27 CEST NÄRA AB personlig assistans Tillsammans mäter vi tillgänglighet och bidrar till en tillgängligare vardag för funktionsnedsatta. NÄRA AB har gjort en mätning rörande tillgänglighet tillsammans med Betterbusiness för att belysa och starta debatt kring bristande tillgänglighet i samhället. Denna mätning ska presenteras i Almedalen och diskuteras med respektive parti på respektive dag.

Tid: 2014-06-29 - 2014-07-07
Plats: Almedalen, Gotland plats 523

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna i Stockholm

2014-01-27 11:32 CET Nordens Välfärdscenter Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly, Nadra) arrangeras 27-29 augusti 2014 i Stockholm. Årets forskardagar fokuserar på bruk och missbruk av alkohol- och drogforskning. Huvudtalarna vid årets konferens är doktor Alison Ritter, doktor Staffan Furusten och professor Jeff Collin.

Tid: 2014-08-27 - 2014-08-30
Plats: Ersta Konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm