Evenemang

Gud gör ingen skillnad - utbildningsdag om funktionsnedsättning för religiösa ledare

2014-11-17 09:15 CET Bräcke diakoni Göteborgs Interreligiösa Centers seminarium om funktionsnedsättning i församlingen. Vilken plats har barn och vuxna med funktionsnedsättningar i församlingar? Hur kan vi arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv med dessa frågor? Genom föredrag, personliga berättelser och samtal närmar vi oss dessa och andra viktiga frågor som rör ämnet funktionsnedsättning i församlingen. Se även bifogad fil.

Tid: 2014-11-25, 16:00 - 21:00
Plats: Göteborgs Interreligiösa Center, Kyrkogatan 25 i Göteborg

Dedicare Academy: Professor Sven Britton föreläser om Framsteg och bakslag i dagens infektionsmedicin

2014-11-03 16:09 CET Dedicare AB Sven Britton kommer att göra en genomgång av de mest betydande framstegen inom infektionsmedicinen de senaste decennierna både vad gäller att förebygga infektioner och tumörsjukdomar med nya vacciner samt de nya generella behandlingsprinciperna när det gäller antibiotika/virostatika. Orsakerna till att vi inte kunnat få fram vacciner mot TB och HIV kommer Sven Britton att diskutera liksom ett n...

Tid: 2014-12-09, 18:15 - 19:15
Plats: Sankt Eriksgatan 44, Stockholm