Nyheter

Funktionshinderperspektiv brister i Almedalen

2015-07-02 17:48 CEST Kaustik AB Trots uppmärksamheten kring Lika Unikas lilla tält är Maria Johansson besviken - besviken på partiledarna som avlöser varandra på stora scenen i Almedalen, besviken på att de funktionshinderpolitiska målen stannar vid vackra ord på papper men inte gör avtryck i samhället i stort.

Hur tolkar 290 kommuner LSS?

2015-06-30 16:42 CEST Kaustik AB På två välbesökta seminarier i Almedalen ledde IfA, Intresseorganisationen för assistansberättigade, dels diskussioner om den personliga assistansen år 2025, dels om hur 290 kommuner tolkar LSS.

2015-06-30 08:00 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Samhället skulle kunna minska sina kostnader med 35 mdkr per år om omfattningen av psykisk ohälsa och missbruk hos gruppen barn som anhöriga i vuxen ålder skulle kunna sänkas till samma nivå som för befolkningen i övrigt. Detta framgår av en rapport från Nationellt kompetenscentrum och Linnéuniversitetet.

Almedalsseminarium. Låt inte slumpen avgöra – dags för en nationell neurostrategi

2015-06-30 06:00 CEST Neuroförbundet Svensk neurosjukvård står inför stora utmaningar. Medicinsk forskning har gett större möjligheter, men vården är otillräcklig. En ny rapport från Neuroförbundet visar oacceptabla brister inom MS-vården.

Qualis granskarkonferens 6 oktober 2015

2015-06-29 14:17 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB Q-Steps välkomnar alla Qualisgranskare till Granskarkonferensen den 6 oktober 2015.

Den framstående professorn Steven H Zarit medverkar på den internationella anhörigkonferensen

2015-06-29 06:00 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Framstående professor som vigt livet åt anhörigfrågor, åldrande och psykisk hälsa

Almedalsseminarium. Turordning i vårdkön – hur påverkar ny patientlag och nationella riktlinjer vårdens prioriteringar?

2015-06-29 06:00 CEST Neuroförbundet Patienter med svåra och kroniska sjukdomar ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ha högst prioritet i sjukvården. Men det är inte verkligheten för patienter som lider av Parkinsons sjukdom och MS. Vad kommer den nya patientlagen och Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för dessa sjukdomar att betyda för de patienter som behöver avancerad behandling?

Välkommen till Qualis nätverksseminarium 7 oktober 2015

2015-06-26 10:12 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB Nu kan du anmäla dig till Qualis nätverksseminarium 7 oktober 2015

Vad händer på Barnrättstorget?

2015-06-25 17:01 CEST Barnombudsmannen Välkommen till Barnombudsmannens nyhetsbrev. Vi vänder oss till dig som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor och vill veta mer om vad vi gör. I det här nyhetsbrevet berättar några av Barnombudsmannens medarbetare om vad som händer under Almedalsveckan.

Anhöriga i fokus

2015-06-25 16:11 CEST Anhörigas Riksförbund Anhöriga i fokus. Tidningen I Fokus ges ut av Mo Gård, två gånger per år. Tidningen tar upp aktuella frågor när det gäller funktionsnedsättning, dövhet och dövblindhet. I nummer 7 - 2015 är temat: Anhörig.