Nyheter

Sociala skyddsnät och behov vid långtidsvård

2015-09-04 22:18 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Under den 6:e internationella anhörigkonferensen I Göteborg talade Ralf Jacob om kostnader för anhörigas vård och omsorg.

"KomHIT" – en möjlighet att överbrygga språksvårigheter i vården

2015-09-04 15:26 CEST Funka För Livet KomHIT;s syfte är att tillgodose barnets rätt till kommunikation och öka aktivitet och delaktighet under vårdvistelse eller tandvårdande behandling. I projekt KomHIT skapas en nationell webbresurs. Här kan personal och föräldrar få information och kunskap. I projektets bildstödsresurs kan du ladda ner och skapa nya kommunikationsstödjande material, redo att användas i barnsjukvården och tandvården

Karin tar Lystra till Höga kusten

2015-09-04 13:31 CEST Lystra personlig assistans ​Lystra expanderar och förstärker i Norrland. Karin Forsberg är namnet på vår senaste kundetablerare, som nu gjort sin första vecka på Lystra personlig assistans.

Förskrivning av rullstol – vad handlar det om egentligen?

2015-09-02 14:33 CEST Funka För Livet Catrine Träff är legitimerad arbetsterapeut och Clinical Marketing & Education manager på Permobil AB. Hon har 15 års erfarenhet av neurologisk rehabilitering. I detta föredrag, "Förskrivningen av rullstol, vad handlar det om egentligen? – ur ett rehabiliteringsperspektiv", får åhöraren ta del av viktiga områden där rullstolen är behjälplig.

Handikappidrott – viktigt inslag under Funka för livet Karlskrona

2015-09-01 14:11 CEST Funka För Livet Handikappidrott är en viktig del i att bekämpa det utanförskap som ofta finns för funktionsnedsatta. Under Funka för livet Karlskrona finns såväl handikappidrottsföreningar som organisationen Alla Kan - idrott för alla på plats för att ge besökarna möjlighet att prova på en mängd olika handikappidrotter.

Konferens och projekt om Huntingtons sjukdom

2015-09-01 13:04 CEST Lystra personlig assistans Det händer mycket kring forskning och omvårdnad rörande Huntingtons sjukdom. I september startar ett nytt kunskapsprojekt och i Polen hålls en konferens som samlar Europas patientföreningar och där också Lystra personlig assistans deltar.

Linnéuniversitetet och Nka bidrar till konferensens stora utbud

2015-09-01 08:38 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Ny antologi, webbutbildning, stöd till yrkesverksamma anhöriga ... Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, medverkar i flera av de seminarier som arrangeras under den internationella anhörigkonferensen i Göteborg.

Utställning för allmänheten

2015-08-31 10:43 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Utställning för allmänheten under lördagen den 5 september kl. 14.00-17.00.

Om inte anhöriga fanns...

2015-08-31 09:43 CEST Funka För Livet Under Funka för livet Karlskrona 14-15 september håller Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga, föredraget ”- Om inte anhöriga fanns... Nationellt kompetenscentrum anhöriga verkar för ett anhörigvänligt samhälle".

Nka direktsänder från den internationella anhörigkonferensen

2015-08-31 09:26 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Ta del av direktsändningen och filmerna på Nka:s webbplats www.anhoriga.se