Pressmeddelanden

2015-08-27 13:52 CEST Sveriges Dövas Riksförbund Döva Anna Edenås som är 97 år gammal ansökte om plats på äldreomsorg för döva och dövblinda i Malmö men Skurup kommun sa nej och nekade henne. Hennes situation har engagerat många, bland annat Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Pensionärsförbund, Skånes Dövas Distriktförbund, Skånes Dövas Pensionärsförening och Malmö Dövas Pensionärsförening.

KMR fyllde i hålen i ”kunskapsluckor” på ADHD-dagen

2015-08-27 12:07 CEST KMR Under temat ”vi fyller i kunskapsluckorna vid ADHD-behandling” anordnade tidningen Dagens Medicin en temadag om ADHD-behandling onsdagen 26 augusti. KMR var naturligtvis där och demonstrerade.

2015-08-27 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Imorgon invigs Hällsboskolan i Stockholm, en statlig specialskola från förskoleklass till åk 10 för elever med grav språkstörning. Skolan, som ligger i Campus Konradsberg på Kungsholmen, finns för barn och unga i behov av en undervisning som är särskilt utformad för att ge elever med grav språkstörning förutsättningar att nå kunskapsmålen och vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang.

Pressinbjudan. Utställningen med hjärna besöker Stockholm

2015-08-27 06:00 CEST Neuroförbundet BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att bland annat testa koordinationsförmågan.

Pressinbjudan: Välkommen till den 6:e Internationella anhörigkonferensen  på Gothia Towers i Göteborg den 4-6 september 2015

2015-08-26 11:51 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga • H.M. Drottning Silvia inviger konferensen. • Några av världens främsta forskare och policyskapare inom anhörigområdet medverkar. • Över 250 olika föreläsningar och seminarier att bevaka. • Pressmöten med H.M. Drottning Silvia, statsrådet Åsa Regnér med flera. Ackreditering sker via: www.anhoriga.se/anhorigkonferens. Sista dag för ansökan om ackreditering är tisdagen den 1 september.

2015-08-26 09:27 CEST Västerås stad Den 1 januari 2016 renodlas proAros uppdrag till att enbart driva verksamheter inom vård och omsorg enligt ett beslut taget av kommunstyrelsen.

Vad gör Socialstyrelsen - räcker inte 1432 förgiftningsfall från ADHD-droger?

2015-08-25 07:53 CEST KMR Under de sista fyra åren har 1432 barn i Sverige beskrivits som förgiftade av narkotikaklassad psykostimulantia (Ritalin, Concerta) i samtal med Giftinformationscentralen (GIC). Det här har inte bekymrat Socialstyrelsen, som med sina nya behandlingsrekommendationer säkerställer att än fler barn går samma öde till mötes under 2015.

"Lagen måste tolkas utifrån sin intention"

2015-08-24 09:44 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige En ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen slår fast att det s.k. femte grundläggande behovet enbart gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personer som idag har personlig assistans med stöd i det femte behovet riskerar att förlora den vid en omprövning. "Begrepp förändras över tid. Definitionen av psykisk funktionsnedsättning får inte påverka tillämpningen av en lag", menar STIL.

Nu finns Lystra i hela landet

2015-08-24 09:39 CEST Lystra personlig assistans Hasse Wennström är namnet på Lystras nytillträdda affärsområdeschef för Kundetablering Syd. Lystra blir i och med sin etablering i Skåne rikstäckande i sitt uppdrag att leverera god, kvalitativ personlig assistans i enlighet med LSS-reformens ursprungliga intentioner.

Ny modell hjälper skolor motverka mobbning

2015-08-24 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Åtta procent av eleverna i skolan uppger att de mobbas, enligt organisationen Friends årsrapport. Idag lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten materialet ”Delaktighet – ett arbetssätt i skolan” som ger skolor verktyg för att tidigt upptäcka kränkningar. Den erbjuder också arbetssätt för att ge elever med funktionsnedsättning likvärdiga förutsättningar att vara delaktiga som sina skolkamrater.