Pressmeddelanden

Riksrevisionen: Anhöriga tar ett större vårdansvar

2014-04-24 11:59 CEST Neuroförbundet 1,3 miljoner människor i Sverige är anhörigvårdare i någon form och många av dem måste ta ett större ansvar för sina närståendes omsorg och vård än vad de orkar med. Det visar en rapport som Riksrevisionen publicerat. -Rapporten bekräftar den verklighet som många av Neuroförbundets medlemmar och deras anhöriga lever i, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

Wonderland – ett visuellt landskap

2014-04-24 09:50 CEST Örebro länsteater Nu börjar vi arbetet med Wonderland - ett visuellt landskap. Ett projekt som ska förvandla Örebro till en magisk värld med hemliga trädgårdar, gömd konst, kulturella tea-parties, installationer, nattlig dans och fyrverkerier på ljusan dag. Allt inspirerat av Alice i Underlandet.

Serien med enkla läsupplevelser för vuxna är komplett

2014-04-24 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Tre nya titlar har utkommit i bokserien om Maja och Milo. Det är en serie med enkla läsupplevelser som ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten, och som riktar sig till ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.

2014-04-23 10:13 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga "Dagens anhörigstöd är bristfälligt och tillgodoser inte behoven. Det framgår av Riksrevisionens nya rapport ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare”. – Det är samma signaler som vi får från olika håll, konstaterar Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson."

Tvåhundra nya medarbetare behövs till vård och omsorg

2014-04-23 08:12 CEST Örnsköldsviks kommun Under perioden 2014-2018 räknar Örnsköldsviks kommun med ett rekryteringsbehov motsvarande drygt 200 personer för att ersätta vårdare, habiliteringsassistenter och sjuksköterskor som väntas gå i pension.

Iris Hjälpmedel lanserar det svensktalande fickuret MyTime

2014-04-23 07:31 CEST Irisgruppen Iris Hjälpmedel lanserar en stor nyhet inom tidshjälpmedel som underlättar vardagen för personer med syn- eller kognitionsnedsättning. MyTime är den nya generationens fickur som utnyttjar alla de smarta finesser tekniken idag erbjuder för att underlätta tidshanteringen för användaren.

2014-04-22 10:16 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Det är tidsbegränsningen som gör det möjligt för kommuner och Försäkringskassan att försämra eller återkalla beslut om personlig assistans utan att funktionsnedsättningen förändrats. Det hävdar Therese Bäckman, som i en avhandling studerat hur kommuner regelmässigt tidsbegränsar beslut om stöd.

Bristande tillgänglighet diskriminering eller inte? Vår undersökning belyser sakfrågan och presenteras i Almedalen.

2014-04-22 09:31 CEST NÄRA AB personlig assistans I Almedalen presenterar NÄRA samt Better business worldwide en indexmätning som belyser tillgänglighet i samhället. Varje riksdagsparti har blivit inbjudna på sin dag för att berätta hur de ser på frågan och resultatet samt att få berätta vad de tänker göra i framtiden för de som berörs av ett samhälle som inte är tillgängligt. Är bristande tillgänglighet diskriminering eller inte?

2014-04-22 08:33 CEST Handikappförbunden Ny statistik som Handikappförbunden tagit del av visar att allt fler projekt med offentliga huvudmän beviljas medel av Arvsfonden, på bekostnad av ideella organisationer.

Hans Erik Dyvik Husby om dagens moderna drogrehabilitering - och ”Häxa Vit”

2014-04-18 21:03 CEST KMR Hans Erik Dyvik Husby, alias Cornelis, Jesus i Jesus Christ Superstar, Hank von Hell i Turbonegro samt domare i norska Idol, gick 24 år på tunga droger, de sista tolv åren på psykiatriska opiater. Han blev inte drogfri. Så kom han till ett drogfritt behandlingshem i Sverige, utan ersättningsdroger. På tre månader blev han drogfri. Här beskriver han en episod från psykiatrins drogrehabilitering.