Pressmeddelanden

Meningsfull sysselsättning för alla

Meningsfull sysselsättning för alla

2018-06-15 09:50 CEST
Med personlig assistans kan även personer med omfattande funktionsvariationer göra en i...

Nobina köper Samtrans

2018-06-14 19:02 CEST
Idag, den 14 juni 2018, blev det klart att Nobina AB förvärvar företaget Samtrans Skol-...

​#iam – nu berättar vi om våra liv igen

​#iam – nu berättar vi om våra liv igen

2018-06-14 14:49 CEST
#iam är en nystartad rörelse om rätten att leva sitt liv, att ta plats i samhället och ...

Pressinbjudan: Välkommen till FUB:s seminarier i Almedalen!

Pressinbjudan: Välkommen till FUB:s seminarier i Almedalen!

2018-06-14 14:45 CEST
Särskolans vara eller icke vara. Problematiken med gruppbostäder, meningslösa dagliga v...

Margareta Persson, författare – ”Samhällen med framtidstro har en bättre syn på personer med funktionsnedsättning ”

2018-06-14 09:35 CEST
Människosynen gentemot personer med funktionsnedsättning har gått upp och ner. 1920-40-...

Emma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen – ”Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt”

2018-06-14 09:33 CEST
Allmänna Ombudet överklagar beslut från Försäkringskassan men har ingen egen åsikt om v...

Barnkonventionen som lag gör stor skillnad

Barnkonventionen som lag gör stor skillnad

2018-06-13 16:34 CEST
Riksdagen har nu sagt ja till att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är ett avg...

Karossens förskola i Katrineholm är Qualiscertifierad efter sin första granskning

Karossens förskola i Katrineholm är Qualiscertifierad efter sin första granskning

2018-06-13 16:07 CEST
Karossens förskola i Katrineholm har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkrings...

Nej till kommunalt huvudmannaskapsansvar för specialskolorna!

2018-06-13 09:00 CEST
Vi, Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund, motsätter oss kraftig...