Pressmeddelanden

Fortsatt tillväxt och ett företag i förändring

Fortsatt tillväxt och ett företag i förändring

2017-06-27 07:30 CEST
Omsättningen ökade med 17 % tack vare en stark vintersäsong och helårseffekter av de ny...

Bliwas årsredovisning 2016 – Tillsammans bygger vi morgondagens trygghet

2017-05-31 08:33 CEST
För att ta vara på affärsmöjligheterna i en allt mer digitaliserad värld måste vi först...

Tillsammans minskar vi avfallet

Tillsammans minskar vi avfallet

2017-05-29 13:31 CEST
Varje år gör NSR, tillsammans med samarbetspartners, runt tre miljoner tömningar av avf...

Hållbarhet nu på nätet

Hållbarhet nu på nätet

2017-05-04 08:20 CEST
Öresundskrafts hållbarhetsredovisning finns nu på nätet, tillsammans med årsbokslutet 2...

GHP publicerar årsredovisning för 2016

GHP publicerar årsredovisning för 2016

2017-04-04 15:12 CEST
​Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2016.

​Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)

​Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)

2017-03-29 08:43 CEST
Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, (”bolaget”) kallas härme...

Öresundskraft lyfte resultatet 2016

Öresundskraft lyfte resultatet 2016

2017-03-28 09:50 CEST
Rörelseresultatet upp med 24 procent; ägardirektivets mål uppnådda.

Fler än 80 miljoner internationella övernattningar – rekordresultat för sjunde året i rad

Fler än 80 miljoner internationella övernattningar – rekordresultat för sjunde året i rad

2017-03-02 09:54 CET
​Tysklands inkommande turism fortsätter att växa: Under 2016 registrerades för första g...