Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ)

2018-03-07 08:43 CET
Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (”Bolaget”) kallas härmed till års...

Avbrotten halverade på två år - Öresundskraft bland de säkraste elnäten i landet

Avbrotten halverade på två år - Öresundskraft bland de säkraste elnäten i landet

2018-02-22 10:35 CET
Modernisering och förstärkning av elnäten ger kortare elavbrott.

Axfood publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2017

2018-02-21 11:18 CET
Axfood publicerar idag års- och hållbarhetsredovisningen 2017 på www.axfood.se. Den try...

Bokslutskommuniké 2017: Breda förbättringar ger starkt avslut på året

Bokslutskommuniké 2017: Breda förbättringar ger starkt avslut på året

2018-02-21 08:09 CET
Breda förbättringar ger starkt avslut på året. Sammanfattningsvis har vi som koncern ta...

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-21 08:00 CET
Året har inneburit ett starkt resultat om 1 749 mkr (1 390), som förklaras av en fortsa...

Fortsatt ökning för kommersiella gästnätter i Borås

Fortsatt ökning för kommersiella gästnätter i Borås

2018-02-14 07:46 CET
​När vi summerar 2017 kan vi återigen blicka tillbaka på ett år med positiv utveckling ...

​Utländska gästnätter fortsätter öka i Skåne

​Utländska gästnätter fortsätter öka i Skåne

2018-02-08 14:44 CET
Tillväxtverket har nu släppt preliminär statistik över förra årets gästnätter. För Skån...

Kallelse till årsstämma 2018 i Axfood Aktiebolag

2018-02-08 13:19 CET
Välkommen till årsstämma i Axfood Aktiebolag (publ), org. nr 556542-0824, onsdagen den ...

Volvo Cars rapporterar ett rekordhögt rörelseresultat på 14,1 miljarder kronor 2017

Volvo Cars rapporterar ett rekordhögt rörelseresultat på 14,1 miljarder kronor 2017

2018-02-08 08:29 CET
Volvo Cars rapporterar en kraftig ökning av rörelseresultatet med 27,7 procent till 14,...

Volvo Car Group: Inbjudan till presskonferens om finansiella resultat för helåret 2017

Volvo Car Group: Inbjudan till presskonferens om finansiella resultat för helåret 2017

2018-02-01 09:27 CET
Volvo Cars bjuder in till presskonferens i samband med rapportering av finansiella resu...