Pressmeddelanden

Gåvor från allmänheten ökar och når ny rekordnivå - Svensk Insamlingskontroll presenterar statistik för 2016

2017-08-15 08:00 CEST
Den svenska allmänhetens vilja att skänka pengar till organisationer med 90-konto forts...

MTR Corporation visar stadig tillväxt under första halvåret 2017

MTR Corporation visar stadig tillväxt under första halvåret 2017

2017-08-10 13:14 CEST
MTR Corporation visar upp en fortsatt stadig tillväxt. Halvårsresultatet för företagsgr...

Starkt resultat för Humlegården

Starkt resultat för Humlegården

2017-07-14 08:02 CEST
Under årets första sex månader har Humlegården ökat förvaltningsresultatet med 28 proce...

Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2017

Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2017

2017-07-14 08:00 CEST
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2017

MTR Express mer än fördubblar intäkterna

MTR Express mer än fördubblar intäkterna

2017-07-12 07:04 CEST
2016 uppvisar MTR Express en kraftig intäktsökning per helår. Ökningstakten håller i si...

GHP säljer OPA Privathospital och Gastro Clinic Helsinki

GHP säljer OPA Privathospital och Gastro Clinic Helsinki

2017-07-03 09:48 CEST
För att kunna fokusera resurserna där de skapar störst värde och stärka GHP:s strategis...

GHP bjuder in till kapitalmarknadsdag

GHP bjuder in till kapitalmarknadsdag

2017-06-28 10:23 CEST
​GHP bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till bolagets kapit...

Fortsatt tillväxt och ett företag i förändring

Fortsatt tillväxt och ett företag i förändring

2017-06-27 07:30 CEST
Omsättningen ökade med 17 % tack vare en stark vintersäsong och helårseffekter av de ny...

Bliwas årsredovisning 2016 – Tillsammans bygger vi morgondagens trygghet

2017-05-31 08:33 CEST
För att ta vara på affärsmöjligheterna i en allt mer digitaliserad värld måste vi först...

Tillsammans minskar vi avfallet

Tillsammans minskar vi avfallet

2017-05-29 13:31 CEST
Varje år gör NSR, tillsammans med samarbetspartners, runt tre miljoner tömningar av avf...