Pressmeddelanden

2015-06-17 16:32 CEST Stockholms universitet Regeringen har i dag utsett Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, att undersöka förutsättningarna för att införa en läsa-skriva-räkna-garanti.

Nu kan Högskolan Väst utbilda lärare i svenska som andraspråk

2015-06-17 13:13 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst har idag beviljats rättigheter att utbilda ämneslärare på gymnasienivå i svenska som andraspråk. Det ger ämneslärarstudenterna en möjlighet till nya kombinationer och den nya inriktningen möter de behov som finns i regionen och nationellt av fler behöriga svenska som andraspråkslärare och lärare i svenska för invandrare.

Sommar 2015 – experter från Stockholms universitet

2015-06-17 06:00 CEST Stockholms universitet För journalister har vi här samlat aktuella ämnen eller ämnen som hör sommaren till och forskare som är experter på just de ämnena.

Nya bilder av vikingarna. Arkeologen och författaren Mats Vänehem berättar.

2015-06-16 14:48 CEST Bonnier Carlsen ​Vilka var vikingarna? Följ med på en spännande utgrävning av forntidens gravar, hus, båtar och offerplatser. Varje föremål som hittas blir en viktig pusselbit till bilden av vikingatiden när arkeologen och illustratören Mats Vänehem berättar. Med sin expertis och sina detaljerade, fantasieggande bilder målar han upp en omfattande och bitvis oväntad bild av den mytomspunna vikingatiden.

Fortsatt brett utbildningsutbud på Högskolan Väst

2015-06-16 08:38 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst erbjuder ett fortsatt brett utbildningsutbud även nästa läsår med i stort sett samma program och kurser som detta läsår. Det är huvudinnehållet i det beslut som fattades igår av rektor om högskolans utbildningsutbud för läsåret 2016/17.

Kloka beslut kräver kunskap – Stockholms universitet i Almedalen

2015-06-15 09:00 CEST Stockholms universitet Välkommen till Stockholms universitets två samtalsprogram i Almedalen där universitetets forskare och externa gäster ger nya perspektiv på aktuella samhällsfrågor. Tisdag 30 juni har fokus medborgarskap, politiska maktstrukturer och det digitala livet. Samtalen onsdag 1 juli kretsar kring klimat, välfärd och folkhälsa. Kloka beslut kräver kunskap. Välkommen att lära dig mer.

Forskningsfokus på ensamkommande flyktingbarns möte med Sverige

2015-06-12 09:14 CEST Högskolan Väst Hur klarar flyktingfamiljer och ensamkommande barn sin första tid i Sverige? Hur bemästrar de den nya situation de ställs inför? Det är fokus när Högskolan Västs forskning inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön förstärks genom en ny doktorand.

Historieintresserade Ida tog emot stipendium

2015-06-11 10:48 CEST Vellinge kommun ​Ida Ydremo, som förra veckan tog studenten vid Sundsgymnasiet i Vellinge, tilldelas det första stipendiet som delas ut efter Gert Åkesson pensionering från tjänsten som rektor vid Sundsgymnasiet.

Idrott på marknadens villkor

2015-06-10 09:34 CEST Örebro universitet Efter första världskriget förändrades idrotten - läktarna fylldes med publik, media fanns på plats och nya pengar strömmade in. Kommersialiseringen rubbade maktbalansen. Örebroforskaren Nils-Olof Zethrin har undersökt hur idrotten påverkades och visar att många av utmaningarna som idrottsledare mötte då är desamma än i dag.

Ny forskarblogg om etik i krig och fred

2015-06-09 10:52 CEST Stockholms universitet Kan försvarande av kulturföremål rättfärdiga krig mot ISIS? Hur ska vi hantera konflikten mellan rätten till yttrandefrihet och skyldigheten att undvika att kränka människor i kölvattnet av Charlie Hedbo-massakern? Kan beväpnandet av rebeller vara att föredra framför militärt ingripande, exempelvis i Syrien? Dessa och liknande frågor tas upp i den nya forskarbloggen The Ethical War blog.