Pressmeddelanden

2014-04-01 12:56 CEST Södertörns högskola Torsdag 3 april lanseras en ny nationell tankesmedja – Humtank. Den har tillkommit genom ett unikt samarbete mellan ledningarna för de humanistiska fakulteterna vid tolv svenska lärosäten. Representant för Södertörns högskola är David Thurfjell, docent i religionsvetenskap.

2014-04-01 10:20 CEST Södertörns högskola Ny avhandling från Södertörns högskola analyserar forskningspolitiken i Polen efter statssocialismens fall. Resultatet visar på en drastisk förändring vad gäller synen på vetenskapens och forskningens roll i samhället och i relation till styrningssfären.

Pressinbjudan: Högaktuell Googleforskare till Hudiksvall

2014-03-28 09:19 CET Fiber Optic Valley Varför är Google ett av världens mest innovativa företag? Det föreläser Googleforskaren Annika Steiber om under Fiber Optic Valleys Innovation Day den 1 april. Nu släpper hon boken Googlemodellen – om hur företag kan behålla sin innovationsförmåga. Över 100 företagare och chefer deltar på en fullspäckad seminariedag.

2014-03-26 08:00 CET Umeå universitet Vaartoe/CeSams vetenskapliga pris går i år till Ulf Mörkenstam, statsvetare och verksam vid Stockholms universitet. Redan med sin avhandling, Om ”Lapparnes privilegier” från 1999 etablerade sig han inom samisk forskning.

Skapandet av svensken som blond och blåögd

2014-03-25 07:03 CET Stockholms universitet Bilden av svenskhet undersöks och ifrågasätts i den nya boken Blond och blåögd: Vithet, svenskhet och visuell kultur, skriven av konstvetarna Jeff Werner och Tomas Björk vid Stockholms universitet.

European Earthship Lecture Tour with Michael Reynolds

2014-03-24 15:40 CET Earthship Biotecture Sweden This spring Michael Reynolds will be hosting a series of lectures about Earthships in multiple cities around Europe. This is an effort to share 40 years of research and development on self-sufficient housing with the masses. Many concepts and issues within sustainability will be discussed but the main focus is on the concepts of Biotecture and the six core principals of the Earthship model.

Kritisk design som väcker känslor

2014-03-24 12:31 CET Högskolan i Borås Kan design förstärka utsatthet och fungera som straff och hot? Det menar Anne Britt Torkildsby i avhandlingen ”Existential design - revisiting the dark side of design thinking". På onsdag 26 mars disputerar hon på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. - Det kan hända att en och annan blir provocerad, men det är också själva tanken.

Johanna Garpe utsedd till professor vid Stockholms konstnärliga högskola

2014-03-19 14:51 CET Stockholms konstnärliga högskola Johanna Garpe har utsetts till professor för profilområdet Kroppsliga och vokala praktiker vid nybildade Stockholms konstnärliga högskola. Johanna Garpe är regissör och professor i musikdramatisk gestaltning på Operahögskolan i Stockholm.

2014-03-19 10:44 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Idéhistorikern Anders Lundgren tittade närmare på den vetenskapliga revolutionen under 1700-talet och upptäckte att näsan och smaken, liksom andra kvalitativa undersökningar spelade en större roll än man tidigare trott för vetenskapens revolution. Långt in på 1900-talet har de kvalitativa delarna av det vetenskapliga arbetet varit en essentiell del av kemins utveckling.

2014-03-19 00:10 CET Kungl. biblioteket Färre biblioteksfilialer ger svenskarna sämre tillgång till bemannade bibliotekstjänster.