Pressmeddelanden

Ariane Mnouchkine och Théâtre du Soleil i samarbete med StDH

2015-03-16 13:43 CET Stockholms konstnärliga högskola

Ny bok om modebranschen i Stockholm

2015-03-16 09:43 CET Stadsmuseet och Medeltidsmuseet Kläder, shopping, flärd Modebranschen i Stockholm 1945-2010, av Carina Gråbacke, ger en helhetsbild av modebranschens komplexa utveckling i Stockholm från andra världskriget fram till i dag. Den röda tråden i framställningen utgörs av hur de centrala aktörerna inom tillverkning och handel med kläder i Stockholm arbetade med mode.

2015-03-16 08:45 CET Carlsson Bokförlag Under 45 år har författaren och dokumentärfilmaren Stig Holmqvist följt utvecklingen i Tanzania (ett land som inför höstens val 2015 står inför stora utmaningar) genom en enskild familjs historia. I Barheidas barn berättar han nu om hur patriarken Barheidas barn och barnbarn lämnar det traditionella livet som boskapsskötare och försöker anpassa sig till ett Tanzania i snabb förändring.

Samhällskunskap och historia viktigt för elevers samhällsengagemang

2015-03-16 06:52 CET Stockholms universitet Det gymnasieelever lär sig i samhällskunskap och historia kan användas i ett aktivt samhällsliv både under och efter skoltiden. En ny avhandling från Stockholms universitet bidrar med redskap som kan utveckla samhällskunskaps- och historieämnet i skolan.

2015-03-13 09:56 CET Uppsala universitet I början av 2000-talet öppnades nya möjligheter att sprida sin musik via Internet. Det var också då det så kallade ”tjejbandet” Sahara Hotnights slog igenom. I en ny avhandling i musikvetenskap granskar Linus Johansson begreppet ”tjejband” och hur begreppet används i medierna.

Samtiden viktigast när historieämnet blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen

2015-03-13 07:55 CET Umeå universitet Hur kan man förstå att historia blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen? Vilket innehåll från historia har formulerats för yrkeseleverna? Och vad tänker och tycker lärare och elever om historiekursen? Detta är frågor som Kristina Ledman berör i sin avhandling Historia för yrkesprogrammen: innehåll och betydelse i policy och praktik.

Ny bok - ROMSKA RÖSTER

2015-03-12 14:16 CET Upplandsmuseet ​Vi presenterar nu boken Romska Röster som är en del av det nationella projektet Romska Röster. Boken belyser både en mörk historia och en stark tro på en bättre framtid. Romer i olika åldrar från olika romska grupper berättar. Porträtt av fotograf Anders Ryman. Faktatexter av Domino Kai. Välkommen till pressvisning av boken Romska Röster Onsdag den 18 mars kl 15.00 på Upplandsmuseet.

2015-års examensstudenter och -produktioner inom scenkonst och skådespeleri.

2015-03-12 12:55 CET Stockholms konstnärliga högskola Stockholms dramatiska högskola (StDH) presenterar årets examensproduktioner, av och med de studenter som i vår tar sina konstnärliga kandidatexamina. Upplev den nya generationen skådespelare och scenkonstnärer när de presenterar sina projekt på scener runt om i Sverige.

Är kvalitetsarbete inom vuxenutbildning en omöjlig utmaning?

2015-03-12 09:43 CET Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete är en nyckelfråga i dagens vuxenutbildning. Men går det att uppfylla nationella mål om likvärdig kvalitet och samtidigt ta hänsyn till krav på individualisering och flexibilitet? Eller är kvalitetsarbetet en omöjlig utmaning? Det har forskare vid Encell undersökt i en ny studie.

2015-03-12 07:42 CET Uppsala universitet Forskare från Uppsala universitet och ett kinesiskt forskningsinstitut presenterar i senaste numret av tidskriften Acta Anthropologica Sinica upptäckten och analysen av en tand från Pekingmänniskan som hittades 2011 på Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Fyndet ger ny kunskap om en av den moderna människans mest mytomspunna förfäder.