Kontaktpersoner

Anna Fägersten
Charlotte Eisner
Erik Sjölin
Jacob Birkeland
Stefan Karlsson
Johannes Tveitan

Gothenburg Startup Hack Driven entrepreneur with an analytical mindset. Working towards getting a vibrant startup community in gothenburg. Loves connecting people!

Maria Glennsjö

Eaton Maria ansvarar för marknadskommunikation och information i Eatons svenska verksamheter. Hon har tio års erfarenhet av marknadsföring inom bolag i IT-branschen. Maria är utbildad civilekonom från Växjö Universitet.

Niklas Andersson

Cisco Systems Niklas Andersson är vd för den svenska verksamheten.

Erik Asph Hennerdal