Bilder

Ett dammfritt renrum krävs för att arbeta med kvantkomponenter

Ett dammfritt renrum krävs för att arbeta med kvantkomponenter

2017-11-15 08:31 CET

Chalmers har den erfarenhet och nödvändig infrastruktur som krävs för att arbeta experimentellt inom kvantmekanik-området. Bland annat ett 1000 kvadratmeter stort, välutrustat renrum som tillhör de främsta akademiska miljöerna i världen för avancerad forskning på nanonivå.

Stefan Kröll, professor i atomfysik, Lunds universitet

Stefan Kröll, professor i atomfysik, Lunds universitet

2017-11-15 08:31 CET

Stefan Kröll, professor i atomfysik, Lunds universitet, kommer att leda delområdet kvantsensorer inom Wallenberg Centre for Quantum Technology: "Visionen är att kvantsensorer kommer att spela stor roll bland annat inom medicinområdet. Man tänker sig att placera kvantsensorer i celler och studera olika processer inuti kroppen, till exempel i hjärnan. Men det kan också öppna sig helt andra användningsområden för kvantsensorer, som vi inte kan föreställa oss idag."

De fyra huvudforskarna bakom kvantdatorprojektet

De fyra huvudforskarna bakom kvantdatorprojektet

2017-11-15 08:31 CET

Göran Wendin, Per Delsing, Göran Johansson och Jonas Bylander heter de fyra forskare vid Chalmers som, tack vare donationen från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, nu ska ta fram Sveriges första kvantdator. Det sker inom ramen för nystartade Wallenberg Centre for Quantum Technology. Förutom dessa fyra huvudforskare kommer Gunnar Björk vid KTH koordinera forskningen inom kvantkommunikation, och Stefan Kröll vid Lunds universitet satsningen inom området kvantsensorer.

Jonas Bylander och kollegor synar Chalmers första generation kvantdator

Jonas Bylander och kollegor synar Chalmers första generation kvantdator

2017-11-15 08:31 CET

Docent Jonas Bylander och professorerna Göran Johansson, Göran Wendin och Per Delsing är huvudansvariga forskare i projektet att inom tio år utveckla en kvantdator med åtminstone hundra kvantbitar. Det är ett av målen inom miljardsatsningen Wallenberg Centre for Quantum technology.

Göran Wendin, professor i teoretisk fysik, Chalmers,

Göran Wendin, professor i teoretisk fysik, Chalmers,

2017-11-15 08:31 CET

Göran Wendin, professor emeritus i teoretisk fysik, Chalmers, har koordinerat EU:s samtliga fem tidigare kvantdatorprojekt baserade på supraledande kretsar. Inom Wallenberg Centre for Quantum Technology kommer han fungera som senior rådgivare och leda gästforskarprogrammet: "Stora ord, så klart, men jag är säker på att det här blir en ny teknikrevolution. Kvantteknologi blir enormt värdefullt för industrin eftersom det öppnar dörren för nästa generations artificiell intelligens, självkörande fordon och sakernas internet."

Jonas Bylander, docent vid laboratoriet för kvantkomponentfysik, Chalmers

Jonas Bylander, docent vid laboratoriet för kvantkomponentfysik, Chalmers

2017-11-15 08:31 CET

Jonas Bylander, docent vid laboratoriet för kvantkomponentfysik, Chalmers, kommer att leda de experimentella delarna inom Wallenberg Centre for Quantum Technology, tillsammans med professor Per Delsing. Jonas Bylander har tidigare forskat vid MIT i Boston: "Just nu jobbar vi med att karaktärisera vår första generation, mycket lilla, kvantdator uppbyggd av tre kvantbitar. När vi lyckas kontrollera en processor med hundra kvantbitar kommer vi att kunna lösa riktigt intressanta problem som ligger utom räckhåll för dagens superdatorer."

Per Delsing, professor i kvantkomponentfysik vid Chalmers

Per Delsing, professor i kvantkomponentfysik vid Chalmers

2017-11-15 08:31 CET

Per Delsing, professor i kvantkomponentfysik vid Chalmers, är programdirektör för Wallenberg Centre for Quantum Technology: "Vissa tillämpningar inom kvantteknologin, framför allt inom kvantkommunikation och kvantsensorer, är redan på väg att kommersialiseras. Men det dröjer ett tag innan vi kommer att kunna skörda frukterna av en fungerande kvantdator. Det är ett enormt projekt att bygga en användbar kvantdator, men vi har lång erfarenhet av supraledande kretsar och kvantbitar och många idéer om hur vi ska tackla utmaningarna. "

Göran Johansson, professor i tillämpad kvantfysik, Chalmers

Göran Johansson, professor i tillämpad kvantfysik, Chalmers

2017-11-15 08:31 CET

Göran Johansson, professor i tillämpad kvantfysik, Chalmers, leder de teoretiska insatserna inom Wallenberg Centre for Quantum Technology: "Kvantteknologi handlar om att utnyttja kvantfysikens häpnadsväckande fenomen. För elektroner är det till exempel fullt naturligt att vara på två ställen samtidigt, även om vi människor intuitivt har svårt att förstå det. När vi kan tämja och kontrollera de här fenomenen öppnar vi dörren för helt nya möjligheter. Det låter kanske som science fiction, men jag lovar, det är mycket mer science än fiction."

Chalmers kvantprocessorer byggs av supraledande kvantbitar

Chalmers kvantprocessorer byggs av supraledande kvantbitar

2017-11-15 08:31 CET

Chalmers kvantprocessorer byggs av supraledande kvantbitar, i form av elektriska kretsar på ett mikrochip som kan försätta enstaka fotoner i kvanttillstånd. Operationerna måste ske i en kryostat, alldeles nära den absoluta nollpunkten, för att kretsarna ska vara supraledande, alltså leda ström helt utan motstånd. Att koppla ihop många kvantbitar är relativt lätt, men att ha kontroll på kvanttillstånd och göra felkorrigeringar är svårt. Forskarna lär sig idag bemästra sin första generation kvantdator uppbyggd av tre kvantbitar.