Kontaktpersoner

Amber Johnson
Johan Nyman

INR

Bengt Nilsson
Magnus Lignell
Karin Damré
Lena Hermelin

Strand Hotell Lena Hermelin drev tidigare ett internationellt marknadsundersökningsföretag som hon sålde 2006. Efter det engagerade hon sig i skärgårdsturismen i Arkösund utnaför Norrköping, för att sedan ta över Strand Hotell 2008. Hon driver hotellet med stor passion och har skapat ett vardagsrum mitt i Norrköping med salonger där detaljer från sekelskiftet bevarats. Här finns vackra, klassiska möbler...

Karin Koritz
Lars Svanström
Susanne Lindkvist