Nyheter

Öka stödet till Mali

2015-11-25 17:57 CET Svenska FN-förbundet Sverige bör öka sitt stöd till FN:s fredsfrämjande insats i Mali som svar på Frankrikes vädjan efter terrordåden i Paris, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Svenska Dagbladet.

Svensk vapenexport till diktaturer

2015-10-16 15:59 CEST VARBERG CALLING for peace Vad tycker du? Ska Sverige exportera vapen? Svenska Freds arrangerar en programpunkt om svensk vapenexport och gästas i panelen av Lars Ohly, f.d. partiledare Vänsterpartiet, Allan Widman, riksdagsledamot Fp, ordförande i försvarsutskottet. Båda har suttit med som ledamöter i KEX-utredningen, som tillsattes 2012 för att se över hur det svenska regelverket för vapenexport kan skärpas.

2015-10-16 06:48 CEST Barnombudsmannen Välkommen till Barnombudsmannens nyhetsbrev. Vi vänder oss till dig som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor och vill veta mer om vad vi gör.

2015-10-15 11:29 CEST Stockholms universitet Sjörättsinstitutet bjuder in till ett seminarium med anledning av flyktingkatastrofen i Medelhavet. Seminariets första del handlar om folkrättens regler om sjöräddning och flyktingar till sjöss. Seminariets andra del rör befälhavaransvaret. Deltar gör bl.a. Martin Ratcovich, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och Mattias Widlund, Skarp Stockholm Advokatbyrå.

2015-10-11 08:24 CEST Svenska FN-förbundet Personer under 18 år gifts fortfarande bort i Sverige. FN-förbundets nätverk mot barnäktenskap kräver i Svenska Dagbladet att den nya lagen mot barn- och tvångsäktenskap utvärderas.

Skillnader mellan olika certifieringar, särskilt när det gäller samernas rättigheter

2015-09-25 09:22 CEST Svenska FSC Luleå och Härnösands stift inom Svenska kyrkan, som har skog inom renskötselområdet, säger nej till att certifiera sig enligt FSC:s regler. Det är synd. FSC tar extra hänsyn till skogar som har stor betydelse för renskötande samer.

2015-09-18 06:44 CEST Barnombudsmannen Välkommen till Barnombudsmannens nyhetsbrev. Vi vänder oss till dig som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor och vill veta mer om vad vi gör.

Lär av Tyskland för att öka exporten

2015-09-16 11:40 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren En export- och importkultur som den ­tyska skapas inte över en natt. Men Tyskland visar att en medveten, bred och långsiktig satsning lönar sig. För att stärka exportkulturen i Sverige krävs en kraftsamling av en mängd aktörer som engagerar sig i frågan, inte bara på politisk och statlig nivå, skriver Tysk-Svenska Handelskammarens vd Ralph-Georg Tischer på debattsidan i Svenska Dagbladet idag.

Nordisk-baltiskt möte i Tallinn

2015-09-07 13:58 CEST Svenska FN-förbundet Svenska FN-förbundet står värd för ett möte i Tallinn mellan FN-förbund i Norden och Baltikum

Omvärldens passivitet skapar flyktingkrisen

2015-09-03 16:19 CEST Svenska FN-förbundet Mer kraftfullt agerande mot konflikter och humanitära katastrofer krävs för att stoppa flyktingkrisen, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic på SVT Opinion.