Nyheter

Debatt: "Ge människor redskap att kunna ställa makthavare till svars"

2016-05-26 12:03 CEST

Idag väntas regeringen meddela hur den tänker agera för att förhindra skatteflykt från ...

Agera mot sexuella övergrepp

2016-05-18 16:34 CEST

Öppenhet och press på truppbidragande länder krävs för att stoppa sexuella övergrepp i ...

Bristande mångfald i Sverige

2016-05-07 16:35 CEST

Bristen på etnisk mångfald i det offentliga Sverige är ett samhällsproblem, skriver Ale...

Kommentar till utrikesdeklarationen 2016

2016-03-07 14:38 CET

Margot Wallström presenterade den 24 februari 2016 års utrikesdeklaration. SMR välkomna...

Pilotprojekt om religionsfrihet

2016-02-22 12:37 CET

Under tre dagar i början av februari träffades i Kenya personal från Svenska missionsrå...

Ministern är otydlig om barnäktenskapen

2016-02-21 01:58 CET

​Svenska FN-förbundet och nätverket mot barnäktenskap efterlyser på SvD Debatt effektiv...

Svenske Kungens handelsfördrag med Hawaii

Svenske Kungens handelsfördrag med Hawaii

2016-01-19 14:14 CET

1 juli 1852 skrev Oscar III under ​ett handelsfördrag med kungariket Hawaii och kung Ka...

Akut världsläge kräver internationella insatser

Akut världsläge kräver internationella insatser

2016-01-09 16:29 CET

Valet att överge försvarets internationella inriktning var fel, skriver Aleksander Gabe...

Besked om Sidamedel för 2016

2015-12-23 11:21 CET

Svenska missionsrådet har nu fått Sidas preliminära besked om bidrag för 2016 utifrån ...

Bra start men otillräckligt

Bra start men otillräckligt

2015-12-16 17:15 CET

Sveriges hjälp till Frankrike är en bra start men arbetet mot internationell terrorism ...