Pressmeddelanden

Aktuell teater hos Vuxenskolan

2015-08-26 10:31 CEST Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm En föreställning som vill ge nya perspektiv och tankar. Som vill påminna om att tiggaren först och främst är en människa. ”Hjärtat har sin egen plånbok” handlar om ett till synes omöjligt möte över kulturgränserna. Den romska tiggarkvinnan Emina, från Kosovo, träffar en morgon Jonatan utanför HM på Hamngatan i Stockholm.

2015-08-25 09:26 CEST Global Challenges Foundation Folke Tersman, Professor of Practical Philosophy at Uppsala University, is the newly appointed board member of Global Challenges Foundation.

2015-08-25 09:18 CEST Global Challenges Foundation Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, har utnämnts till ny medlem i styrelsen för Stiftelsen Global Challenges Foundation.

EU-direktivet om handelsagentens juridiska roll behålls för framtiden

2015-08-17 16:04 CEST Agenturföretagen Den 16 juli offentliggjorde EU-kommissionen den utvärderingsrapport om direktivet för handelsagenter. Nyheten om att direktivet kommer att behållas i sin nuvarande form är positiv för de 590.000 kommersiella agenturer verksamma i Europa.

Välkommet agerande mot sexuella övergrepp

2015-08-13 14:03 CEST Svenska FN-förbundet FN:s generalsekreterare gör rätt när han sparkar chefen för FN-insatsen i Centralafrikanska republiken, säger Aleksander Gabelic efter uppgifter om sexuella övergrepp i landet.

Åhléns kunder stöttar de jordbävningsdrabbade i Nepal

2015-07-03 14:40 CEST ActionAid ActionAid har tillsammans med Åhléns samlat in pengar till det arbete ActionAid gör för de jordbävningsdrabbade i Nepal.

2015-06-26 15:00 CEST ActionAid

2015-06-26 08:30 CEST Öresundskomiteen Öresundskomiteen stärker nu sitt arbete mot gränshinder. En ny kartläggning av gränshinder har tagits fram, och en ny gränshindersstrategi har antagits. Gränshindersarbetet kommer nu att bygga på en bredare ansats, och närmare samarbete med de svenska och danska regeringarna.

SP och EARTO stärker europasamarbetet

2015-06-26 07:27 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SPs VD och koncernchef Maria Khorsand undertecknade i veckan, i egenskap av ordförande i EARTO, en avsiktsförklaring med JRC (Joint Research Center), tillsammans med deras generalsekreterare Vladimir Sucha. – Det är viktigt med mer systematisk samverkan mellan instituten och EU. Avtalet stärker inte bara EARTO:s och SPs närvaro i Europa, utan även svensk industri i stort, säger Maria Khorsand.

Oklara villkor för ny MR-institution

2015-06-25 16:56 CEST Svenska FN-förbundet Att regeringen inrättar en oberoende nationell MR-institution är en seger för arbetet för stärkta mänskliga rättigheter i Sverige, men flera frågetecken kvarstår, säger Svenska FN-förbundet.