Pressmeddelanden

Bredbandsbolaget frias - behöver inte blockera The Pirate Bay

2015-11-27 11:27 CET Piratpartiet Under fredagen friades Bredbandsbolaget i det mål där de riskerade att bli skyldiga att blockera fildelningssidan The Pirate Bay, en dom som skulle ha kunnat få omfattande konsekvenser för internets framtid.

2015-11-27 09:19 CET Örebro universitet Klimatpolitik som är direkt inriktad på just klimatet måste inte alltid vara den mest effektiva vägen att nå önskade mål. Men det är ingen nackdel, utan tvärtom öppnar det nya möjligheter för politiker. Örebroforskaren Magnus Boström visar på detta krokiga samband i ett kapitel i en antologi om klimatet som utkommer precis innan toppmötet Paris.

2015-11-26 10:27 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU EU vill även efter klimatmötet i Paris ha en ledande roll i bekämpningen av växthusgasutsläppen. Hittills har dock EU:s åtgärder för att nå klimatmålen varit alltför ensidiga, och avsikten bör vara att inkludera fler billiga åtgärder, såsom kolinlagring i skog, i den egna klimatpolitiken. Så uppnås maximal klimatnytta till lägst kostnad, enligt en avhandling från SLU av Miriam Münnich Vass.

MR-kommissarien fick brev om Kompass

2015-11-25 17:59 CET Svenska FN-förbundet Svenska FN-förbundet överlämnade på onsdagen ett brev till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter med kritik mot hanteringen av FN-svensken Anders Kompass.

King Chulalongkorn Memorial Pavilion - A symbol of the Thai Swedish friendship of over 100 years - A place where history comes alive.

2015-11-23 17:00 CET Destination Ragundadalen Destination Ragundadalen on behalf of Ragunda municipality and Solleftea municipality participated in a week long trip to Bangkok. The purpose of the trip was to visit the various contacts such as Thai Swedish Relationship Foundation 1897 (TSFR-1897) who started the initiative to create the Memorial Thai Pavilion in Sweden.

Hjälp Frankrike i Mali

2015-11-18 13:10 CET Svenska FN-förbundet Sverige bör likt Tyskland erbjuda sig att avlasta Frankrike i Afrika genom att sända fler FN-soldater till Mali, säger Svenska FN-förbundet.

​Terrordåden i Paris

2015-11-14 13:22 CET Svenska FN-förbundet Svenska FN-förbundet: Våra tankar går till alla oskyldigt drabbade och deras anhöriga.

​Terrordåden i Paris

2015-11-14 13:22 CET Svenska FN-förbundet Svenska FN-förbundet: Våra tankar går till alla oskyldigt drabbade och deras anhöriga.

Världspremiär: Appen Säkra städer hjälper flickor och kvinnor

2015-11-09 08:30 CET ActionAid Med urbaniseringen växer städerna – och samtidigt farorna och problemen. Hur skapar vi städer där alla medborgare, särskilt flickor och kvinnor, på ett säkert sätt kan förflytta sig, leva och bo?

Beijing+20: Pekingplattformen för jämställdhet, utveckling och fred fyller 20 år. Konferens i Göteborg 21-22 november

2015-11-07 18:30 CET GADIP (Gender and Development in Practice) GADIP bjuder in till en tvådagars konferens på Göteborgs Universitet med tal och workshops på teman som knyter an till Pekingplattformens prioriterade områden. Konferensen samlar akademiker och praktiker inom genus-, jämställdhets- och globalt utvecklingssamarbete för att diskutera framgångar och bakslag efter FN:s kvinnokonferens i Peking 1995.