Pressmeddelanden

Åhléns kunder stöttar de jordbävningsdrabbade i Nepal

2015-07-03 14:40 CEST ActionAid ActionAid har tillsammans med Åhléns samlat in pengar till det arbete ActionAid gör för de jordbävningsdrabbade i Nepal.

2015-06-26 15:00 CEST ActionAid

2015-06-26 08:30 CEST Öresundskomiteen Öresundskomiteen stärker nu sitt arbete mot gränshinder. En ny kartläggning av gränshinder har tagits fram, och en ny gränshindersstrategi har antagits. Gränshindersarbetet kommer nu att bygga på en bredare ansats, och närmare samarbete med de svenska och danska regeringarna.

SP och EARTO stärker europasamarbetet

2015-06-26 07:27 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SPs VD och koncernchef Maria Khorsand undertecknade i veckan, i egenskap av ordförande i EARTO, en avsiktsförklaring med JRC (Joint Research Center), tillsammans med deras generalsekreterare Vladimir Sucha. – Det är viktigt med mer systematisk samverkan mellan instituten och EU. Avtalet stärker inte bara EARTO:s och SPs närvaro i Europa, utan även svensk industri i stort, säger Maria Khorsand.

Oklara villkor för ny MR-institution

2015-06-25 16:56 CEST Svenska FN-förbundet Att regeringen inrättar en oberoende nationell MR-institution är en seger för arbetet för stärkta mänskliga rättigheter i Sverige, men flera frågetecken kvarstår, säger Svenska FN-förbundet.

Nu får Stockholm sitt Råd för mänskliga rättigheter

2015-06-16 07:00 CEST Feministiskt Initiativ Storstockholm Efter en het debatt beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad om instruktionerna för det nyinrättade Rådet för mänskliga rättigheter. – Fi gick till val på att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Stockholms stad. Målsättningen har hela tiden varit att jobba med MR-frågorna på bred front och skapa en plattform som involverar civilsamhället. Det har vi nu, säger Gita Nabavi (Fi).

2015-06-15 13:48 CEST Region Skåne Övervakningskommittén för Öresund-Kattegat-Skageraks EU-program beviljade idag en projektansökan från Region Skåne och Region Hovedstaden. Projektet, som handlar om att stärka möjligheterna att ta tillvara den potential som forskningsanläggningarna ESS och MAX IV innebär i ett gränsregionalt perspektiv, beviljades 9,5 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 89 miljoner svenska kronor.

Gabelic omvald som FN-förbundets ordförande

2015-06-13 09:39 CEST Svenska FN-förbundet Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, fick förnyat förtroende vid förbundskongressen i Göteborg.

Industrie 4.0 i Almedalen: diskussion om Tysklands nya jobbmotor

2015-06-09 14:29 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren Tyskland satsar på att uppgradera sitt näringsliv till en ”Industrie 4.0” och digitaliseringen väntas bli landets nya jobbmotor. Vad kan vi i Sverige lära av den tyska modellen? Denna fråga ställer Tysk-Svenska Handelskammaren på ett Tyskland i dialog-seminarium i Almedalen den 29 juni.

Välkommen ny FN-utredning om sexuella övergrepp

2015-06-05 16:44 CEST Svenska FN-förbundet Svenska FN-förbundet välkomnar att FN tillsätter en oberoende utredning om sexuella övergrepp i Centralafrikanska republiken.