Dokument

Untangling the web of anitretroviral price reductions

2014-07-21 09:48 CEST Läkare Utan Gränser Sjuttonde upplagan av Läkare Utan Gränsers rapport om prissättning av antiretrovirala läkemedel.

Getting to undetectable

2014-07-21 09:48 CEST Läkare Utan Gränser Rapport om användningen av tester för virusmätning i fem länder.

2014-07-02 17:01 CEST CONCORD Sverige En enkät över biståndspolitik och utvecklingsfrågor med samtliga riksdagspartier, inför valet 2014.

Uttalande från CCME:s 19:e generalförsamling om migration

2014-07-02 10:50 CEST Svenska kyrkan Den 19:e generalförsamlingen för Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa (CCME) avslutades söndagen den 29 juni. I ett avslutande uttalande uppmanade delegaterna från hela Europa till ”en förändring av inställningen till migration i enlighet med europeiska värderingar”. I uttalandet understryks att detta även ”omfattar säkert och lagligt tillträde till Europa för dem som behöver skydd”.

Rapport: Sydsudan - Sjukvård under attack

2014-07-01 08:00 CEST Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränser har sammanställt en rapport om våldsamma attacker mot sjukhus, personal och patienter i Sydsudan sedan december 2013.

"The boat is safe and other lies"

2014-06-26 01:00 CEST Rädda Barnen Why Syrian families are risking everything to reach Europe

Diakonias partieledarenkät 2014

2014-06-23 09:53 CEST Diakonia Inför riksdagsvalet 2014 har Diakonia ställt frågor till partiledarna. Det handlar bla om klimaträttvisa, hänsyn till mänskliga rättigheter i exportpolitiken och åtgärder mot skatteflykt i länder med stor fattigdom. Åsa Romson (MP), Jonas Sjöstedt (V) och Annie Lööf (C) toppar resultatlistan. Göran Hägglund KD kommer på fjärde plats, Stefan Löfven S på femte.(FP) och (M) hamnar längst ned.

Rapport: Näringslivet och biståndet

2014-06-05 07:59 CEST Svenska kyrkan Näringslivet och biståndet – en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011–2014.

Näringslivet och biståndet - en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011-2014

2014-06-05 07:50 CEST Diakonia Rapporten ”Näringslivet och biståndet - en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011-2014” listar 29 projekt som Sida, Swedfund, Exportrådet respektive Tillväxtverket ansvarar för. Den fokuserar på regeringens styrning och är en uppföljning av en tidigare studie, publicerad 2011, även den författad av journalisten Nils Resare.

 Läkare Utan Gränsers insater i Centralafrikanska republiken

2014-06-03 14:42 CEST Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränsers insater i Centralafrikanska republiken