Dokument

Faktablad endTB samarbete

2015-03-23 14:42 CET Läkare Utan Gränser Inför Världstuberkulosdagen den 24 mars meddelar organisationerna Läkare Utan Gränser, Partners in Health, Interactive Research and Development och UNITAID att man startar ett samarbete, endTB, för att inleda kliniska prövningar med läkemedel mot multiresistent tuberkulos.

EBOLARAPPORT: ”Pushed to the limit and beyond”

2015-03-23 08:00 CET Läkare Utan Gränser Rapporten ”Pushed to the limit and beyond” är baserad på intervjuer med Läkare Utan Gränsers fältarbetare som under det gångna året arbetat i ebolainsatserna i Västafrika.

Ebolarapport: Pushed to the limit and beyond

2015-03-23 07:55 CET Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränsers ebolarapport analyserar kritiskt och avslöjar bristerna i ebolainsatsen i Västafrika under det gångna året. Rapporten ”​Pushed to the limit and beyond” är baserad på intervjuer med Läkare Utan Gränsers fältarbetare som under det gångna året arbetat i ebolainsatsen i Västafrika.

Take Action - Stop EcoEnergy's land grab Embargoed report

2015-03-18 07:13 CET ActionAid Här är rapporten i sin helhet (på engelska)

Aleppo: Medical Aid Besieged

2015-03-11 12:33 CET Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränser beskriver svårigheterna att bistå med sjukvård i Syrien på grund av kriget och säkerhetsproblem. Utvecklingen i Aleppo är ett exempel som visar att det är idag är omöjligt att driva humanitära projekt på många ställen i Syrien på grund av våld och hot mot personal.

Aleppo´s Reality: Daily Life under Barrel Bombs

2015-03-11 12:33 CET Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränsers rapport om situationen i Aleppo efter fyra år av krig i Syrien. Lokalbefolkningen i östra Aleppo beskriver hur dem drabbas av våldet. De medicinska behoven är stora, men sjukvårdssystemet är till stor del förstört.

Because I am a Girl Growing Together 2nd Annual Campaign Montitoring Report

2015-03-05 15:25 CET Plan Sverige Utvärdering av resultat efter två år av Plans globala kampanj för flickors rättigheter, Because I am a Girl.

Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

2015-03-03 11:19 CET Plan Sverige Plans studie gjord i Liberia och Sierra Leone visar att epidemin har allvarliga konsekvenser för barns utveckling. Många barn har förlorat allt och saknar vårdnadshavare, utbildning, hälsovård och ekonomisk försörjning.

Rankning Halland 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Kalmar 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen