Dokument

Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

2015-03-03 11:19 CET Plan Sverige Plans studie gjord i Liberia och Sierra Leone visar att epidemin har allvarliga konsekvenser för barns utveckling. Många barn har förlorat allt och saknar vårdnadshavare, utbildning, hälsovård och ekonomisk försörjning.

Rankning Östergötland 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Örebro 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Västra Götaland 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Västernorrland 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning  Västmanland 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Dalarna 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Uppsala 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Västerbotten 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Södermanland 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen