Dokument

AidWatch 2014

2014-11-20 08:30 CET CONCORD Sverige AidWatch sammanställer och analyserar EU:s medlemsländers samt EU:s samlade bistånd samt ger rekommendationer kring dess kvalitet och kvantitet. AidWatch-rapporten publiceras av CONCORD Europa, en konfederation av civilsamhällesorganisationer inom utveckling och bistånd i samtliga 28 EU-länder. CONCORD Sverige är den svenska nationella plattformen i CONCORD Europa.

UAE: There is no Freedom Here
Celina Naadueba & Others and Shell
Claim HQ12X04933
Denkore Donu & others and Shell
No Extra Time - How Qatar is still failing on workers' rights ahead of the World Cup

2014-11-12 09:30 CET Amnesty International, svenska sektionen Rapporten No Extra Time: How Qatar is still failing on workers’ rights ahead of the World Cup visar att myndigheterna har underlåtit att reformera de system som underlättar exploatering av migrantarbetare och att enbart minimala framsteg gjorts av de planer som tillkännagavs i maj 2014.

Brev till finansminister Magdalena Andersson om EU:s budget

2014-11-11 15:25 CET CONCORD Sverige Elva organisationer skrivet ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson om att värna EU:s bistånd.

Läs rapporten Out of Step

2014-10-30 15:31 CET Läkare Utan Gränser

Position Paper for the post-2015 sustainable development agenda

2014-10-24 10:04 CEST CONCORD Sverige Position kring post-2015-agendan från den svenska styrgruppen för Beyond 2015, samordnad av CONCORD Sverige

Plan Sveriges valmanifest

2014-10-03 17:15 CEST Plan Sverige Plan Sverige har tagit fram ett förslag på 15 punkter för att förbättra Sveriges utvecklingspolitik.