Dokument

AidWatch 2016

AidWatch 2016

2016-10-26 06:30 CEST

AidWatch granskar hur EU uppfyller sitt åtagande att avsätta 0,7% av BNI till bistånd s...

Ny rapport från Plan International: Counting the Invisible

Ny rapport från Plan International: Counting the Invisible

2016-10-10 10:32 CEST

Counting the Invisible visar hur bristen på tillförlitlig data gör att flickor ofta fal...

Mälardalsrådets systemanalys

Mälardalsrådets systemanalys

2016-10-05 07:30 CEST

Mälardalsrådet har arbetat fram en utvecklingsstrategi för hur trafiksystemet i regione...

ActionAid Report Inequality

ActionAid Report Inequality

2016-09-27 11:10 CEST

ActionAid’s senaste globala studie om ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet visar at...

Sammanfattning av Lives on the Edge

Sammanfattning av Lives on the Edge

2016-09-15 08:00 CEST

Summering av Läkare Utan Gränsers rapport "Lives on the Edge - Time to align medical re...

Bomber och granater - svensk sammanfattning

Bomber och granater - svensk sammanfattning

2016-09-14 07:03 CEST

Sveriges sju största banker investerar nästan fem miljarder kronor i företag som export...

Deadly Investments - Swedish Banks Investments in Controversial Arms Trade

Deadly Investments - Swedish Banks Investments in Controversial Arms Trade

2016-09-14 06:58 CEST

Sweden's seven largest banks invest nearly five billion SEK in companies that export ar...

Shotlist rörligt material Nigeria

Shotlist rörligt material Nigeria

2016-07-27 13:11 CEST

Prisrapport hivläkemedel 2016

Prisrapport hivläkemedel 2016

2016-07-21 13:07 CEST

Priset för nyutvecklade hivläkemedel är så högt att det hotar framstegen i kampen mot h...

Plan International Sveriges barnrättsmanifest

Plan International Sveriges barnrättsmanifest

2016-07-06 09:55 CEST

I det här manifestet har Plan International Sverige samlat 15 skarpa förslag på hur arb...