Dokument

Sammanfattning av Lives on the Edge

Sammanfattning av Lives on the Edge

2016-09-15 08:00 CEST

Summering av Läkare Utan Gränsers rapport "Lives on the Edge - Time to align medical re...

Bomber och granater - svensk sammanfattning

Bomber och granater - svensk sammanfattning

2016-09-14 07:03 CEST

Sveriges sju största banker investerar nästan fem miljarder kronor i företag som export...

Deadly Investments - Swedish Banks Investments in Controversial Arms Trade

Deadly Investments - Swedish Banks Investments in Controversial Arms Trade

2016-09-14 06:58 CEST

Sweden's seven largest banks invest nearly five billion SEK in companies that export ar...

Shotlist rörligt material Nigeria

Shotlist rörligt material Nigeria

2016-07-27 13:11 CEST

Prisrapport hivläkemedel 2016

Prisrapport hivläkemedel 2016

2016-07-21 13:07 CEST

Priset för nyutvecklade hivläkemedel är så högt att det hotar framstegen i kampen mot h...

Plan International Sveriges barnrättsmanifest

Plan International Sveriges barnrättsmanifest

2016-07-06 09:55 CEST

I det här manifestet har Plan International Sverige samlat 15 skarpa förslag på hur arb...

Vi-skogens rapport Varmare klimat - iskall nyhet

Vi-skogens rapport Varmare klimat - iskall nyhet

2016-07-04 08:00 CEST

Analysen gjord av Retriever och bygger på 250 000 artiklar om klimatförändringarna i sv...

Barometer 2016

Barometer 2016

2016-05-02 09:25 CEST

Regeringen har tagit flera steg för att säkerställa att all svensk politik ska bidra ti...

Rapport: Hivvård i Väst- och Centralafrika

Rapport: Hivvård i Väst- och Centralafrika

2016-04-20 09:25 CEST

En summering av rapporten “Out of Focus: How millions of people in West and Central Afr...