Bilder

Trädbild

Trädbild

2018-03-23 10:45 CET

Biståndsknappen

Biståndsknappen

2018-03-23 10:45 CET

Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen

Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen

2018-03-23 10:45 CET

Morialägret på Lesbos: många måste bo i sommartält under vintern.

Morialägret på Lesbos: många måste bo i sommartält under vintern.

2018-03-20 09:35 CET

Morialägret på Lesbos: många måste bo i sommartält under vintern.

Katherine Cash, Svenska missionsrådets rådgivare för religions- och övertygelsefrihet

Katherine Cash, Svenska missionsrådets rådgivare för religions- och övertygelsefrihet

2018-02-28 08:13 CET

Katherine Cash är Svenska missionsrådets rådgivare för religions- och övertygelsefrihet men också representant för det nordiska ekumeniska nätverket NORFORB.

Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen

Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen

2018-02-22 17:06 CET