Pressmeddelanden

​Konflikten i Sydsudan har förvärrats

2015-05-22 13:31 CEST Läkare Utan Gränser Upptrappade strider i delstaterna Unity, Jonglei och Upper Nile i Sydsudan har lett till att människor inte nås av humanitär hjälp. Sjukvårdssystemet har totalt kollapsat efter att vårdinrättningar förstörts och medicinsk personal flytt eller evakuerats. Inte ens människor i flyktinglägren är förskonade från våldet.

Journalistresa till Israel och Palestina

2015-05-21 14:11 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan och Diakonia ordnar en studieresa för journalister till Israel och Palestina 8-15 november. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sin kunskap om konflikten, skapa kontakter samt att nyansera och problematisera. Men även gå bakom rubrikerna genom möten med olika aktörer som lever och verkar i området.

Mari Mörth ny generalsekreterare för Läkare Utan Gränser

2015-05-18 13:14 CEST Läkare Utan Gränser ​Idag tillträder Mari Mörth som generalsekreterare för Läkare Utan Gränser och efterträder Johan Mast som haft tjänsten sedan 2010.

Oväder förvärrar situationen för barnen i Nepal

2015-05-14 10:01 CEST Plan Sverige Kraftiga regn och åskväder hotar tiotusentals barn i Nepal som efter två jordbävningar saknar tak över huvudet. I många drabbade områden råder akut brist på mat, rent vatten och latriner. Ovädren ökar både risken för jordskred och spridningen av sjukdomar ytterligare, rapporterar barnrättsorganisationen Plan.

Ny kraftig jordbävning i Nepal förvärrar den redan akuta situationen för barn och familjer

2015-05-12 12:29 CEST Plan Sverige Aldrig har behovet för skydd, katastrofhjälp och psykosocialt stöd för barn varit mer kritiskt än nu efter dagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7.3 som skakade ett redan drabbat land, säger barnrättsorganisationen Plan som bedriver en massiv katastrofinsats i Nepal.

Fotoutställning i Gallerian ger annan bild av Kongos kvinnor

2015-05-12 11:17 CEST Kvinna till Kvinna Fotografen Cato Leins bilder i fotoutställningen "Les Femmes" visar upp Kongos kvinnor på ett annat sätt. Här finns kraft och vilja till förändring, kvinnorna är inte längre anonyma offer. Kvinna till Kvinna och Postkodlotteriet vill med utställningen ifrågasätta bilden av det krigsplågade Kongos kvinnor. Visas 19-26 maj i Gallerian i Stockholm.

Sju miljoner nya träd i Vi-skogen

2015-05-12 07:55 CEST Vi-skogen Under 2014 planterades över sju miljoner nya träd genom Vi-skogen. Träden spelar en allt viktigare roll i takt med att klimatförändringarnas effekter blir värre i östra Afrika.

Katrin Kisswani ny ordförande för Läkare Utan Gränser

2015-05-11 19:08 CEST Läkare Utan Gränser Sjuksköterskan Katrin Kisswani valdes till ordförande för Läkare Utan Gränser under årsmötet i helgen. Hon är en av organisationens mest erfarna fältarbetare och återvände nyligen från hjälpinsatsen i Nepal.

Svenska kyrkans katastrofansvariga till Nepal

2015-05-11 14:47 CEST Svenska kyrkan Anna Garvander, chef för Svenska kyrkans katastrofarbete, åker till Nepal på torsdag 14 maj. På plats finns då också Marina Kalisky, expert på psykosocialt arbete. De ska under en vecka kartlägga det fortsatta hjälpbehovet och förbereda inför ytterligare personalinsatser från Svenska kyrkans personalpool för snabba humanitära insatser.

2015-05-09 12:34 CEST Läkare Utan Gränser Efter 42 dagar utan nya ebolafall förklaras Liberia idag ebolafritt. Läkare Utan Gränser är väldigt glada över detta. Samtidigt betonar organisationen att epidemin inte ännu är över i grannländerna Guinea och Sierra Leone. För att förhindra att sjukdomen sprids igen måste man samarbeta över nationsgränser.