Kontaktpersoner

Fredrik Wikfeldt
Fredrik Sundqvist
Evelina Jacobson
Anna-Karin Fallheden
Lena Ryberg-Ericsson

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Akademiens sekreterare och VD leder akademiens dagliga arbete och är chef för akademiens kansli.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Sekreterare i akademiens allmänna avdelning. Allmänna avdelningen bevakar övergripande tendenser inom ekonomi, politik och opinion, teknik och vetenskap, vilka har och kan komma att få stor betydelse för de gröna näringarna och samhällsutvecklingen. I allmänna avdelningen behandlas även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom...

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Sekreterare i akademiens jordbruksavdelning. Jordbruksavdelningen behandlar frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik, inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.