Pressmeddelanden

Strandskydd -  Lagändringar, rättspraxis, dispens och tillsyn

2015-05-06 11:00 CEST Teknologisk Institut Våra stränder runt om i landet är en allmän naturtillgång som är betydelsefull för djur-och växtliv men också för friluftslivet. För att bevara våra land- och vattenområden längs strandlinjen skyddas områdena av det generella strandskyddet.

Två västgötar tar plats i förbundsstyrelsen i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

2015-05-05 08:15 CEST Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) När Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna valde en ny förbundsstyrelse i slutet av april fanns två västgötar med bland de nyvalda. Nya i förbundsstyrelsen är Tor Cavalli-Björkman från Karlsborg och Daniel Sandberg från Skövde.

Skåning tar plats i förbundsstyrelsen i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

2015-05-05 08:15 CEST Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) När Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna valde en ny förbundsstyrelse i slutet av april tog en skåning platsen som vice ordförande. Förbundets andreman de kommande två åren är Jerker Westdahl från Immeln.

Norrtäljebo ny förbundsordförande i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

2015-05-05 08:15 CEST Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) När Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna valde en ny förbundsstyrelse i slutet av april var det en upplänning som tog plats i ordförandestolen. Den som ska leda visionsarbetet i förbundet de kommande två åren är Lennart Bengtsson från Norrtälje.

Ny styrelse i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

2015-04-29 11:20 CEST Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har valt en ny förbundsstyrelse. Det skedde på förbundskongressen i helgen på Rosenfredsskolan i Varberg, samma plats som för 100 år sedan blev första grogrunden till Nationernas Förbund och FN.

Delphi fortsatt högt rankad när Chambers idag släpper nya rankingar

2015-04-27 16:08 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi behåller sina rankingar när Chambers and Partners idag släpper rankingarna för 2015. Likt förra året är Delphi topprankade inom offentlig upphandling och TMT. Inom flera områden får Delphi fina citat när Chambers intervjuar klienter. Nedan är några av de citat som lämnats.

Medborgarservice i kommunen - skapa en effektiv och framgångsrik kundtjänst

2015-04-24 15:48 CEST Teknologisk Institut Sveriges kommuner står inför ett paradigmskifte – att gå från verksamhetsfokus till en kunddriven utveckling. Att införa en starkare medborgardialog, utveckla tjänster och service som utgår från medborgarens behov och efterfrågan kan vara klurigt och genomföras på olika sätt, beroende på kommunens förutsättningar.

2015-04-23 14:53 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept i form av ett strategiskt utvecklingssamarbete med Webcruiter som är en marknadsledande leverantör för kompetensbaserad rekrytering. Webcruiter är SKL Kommentus plattform för kompetensbaserad rekrytering och är ett komplett webbaserat verktyg.

Legal 500 publishes new rankings - Delphi still highly ranked in the field of EU and competition

2015-04-20 16:52 CEST Advokatfirman Delphi Delphi retains its position in tier 2 in the field of EU and competition when the prestigious ranking institute Legal 500 released its rankings for 2015.

Legal 500 publishes new rankings - Delphi continued alone on the top position in the field of public procurement

2015-04-20 16:50 CEST Advokatfirman Delphi Delphi retains its position when the prestigious ranking institute Legal 500 released its rankings for 2015. Once again Delphi is found as the only law firm top-ranked in the field of public procurement.