Pressmeddelanden

2015-11-25 15:57 CET SKL Kommentus AB Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the world” beskriver allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

​Idag startar Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna kampanjen Tolkarna

2015-11-25 08:10 CET Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Om tolkarnas liv och hälsa står på spel på grund av att de tjänat världssamfundets och Sveriges sak är det vår medmänskliga skyldighet att värna om dem och om så är nödvändigt bereda dem den fristad de behöver. Kampanjen syftar till att samla in pengar för att finansiera advokatkostnader för de afghanska tolkar som har arbetat med den svenska försvarsmakten.

Vad är KMR och vad vill vi?

2015-11-20 21:01 CET KMR KMR:s syfte är att reformera mentalvården och verka för patienternas mänskliga rättigheter. Vi vill att psykiatrin skall föras in under lagen. Just nu gör de stora övergrepp världen över. Vi ser även stora rubriker i Sverige. KMR har anmält tusentals psykiatriker under åren för mycket grova brott, allt från mord, våldtäkter och sexuella övergrepp (i synnerhet) till droglangning och förskingring.

2015-11-20 10:00 CET Barnombudsmannen Ensamkommande flyktingbarn som vistas på transitboenden får inte hälso- och sjukvård vid allvarliga akuta och långvariga besvär. Barnombudsmannen kallar nu Socialstyrelsen, Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till dialog för att diskutera nödvändiga åtgärder.

Maria Refors Legge blir ny expert inom offentlig rätt och skoljuridik

2015-11-19 14:17 CET JP Infonet AB Maria Refors Legge kommer framöver att skriva analyser och kommentarer till aktuella rättsfall, ny lagstiftning och förarbeten för JP Skolnet och JP Förvaltningsnet. Hon är doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet och är särskilt intresserad av den rättsliga ansvarsregleringen och tillsynen över skolan samt hur detta ansvar förstås av de som främst har att tillämpa dessa rättskällor.

Delphi advisor to Addtech in the acquisition of Powermec AB

2015-11-16 09:55 CET Advokatfirman Delphi ​Delphi has been legal advisor to Addtech Nordic AB in the acquisition of all shares in Powermec AB. Powermec develops and markets customized solutions within power supplies, electrical motors and electro mechanical components, primarily to OEM customers.

Delphi rådgivare när Addtech förvärvar samtliga aktier i Powermec AB

2015-11-16 09:42 CET Advokatfirman Delphi ​Advokatfirman Delphi har biträtt Addtech vid förvärvet av samtliga aktier i Powermec AB. Powermec utvecklar och marknadsför kundanpassade lösningar inom strömförsörjning, elektriska motorer och elektromekaniska komponenter primärt till OEM-kunder.

Delphi rådgivare till Northzone i försäljning av aktier till ett värde av 155 miljoner USD

2015-10-28 13:39 CET Advokatfirman Delphi ​Advokatfirman Delphi har biträtt Northzone i försäljning av aktier i Avito, Rysslands största onlineplattform för annonser, till Naspers Ltd, ett sydafrikansk globalt internet- och mediebolag samt ägare av Afrikas största tjänst för betal-TV.

Delphi advises Northzone in the sale of shares at a value of USD 155 million

2015-10-28 13:35 CET Advokatfirman Delphi Delphi advised Northzone in the sale of shares in Avito, the leading online classifieds platform in Russia, to Naspers Ltd, a South African global internet and media company and the owner of Africa's largest pay-TV service.

9 av 10 vardagsbrott förblir olösta

2015-10-26 08:00 CET If Skadeförsäkring Andelen uppklarade trafikbrott har ökat något men i övrigt ser vardagsbrottssituationen i Sverige lika dyster ut som tidigare. Endast 13 procent av de drygt 350 000 vardagsbrott som anmäldes i Sverige under det senaste halvåret klarades upp, vilket är lika få som samma period ifjol. Det visar en kartläggning som försäkringsbolaget If gjort av Brå:s senaste statistik.