Nyheter

Nyemission i Orbital Systems

2015-05-22 11:03 CEST Moll Wendén Advokatbyrå Orbital Systems tar in 40 miljoner kronor i en nyemission. Moll Wendén Advokatbyrå har företrätt bolaget i emissionen.

Kilpatrick Townsend söker jurist till Stockholmskontoret
Moll Wendén ingår i virtuell ledningsgrupp

2015-05-19 15:42 CEST Moll Wendén Advokatbyrå Medeon startar nu upp sin första virtuella ledningsgrupp för ett av sina bolag. I denna grupp ingår Stefan Wendén, Moll Wendén, som svarar för den affärsjuridiska delen. Medeon Science Park, en forskningspark för bolag inom Life Science, arbetar med och för kunskapsintensiva företag inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Moll Wendén och Medeon samarbetar sedan flera år.

Juriststudenternas favorit – advokaten Elisabeth Massi Fritz

2015-05-13 14:32 CEST Norstedts Juridik Sveriges juriststudenter har utsett brottmålsadvokaten Elisabeth Massi Fritz till sin främsta förebild. I en intervju berättar hon om sin drivkraft, den egna säkerheten och sina framtidsplaner. Vi presenterar också vilka andra juristpersonligheter som fick plats på 10 i topplistan.

Vässa dina kunskaper i grundläggande entreprenadjuridik

2015-05-13 10:52 CEST Moll Wendén Advokatbyrå Onsdagen 23 september har du möjlighet att följa en endags kurs i grundläggande entreprenadjuridik hos Moll Wendén. Advokaterna Elisabeth André och Johan Håkansson kommer att se till att du får goda kunskaper om grundbultarna i det entreprenadrättsliga regelverket. Genom aktuella praktikfall hämtade från verkligheten får du kunskaper som gör dig bättre förberedd för nästa entreprenadprojekt.

2015-05-13 10:23 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den 27 april stängdes en högre chef på Läkemedelsverket av från sin tjänst efter misstanke om tjänsteförseelser. Myndighetens tillförordnade generaldirektör Inger Andersson har beslutat att ärendet nu ska gå vidare till personalansvarsnämnden.

Rapport föreslår snabbare avhysningar

2015-05-12 13:58 CEST Göteborgs Räddningsmission ​I Göteborg har man länge varit återhållsam när det gäller att avhysa utsatta EU-medborgare som slagit läger på otillåten plats. ​Men nu finns det indikationer på att man vill gå hårdare fram. ​I rapporten "Illegala bosättningar i Göteborg" förs resonemang om att avhysa utan att Polisen först identifierat de boende, om att bötfälla de boende och frakta bort deras fordon.

2015-05-06 17:02 CEST SEPAF En ökning av inlämnade patent-, varumärkes- och designansökningar lämnades in under 2014 samtidigt som handläggningstiderna har minskat i Korea. Detta presenteras i KIPOs ”2014 Examination and Trial Performance Report and Plans for 2015″.

Socialt blandat boende i fokus när Kaplan besökte Göteborg

2015-05-04 15:14 CEST Hyresgästföreningen Region västra Sverige Går det att åstadkomma ett socialt blandat boende i Frihamnen i Göteborg? Och i så fall hur? Det var knäckfrågan när bostadsminister Mehmet Kaplan på måndagen gästade Hyresgästföreningens seminarium ”En stad för alla”. Utgångspunkten för seminariet var Göteborgs kommuns planer för Frihamnen där ambitionen är att skapa ett socialt blandat boende genom att bland annat ha olika nivåer på hyrorna.

Vi välkomnar Ulrica Dahlberg, nyanställd advokat hos Moll Wendén

2015-04-29 11:08 CEST Moll Wendén Advokatbyrå Ulrica har en gedigen erfarenhet och ett stort intresse av tvistelösning. Hon har uppträtt som ombud i bl a allmän domstol, skiljenämnd, mark- och miljödomstol, förvaltningsdomstol och hyresnämnd. Hon är van vid att företräda såväl privata bolag som offentliga organ. Förutom tvister är Ulrica specialiserad på fastighetsjuridik med särskild inriktning mot nyttjanderätter.