Nyheter

Intressekonflikten mellan en våldssituation och en vårdnadstvist gällande kontaktrestriktioner del 1

2015-10-04 20:11 CEST Juristpunkten I flera vårdnads-boende- och umgängestvister är de omständigheter som ligger till grund för parternas konflikt allvarliga. Inte sällan har det förekommit såväl fysiskt som psykiskt våld under parternas relation eller i samband med separationen. Det är heller inte ovanligt att kvinnan i samband med separationen sökt sig till skyddat boende tillsammans med barnen. Vid polisanmälan får

Utmärkelser till författare hos Norstedts Juridik

2015-09-30 18:31 CEST Norstedts Juridik Närmare 200 av Sveriges främsta juridiska författare fanns på plats vid Norstedts Juridiks årliga författarfest – och utdelning av hedrande utmärkelser. Stefan Lindskog, blivande ordförande i Högsta domstolen, var glad över att ha blivit tilldelad utmärkelsen för årets verk.

SwedSecs nyhetsbrev 3 – 2015

2015-09-29 13:28 CEST SwedSec Licensiering AB Konsumentskydd, licensieringstest för bolån, Bankföreningens nya VD, seminarium i Almedalen, ÅKU 2015, nya på SwedSec och beslut av disciplinnämnden. Det är några ämnen i senaste nyhetsbrevet.

Moretime Legal förstärker med IP-expert

2015-09-24 08:53 CEST Moretime Professional Services AB ​Staffan Sandström, tidigare Patent-chef på Nasdaq OMX, har anslutit sig till Moretime Legal. Staffan har en lång bakgrund som IP-specialist på olika företag, men även som delägare på patentbyrå. Staffan, som är auktoriserat patentombud i Sverige och Europa, är specialiserad inom IT, telekom och medtech.

Moll Wendén åtar sig pro bono-uppdrag för Vi Gör Vad Vi Kan

2015-09-23 12:05 CEST Moll Wendén Advokatbyrå

Norstedts Juridik lanserar nya lösningar för tidspressade advokater

2015-09-22 12:54 CEST Norstedts Juridik Norstedts Juridik fokuserar på att erbjuda lösningar på de utmaningar som dagens advokater möter i sin professionella vardag. Genom att lansera e-utbildningar tas nu nästa steg i en målmedveten satsning för att bli en heltäckande informations- och mjukvaruleverantör till landets advokatbyråer.

Socialförsäkringar - en introduktion för professionsutbildningar

2015-09-16 13:42 CEST Liber AB BARN, FAMILJ, FUNKTIONSHINDER, SJUKFÖRMÅNER, ARBETSSKADOR, PENSIONER OCH BOSTADSSTÖD Boken redogör och kommenterar socialförsäkringsbalkens innehåll.

Fergin Sverige AB förvärvas av Indutrade AB. Lars Weibull AB och Moll Wendén var säljarnas rådgivare när samtliga aktier förvärvades i Motalaföretaget.

2015-09-15 16:03 CEST Moll Wendén Advokatbyrå

Moretime Legal förstärker inom IT med två erfarna jurister

2015-09-14 10:58 CEST Moretime Professional Services AB Rickard Gustafson och Sofia Gunnarsson har anslutit sig till Moretimes nätverk av erfarna jurister.

Att vara god man och förvaltare

2015-09-04 15:34 CEST Liber AB Boken beskriver och förklarar uppdraget som god man eller förvaltare. Den är anpassad till de utbildningskrav som har börjat framföras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.