Nyheter

Moll Wendén biträder XANO i utländskt förvärv

2015-03-27 13:37 CET Moll Wendén Advokatbyrå XANO Industri AB (publ) har via dotterbolag tecknat ett slutligt avtal om förvärv av Canline Holding B.V. Utöver moderbolaget omfattar koncernen fyra rörelsedrivande företag: Canline Magnetics, Canline Systems, Bakeline Systems och Canline USA. De europeiska enheterna är belägna i Bladel, Nederländerna.

Rapidus-frukost hos Årets Advokatbyrå, Moll Wendén

2015-03-26 11:13 CET Moll Wendén Advokatbyrå Vi inledde onsdagen 18/3 med ett riktigt välbesökt frukostmöte där Jan Wifstrand, VD och grundare av Rapidus, intervjuade finansmannen Harald Mix från Altor. Vi fick ta del av en intressant historia där Harald Mix bjöd på inblickar i sin karriär, intervjun blev mycket uppskattad. Om du missade den kan du se den här. http://www.rapidus.se/

​​Quid blir en del av Infab Vitamin

2015-03-25 19:47 CET Moll Wendén Advokatbyrå Quid - Kristianstads största reklambyrå - blir en del av Infab Vitamin som förvärvar samtliga aktier i Quid av säljaren Sappy AB. Quid med 12 medarbetare kommer att drivas vidare som eget bolag och med samma personal. Louisa Jirsell kommer att fortsätta som VD för Quid.

Förslag om samverkan saknas i kommunallagsutredningen

2015-03-25 09:14 CET Sveriges Kommuner och Landsting Den särskilde utredaren Johan Höök överlämnade sitt slutbetänkande "En kommunallag för framtiden" till civilministern tidigare i veckan. SKL saknar ett rejält grepp kring samverkansfrågan.

Det du inte kan bevisa existerar inte i en vårdnadstvist

2015-03-24 10:44 CET Juristpunkten Något som är grundstenen i så gott som alla mina vårdnadstvister är begreppet ”djupgående samarbetssvårigheter”. Oftast hänger detta även ihop med bristande kommunikation och en smula passivitet. I många av fallen beror samarbetssvårigheterna på en uppslitande separation som lämnat känslor av ilska eller på passivitet, svårt att förstå varandras olika tankesätt och övriga moment som kan leda

Cederquist nominerade till "The Chambers European Awards for Excellence 2015"

2015-03-17 14:33 CET Advokatfirman Cederquist KB

Petronella Hallberg mottar årets stipendium från Svensk Skattetidning

2015-03-16 14:59 CET Norstedts Juridik Priset delades ut av Isabel Carendi, ansvarig utgivare för Svensk Skattetidning och Jan Bjuvberg, huvudredaktör för Svensk Skattetidning i samband med Svensk Skattetidnings och Centrum för Skatterätts temadag den 10 mars på Handelshögskolan i Stockholm.

Hyresgäster i Göteborg får tillbaka överhyra

2015-03-16 09:00 CET Hyresgästföreningen Region västra Sverige Två hyresgäster i centrala Göteborg får tillsammans tillbaka 88 000 kronor. Detta sedan de under flera år betalat betydligt mer i hyra än vad som varit överenskommet.

WhistleB är partner till GAN Integrity Solution

2015-03-13 16:23 CET Whistleblowing Centre WhistleB är partner med GAN Integrity Solution (Business Anti-Corruption Portal).

Artikel: När rollerna som myndighet och kommersiell aktör sammanfaller - grundlagen omöjliggör misskreditering av konkurrent

2015-03-13 15:16 CET Moll Wendén Advokatbyrå Misskreditering - att en näringsidkare baktalar en annan näringsidkare - är förbjudet enligt Marknadsföringslagen. Men går det att förbjuda någon från att "baktala" en konkurrent inför en potentiell kund ifall kunden samtidigt råkar vara en myndighet?