Nyheter

​Umgängessabotage ledde till ensam vårdnad för den andre parten

2015-03-02 16:30 CET Juristpunkten Umgängessabotage ledde till ensam vårdnad för den andre parten I mitt jobb ser jag ibland att vårdnadshavare utövar någon slags dold makt över vissa umgängesföräldrar. Att förlora vårdnaden är för de flesta ett bevis på att personen har varit kriminell, missbrukat, varit passiv eller utövat olika typer av sabotage. Men ibland kan personen i sig vara lämplig, det är bara samarbetet

Webbinar Arbetsrätt 5 mars 2015 - Tema: Illojal konkurrens

2015-02-26 15:05 CET Moll Wendén Advokatbyrå

Regionerna Gotland och Kronoberg lovar sluta bryta mot lagen

2015-02-26 10:57 CET Centrum för rättvisa

Artikel: Utdrag ur belastningsregistret

2015-02-23 10:59 CET Moll Wendén Advokatbyrå En ny statlig utredning föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare och rekryterare att utan lagstöd kräva att arbetssökande ska presentera utdrag ur belastningsregistret. Detsamma ska gälla för praktiksökande samt för inhyrd och inlånad arbetskraft. De som bryter mot förbudet ska betala kränkningsersättning till den arbetssökande.

Libers lag- och rättfsallssamling för skolledare - författningar och praxis för förskola och skola

2015-02-20 15:50 CET Liber AB Libers lag- och rättsfallssamling omfattar lagar och andra författningar som en skolledare behöver i sitt arbete.

Nöjdare kunder men fler ärenden

2015-02-19 16:40 CET Telekområdgivarna 2014 var det år då kundnöjdheten inom telekommarknaden nådde det högsta resultatet hittills i Svenskt Kvalitetsindex sedan mätningarna började. Kundnöjdheten har alltså ökat, men trots det har Telekområdgivarna 2014 flest ärenden sedan starten 2006 – 8492 stycken.

Marocko tillåter validering av Europeiskt patent

2015-02-18 13:17 CET SEPAF Genom att ett avtal har tecknats mellan Europeiska patentverket (EPO) och Moroccan Industrial and Commercial Property Office (OMPIC) kan man, mot en extra avgift, inkludera Marocko när man söker europeiskt patent, vilket görs genom en enda ansökan.

Seminarium: Varumärkesvärdering i praktiken – INTA Pre-Annual Meeting

2015-02-17 11:28 CET Groth & Co I dag talar så när som på varje företagsledning om varumärkets betydelse. Men nästan ingen vet det ekonomiska värdet av varumärket, ellervilka faktorer som är avgörande för värdet. Därför bjuder vi på Groth & Co tillsammans med INTA in till seminarium där vi belyser varumärkesvärdering från tre praktikers perspektiv.

Medlemmarna allt nöjdare med juridisk hjälp

2015-02-17 09:19 CET Hyresgästföreningen Region västra Sverige ​Medlemmarna i västra Sverige blir allt nöjdare med hur våra handläggare och jurister hanterar deras ärenden. Det visar en undersökning som genomfördes i höstas. - Det är ett väldigt tydligt bevis på den medlemsnytta vi gör, säger juridiska enhetens chef Ann-Kristin Hedeberg.

Landsting läckte uppgifter om vårdbesök till bank

2015-02-16 11:39 CET Centrum för rättvisa ​Västerbottens läns landsting har vid minst 27 tillfällen läckt uppgifter till en patients bank om var och när den enskilde sökt vård. På patientens kontoutdrag hos banken stod till exempel ”psykmottagning” och ”hudmottagning”. Nu kräver han skadestånd för den integritetskränkning han utsatts för.