Nyheter

Leif Frykman leder Moretimes satsning på bolagsjuristerna

2015-01-29 19:17 CET Moretime Professional Services AB Moretime förstärker med ytterligare en erfaren tidigare chefsjurist, Leif Frykman, som får rollen som ansvarig mot stora företag och bolagsjurister. Leif kommer närmast från Hellströms Advokatbyrå.

Föreläsning: Trender och tendenser inom Arbetsrätten 2015

2015-01-29 09:52 CET Moll Wendén Advokatbyrå Ebba Walberg Snygg håller två föreläsningar på Handelskammaren i februari: i Växjö onsdag 4 februari och i Malmö onsdag 11 februari.

Gunnar Rabes Skattelagstiftning jubilerar med 50:e upplagan

2015-01-29 09:06 CET Norstedts Juridik 50:e upplagan Skattelagstiftning 15:1 – Gunnar Rabe Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2015 | 1064 s. 2015.

Briggen förvärvar i Väla Södra industriområde, Helsingborg

2015-01-26 10:45 CET Moll Wendén Advokatbyrå Briggen köper fastigheten Grusgången 2 i Helsingborg. Fastigheten består av 2 800 kvm kontor och lager. Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Briggen i transaktionen.

2015-01-22 14:33 CET Karnov Group ​Den 1 oktober 2011 infördes det nya brottet olaga förföljelse i brottskatalogen. När det nu gått tre år sedan dess, har Nicolina Persson och Ashik Zaman på Karnov Nyheter genomfört en översiktlig studie om brottets tillämpning i praktiken med särskild nyfikenhet kring i vilken utsträckning domsunderlaget utvisar att olaga förföljelse förekommit inom ramen för sociala medier och internet.

Förvärv: MKB köper fastigheten Stora Högesten 2 i Limhamn, Malmö

2015-01-20 13:59 CET Moll Wendén Advokatbyrå MKB förvärvar den obebyggda fastigheten av Victoria Park AB. Enligt gällande detaljplan kan här byggas 9 000 kvm bostäder. Moll Wendén Advokatbyrå har bistått MKB i förvärvet, fastighetsvärdet uppgår till 43 Mkr.

Författningshandbok 2015, för personal inom hälso- och sjukvård

2015-01-19 14:48 CET Liber AB Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister.

2015-01-19 09:38 CET Karnov Group Annika Norée, docent i straffrätt vid Stockholms universitet, analyserar och beskriver problematiken kring den senaste tidens dramatiska ökning i fråga om dödliga polisskjutningar. Hon frågar sig också vad lagstiftaren kan göra för att minska risken att någon ska falla offer för polisernas kulor.

Förvärv: Fastighets AB Briggen har köpt fastigheten Kniven 7 i Helsingborg

2015-01-16 09:45 CET Moll Wendén Advokatbyrå Fastigheten ligger i Berga Industriområde och består av lager och kontor. Moll Wendén Advokatbyrå bistod Fastighets AB Briggen vid förvärvet, köpeskillingen uppgick till 19 Mkr.

 ”Goda testamentet” i TV4 Nyhetsmorgon

2015-01-14 09:43 CET Barncancerfonden I TV4:s Nyhetsmorgon talade man i morse om hur svenska folket ger via sina testamenten, och varför. Barncancerfonden är en av de organisationer som varje år får gåvor testamenterade.