Nyheter

2014-11-20 11:08 CET Karnov Group I lagstiftningen har synen på kön alltid varit enkel. Du är antingen man eller kvinna i juridiskt hänseende. Könstillhörigheten följer med dig i beteckningen av ditt föräldraskap i folkbokföringen, och påverkar på så vis också dina barn. Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, och Kerstin Burman, jurist RFSL, belyser problematiken kring det rättsliga vakuum som transpersoner kan hamna i.

2014-11-19 10:23 CET Telekområdgivarna Telekområdgivarnas statistik för tredje kvartalet 2014 visar att antalet klagomål på ångerrätt har ökat med drygt 50 % jämfört med motsvarande kvartal 2013. De nya reglerna som trädde i kraft i början på sommaren verkar inte ha fått genomslag hos operatörer och återförsäljare.

2014-11-14 09:41 CET Moretime Professional Services AB Carl-Fredrik Morander VD Moretime, berättar i en intervju med Aktiebladet.se om betydelsen av rekordordern som rör Cistes (Pressmeddelande 141112) samt den pågående utvecklingen.

2014-11-13 07:11 CET Norstedts Juridik Nu presenterar vi tre av våra internettjänster i nytt och uppdaterat format som bygger på samma stabila och moderna plattform som vår rättsdatabas Zeteo. Vi har även passat på att göra om designen så att det ska bli lättare att både läsa och hitta.

Fullsatt bokrelease med klassisk boksignering på Baker & McKenzie

2014-11-12 10:41 CET Norstedts Juridik Carl Svernlöv gör det igen. Ger ut en bok och denna gång om aktiebolagslagen.

Seminarium: Kunskap för levande vatten

2014-11-05 12:27 CET Älvräddarna Älvräddarna bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium, "Kunskap för levande vatten" på Badholmen i Oskarshamn lördag 22 november. Seminariet riktar sig till privatpersoner och organisationer som sysslar med fiskevård i strömmande vatten och fokuserar på vattenkraftverk och dammar samt vilka lagar som gäller för dessa. En folder kommer tas fram med tips på hur man kan skapa en tillsynsanmälan.

Namninsamling för Yxern

2014-11-05 11:46 CET Älvräddarna Yxern är Kalmar läns största insjö. Den regleras med över 2 meters amplitud till förmån för ett litet antal småskaliga vattenkraftverk som tillsammans genererar el motsvarande två vindkraftverk. En ekologisk katastrof hotar sjön och nu har Rasmus Gustafsson, som tidigare skrev ett öppet brev till Linköpings kommun om Tekniska Verkens ansvar för biologisk mångfald startat en namninsamling.

2014-10-29 15:59 CET Telekområdgivarna Idag publicerade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) färska siffror på kundnöjdhet i olika branscher, däribland telekombranschen. Kundnöjdheten inom telekombranschen i stort ökar till den högsta nivån sedan mätningarna började 1997.

Nyhet för dig som studerar juridik: Sök ett program inom Moll Wendén Academy!

2014-10-24 15:18 CEST Moll Wendén Advokatbyrå När vi den 23 oktober hade nöjet att träffa flera hundra (!) blivande jurister på JiA-mässan i Lund passade vi på att lansera en nyhet. Vi presenterade vårt nya program för studenter inom ramen för Moll Wendén Academy. Den nya kursen är en exklusiv utbildning i praktisk affärsjuridik. Den pågår under ett år och vänder sig till studenter vid juridiska fakulteten i Lund.

Sjuksköterskor hindras att jobba

2014-10-24 12:31 CEST Centrum för rättvisa Den långsamma handläggningen vid Socialstyrelsen gör att personer som har haft rätt utbildning för att kunna utöva sjuksköterskeyrket i Sverige istället har gått arbetslösa. Deras inträde på arbetsmarknaden har försenats i onödan. Centrum för rättvisa sätter idag igång två nya fall, och företräder två sjuksköterskor som vänder sig till JK med en ansökan om skadestånd för den förlust de har lidit.