Nyheter

2014-09-25 12:50 CEST Skribentus Att marknadsföra företag genom sociala medier är mycket populärt. Ett av de företag som varit i blåsvädret kring detta var Volvo som ville göra sig synbar på kända personers bloggar och Instagramkonton. Det är lagligt men lagen är tydlig att det måste framgå att det är reklam - men få företag följer detta.

Moretime förstärker tillväxtkraften till entreprenörer

2014-09-23 15:20 CEST Moretime Professional Services AB Moretime Management ökar sin kundleveranskapacitet inom fler branscher med erfarna konsulter. Exempel är erfarenheter från logistik och energidistribution samt IT och bank samt tillverkande industri och detaljhandeln. Moretimes tidigare erfarenhet inom omsorgsverksamhet kompletteras nu också med erfarenheter från KPP-beräkningar i vården, en central kunskap vårdsektorn.

Strider nämndemannasystemet mot Europakonventionen?

2014-09-22 10:11 CEST Karnov Group Valresultatet med fördubblat röstetal för Sverigedemokraterna får stora återverkningar också i våra domstolar. Tidigare överåklagaren och numera samhällsdebattören Sven-Erik Alhem reflekterar över om det går att förena objektivitet med politiskt engegemang eller om det är dags att byta ut systemet för att rekrytera och utse nämndemän.

Föreläsning om abortmotståndets Europa

2014-09-22 09:29 CEST Helsingborgs stad I Sverige är rätten till abort en självklarhet men i andra delar av Europa råder abortförbud. Varför är det så och vad får det för följder? Den 1 oktober besöker journalisten Anna Dahlqvist Helsingborgs stadsbibliotek för att berätta om abortfrågan ur ett europeiskt perspektiv.

Moretime Campus blir affärsplatsen för tjänsteföretaget Deduco

2014-09-19 11:30 CEST Moretime Professional Services AB Moretime Campus på Drottninggatan i Stockholm blir hemvist för Deduco AB. En affärsplats i en inkubatormiljö med en bred samling kompetenta konsulter inom bland annat reklam, ekonomi, management, HR och juridik.

Moretime ny företagspartner till Connect

2014-09-19 11:05 CEST Moretime Professional Services AB Moretimes metod Strategisk Målbild väckte stort intresse vid det senast nätverksmötet hos Connect i Stockholm. Metoden ger förutsättningarna att skapa riktigt skarpa mål, något som varje företag behöver för att nå ett uttalade resultat och mätbar kvalitet.

Upprop för den nordiska modellen

2014-09-19 09:57 CEST Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks tillsammans med norska Kvinnefronten har tagit initiativ till ett upprop för sexköpslagen enligt den nordiska modellen. Uppropet är öppet för akademiker och forskare. Läs uppropet och skriv under här!

Analys lyfter fram Moretimeaktiens potential

2014-09-18 09:57 CEST Moretime Professional Services AB ”Marknaden för Moretime är stor” skriver och rekommenderar köp. ”I dagsläget fokuserar marknaden på de negativa resultat som är naturliga i den fasen som bolaget befinner sig i just nu." Analysen visar på en helt annan värdering än den aktiekursen idag indikerar och rekommendationen är köp.

Ensam vårdnad- endast grundat på bristande engagemang i barnet

2014-09-17 11:22 CEST Juristpunkten Ensam vårdnad- endast grundat på bristande engagemang i barnet För nästan exakt ett år sedan skrev jag artikeln ” Långsiktig passivitet ska kunna likställas med aktivt vårdnadssabotage”. Där tog jag upp problematiken som vi jurister ställs inför när en motpart förblir passiv under processens inledande moment gällande rättsskyddsansökan, svaromål m.m.