Dokument

Svenska kyrkan arbete mot svält i östra Afrika

Svenska kyrkan arbete mot svält i östra Afrika

2017-06-08 10:34 CEST

Över 20 miljoner människor i bland annat Sydsudan, Nigeria och Somalia är drabbade av a...

Förbön för de svältdrabbade

Förbön för de svältdrabbade

2017-05-18 11:41 CEST

Förslag till förbön, utskickat till Svenska kyrkans församlingar inför bönedagen mot sv...

En plats att kalla hemma

En plats att kalla hemma

2017-05-12 06:56 CEST

"Afghanistans Road to Self-Reliance" - några av världens ledande experter om lärdomar från omvärldens engagemang i Afghanistan

"Afghanistans Road to Self-Reliance" - några av världens ledande experter om lärdomar från omvärldens engagemang i Afghanistan

2017-05-11 13:54 CEST

Konferensrapporten "Afghanistans Road to Self-Reliance" samlar några av världens ledand...

Child Nutrition in Somalia

Child Nutrition in Somalia

2017-04-21 08:03 CEST

Antalet barn i Somalia som är livshotande undernärda fortsätter att öka, visar en studi...

A Tide of Self-Harm and Depression

A Tide of Self-Harm and Depression

2017-03-18 08:15 CET

Mer än 5000 barn lever idag i olika läger i Grekland under fängelseliknande förhållande...

Workshop - teknikleverantörer

Workshop - teknikleverantörer

2016-12-16 08:20 CET

Denna första workshop i projektet kommer fokusera på de utmaningar och möjligheter som ...