Dokument

Grafik på världens mest, och minst, sårbara länder

2014-03-19 07:30 CET We Effect

Inmarsat täckningskarta

2014-03-12 09:07 CET Cordland Marine AB Inmarsat täckningskarta

Inmarsat IsatPhone 2 broschyr

2014-03-12 09:07 CET Cordland Marine AB Inmarsat IsatPhone 2 broschyr

A Devastating Toll

2014-03-10 01:01 CET Rädda Barnen Mer än 60 % av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla är fler än de som dött av våldshandlingar.

A Devastating Toll - sammanfattning

2014-03-10 01:01 CET Rädda Barnen Mer än 60 procent av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla, är fler än de som dött av våldshandlingar.

Rädda Barnens tilläggrapport 2014

2014-02-24 15:08 CET Rädda Barnen Rädda Barnens tilläggsrapport är ett komplement till regeringens rapportering över hur barnkonventionen efterlevs i Sverige. Rapporterna skickas till FN:s barnrättskommitté.

Iridium lanserar Iridium GO!

2014-02-12 13:30 CET Cordland Marine AB Iridium lanserar Iridium GO! - Global Online Smartphone Access, den första portabla WiFi-hotspoten över satellit som fungerar helt globalt: Anslut Iridium GO! till smartphones: ring, använd GPS, få tillgång till epost, sociala medier mm även utanför mobiltelefonnätet. Kan anslutas till både Android och Apple telefoner samt tablets.

3 månader efter Haiyan

2014-02-08 07:00 CET Rädda Barnen Konsekvenserna av tyfonen Haiyan hade kunnat begränsas om de varningar som myndigheterna utfärdade för stormen hade gjorts mer lättbegripliga. Det framgår av en rapport som Rädda Barnen presenterar idag, tre månader efter katastrofen. Många barn vittnar om att de blev förvirrade av varningarna som gick ut och förstod inte att det fanns risk för att jättevågor skulle drabba kustområdena

Programblad

2014-01-23 10:29 CET Forum för levande historia Annons om arrangemang i Luleå, Förintelsens minnesdag 2014.

Romani Rose, CV

2014-01-15 09:41 CET Forum för levande historia Huvudtalare på Förintelsens minnesdag, 27 januari 2014, är Romani Rose, chef för Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma i Heidelberg, Tyskland.