Dokument

UNICEFs och WHOs handlingsplan "Ending Preventable Child Deaths from Pneumonia and Diarrhoea by 2025"

UNICEFs och WHOs handlingsplan "Ending Preventable Child Deaths from Pneumonia and Diarrhoea by 2025"

2013-04-12 21:16 CEST

Diarré och lunginflammation hör till de främsta dödsorsakerna bland barn som är yngre ä...

Unspeakable Crimes Against Children

Unspeakable Crimes Against Children

2013-04-10 06:00 CEST

Sexuellt våld är ett av de mest avskyvärda brott som begås under väpnade konflikter. In...

Childhood under fire

Childhood under fire

2013-03-13 07:00 CET

PMU-tidningen februari 2013

PMU-tidningen februari 2013

2013-03-04 12:50 CET

I det senaste numret av PMU-tidningen lyfts särskilt mödrahälsovård med fokus på DR Kon...

Bönebrev DR Kongo

Bönebrev DR Kongo

2012-12-10 22:54 CET

Gemensamt bönebrev från PMU och Diakonia till svenska församlingar.

Pressmeddelande Böneupprop DR Kongo

Pressmeddelande Böneupprop DR Kongo

2012-12-10 22:52 CET

Pressmeddelande om böneupprop för DR Kongo

Out in the cold - Syria´s children left unprotected

Out in the cold - Syria´s children left unprotected

2012-12-04 08:05 CET

Rädda Barnens nya rapport om flyktingbarnen från Syrien och deras utsatta situation när...

Sammanfattning och rekommendationer

2012-11-09 07:00 CET

Sammanfattning och rekommendationer på rapporten Missing the Target