Bilder

Informationsspridning om ebola i Liberia

2014-11-13 22:29 CET Röda Korset En viktig del i arbetet med att få stopp av spridningen av ebola i Liberia, Sierra Leone och Guinea handlar om att informera och utbilda människor om ebola och hur man undviker att sprida smittan vidare. Här förklarar en av Röda Korsets 7 000 frivilliga i regionen för invånare i Monroviaförorten West Point, i Liberia, vikten av att föra bort de dödas kroppar för att undvika smittospridning.

Louise Nordlund Isaksson, kommunikationschef

2014-11-12 10:46 CET Erikshjälpen Louise Nordlund Isaksson, kommunikationschef Erikshjälpen.

Peter Toftgård, programchef Erikshjälpen

2014-11-12 10:35 CET Erikshjälpen

Lotta Olofson, insamlingschef

2014-11-12 10:31 CET Erikshjälpen Lotta Olofsson, insamlingschef Erikshjälpen.

Bengt Swerlander, Erikshjälpens generalsekreterare

2014-11-12 10:15 CET Erikshjälpen Bengt Swerlander, Erikshjälpens generalsekreterare.

DR Kongo Faida

2014-11-07 08:01 CET PMU Faida var bara tre år när hon våldtogs av rebeller i DR Kongo. Hon är långtifrån ensam. Allt fler barn utsätts för sexuellt våld i krig och konflikter, trots deras rätt till skydd enligt FN:s barnkonvention. För att omvärlden ska få upp ögonen och fler barn få möjlighet till vård vid Panzisjukhuset, startar nu PMU:s kampanj ”To Congo with love.”

Logo för PMU:s kampanj To Congo with love

2014-11-06 17:19 CET PMU Varje år vid jultid har PMU kampanjen Barnens rätt - vårt ansvar. År 2014 står det sexuella våldet mot barn i DR Kongo i fokus.

Niclas Lindgren, direktor för PMU

2014-11-06 16:55 CET PMU Niclas Lindgren är direktor för PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete).

DR Kongo Panzisjukhuset

2014-11-06 16:54 CET PMU Vid Panzisjukhuset, som byggdes med stöd av PMU, får kvinnor och barn som drabbats av sexuellt våld vård genom SSV-projektet, som startades av PMU.

DR Kongo Faida med familj

2014-11-06 16:51 CET PMU Faida var bara tre år när hon våldtogs av rebeller i DR Kongo. Hon är långtifrån ensam. Allt fler barn utsätts för sexuellt våld i krig och konflikter, trots deras rätt till skydd enligt FN:s barnkonvention. För att omvärlden ska få upp ögonen och fler barn få möjlighet till vård vid Panzisjukhuset, startar nu PMU:s kampanj ”To Congo with love.”