Bilder

Promoe

Promoe

2017-05-30 11:22 CEST

Allyawan

Allyawan

2017-05-30 11:22 CEST

UNICEF förnyar samarbetet med H&M Foundation

UNICEF förnyar samarbetet med H&M Foundation

2017-05-23 09:54 CEST

Chandni Akhter, 5 år, läser upp en dikt på sin förskola i Dhaka, Bangladesh. Det finns många liknande skolor som stöds av UNICEF och H&M Foundation för att ge utbildning till utsatta barn.

UNICEF förnyar samarbetet med H&M Foundation

UNICEF förnyar samarbetet med H&M Foundation

2017-05-23 09:54 CEST

En pojke och en flicka arbetar tillsammans under en övning i förskolan i Soavinandriana, Madagaskar. Regeringen, med stöd från UNICEF och H&M Foundation, erbjuder program för barns tidiga utveckling i hela landet.

Familjen flydde undan IS våld

Familjen flydde undan IS våld

2017-05-10 09:39 CEST

Muhammed Omar Taha och hans fru lyckades fly undan IS tillsammans med några av sina barn.

Förstörelsen stor efter IS ockupation

Förstörelsen stor efter IS ockupation

2017-05-10 09:39 CEST

Bomber hade fällts när man skulle frita områden från IS och många hus är helt demolerade.

Återvändarna

Återvändarna

2017-05-10 09:39 CEST

Människor börjar sakta återvända till sina byar.

Många har flytt för sina liv

Många har flytt för sina liv

2017-05-10 09:39 CEST

Flyktingläger i utkanten av Mosul.