Nyheter

Rädda Barnen kommenterar ny rapport: Genom demokrati och utökat utrymme för civilsamhället kan barns rätt till inflytande garanteras

Rädda Barnen kommenterar ny rapport: Genom demokrati och utökat utrymme för civilsamhället kan barns rätt till inflytande garanteras

2018-05-22 13:14 CEST

Rädda Barnen har deltagit i Concord Sveriges arbete med att ta fram rapporten "Tag plat...

Köp en förlossning i morsdagspresent och rädda liv!

Köp en förlossning i morsdagspresent och rädda liv!

2018-05-18 15:03 CEST

Snart är det mors dag och hos Läkarmissionen kan du köpa en förlossning i morsdagsprese...

Rädda Barnen: Barn får inte bli måltavlor för militärt våld

2018-05-16 17:32 CEST

Rädda Barnen kommenterar den senaste tidens händelser i Gaza.

Rädda Barnen: svår situation för bostadslösa barnfamiljer - dags för handling

2018-05-08 17:20 CEST

Rädda Barnen kommenterar utredningen "Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar".

Rädda Barnen kommenterar: ogrundat resonemang om Barnkonventionen

2018-04-12 20:46 CEST

Rädda Barnens kommentar till Moderaternas ställningstagande kring Barnkonventionen som ...

Tillfälligt stopp mellan Frihamnspiren och Marieholmsbron

Tillfälligt stopp mellan Frihamnspiren och Marieholmsbron

2018-04-11 16:08 CEST

Farleden mellan Frihamnspiren och Marieholmsbron stängs av för fartygstrafik från den 1...

Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

2018-03-14 00:28 CET

Enligt departementspromemorian S2017/06357/FST föreslås att efterlevandestöd inte ska f...

Remiss av Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap SOU 2017:96

2018-03-14 00:28 CET

Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över utredningen ” Utvidgat hinder mot er...

Rädda Barnen välkomnar Lena Hallengren som ny barnminister

2018-03-08 22:42 CET

Rädda Barnen kommenterar dagens besked att Lena Hallengren blir ny barn-, äldre- och jä...

Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2018-02-20 00:27 CET

Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Ny mö...