Pressmeddelanden

Plan upprättar barnsäkra platser för burundiska flyktingbarn

2015-05-29 11:54 CEST Plan Sverige Läget är akut för över 90 000 barn och vuxna som flytt oroligheterna i Burundi. Stora flyktingläger har upprättats i Tanzania och Rwanda. Barnrättsorganisationen Plan har påbörjat akuta hjälpinsatser och etablerar barnsäkra platser med möjlighet till lek, utbildning och psykosocialt stöd.

Tre nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

2015-05-26 08:00 CEST Svensk Insamlingskontroll Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Stiftelsen Zonny, Trossamfundet Romersk-Katolska kyrkan och Help Kurdistan Insamlingsstiftelse.

Undersökning från Rädda Barnen: Majoriteten av skolbarnen i Centralafrikanska Republiken traumatiserade

2015-05-26 01:01 CEST Rädda Barnen Över 60 procent av barn i skolåldern i Centralafrikanska republiken (CAR) lider av posttraumatiskt stressyndrom. Det visar en undersökning som Rädda Barnen gjort kring barns psykiska hälsa i det konfliktdrabbade landet. Under den mer än två år långa konflikten har de flesta barn antingen bevittnat eller själva blivit utsatta för extremt våld.

2015-05-25 13:39 CEST Radiohjälpen En månad efter jordbävningen i Nepal har medlemmarna i Emergency Appeals Alliance (EAA), där bland annat Radiohjälpen ingår, samlat in mer än 1,4 miljarder kronor. Pengarna gör det möjligt för 50 frivilligorganisationer att arbete med stöd till de överlevande i Nepal.

Jörgen Holmström ny landschef för Svenska Afghanistankommittén

2015-05-22 11:04 CEST Svenska Afghanistankommittén ​Jörgen Holmström har utsetts till ny landschef för Svenska Afghanistankommittén (SAK). Han kommer att vara stationerad i Kabul. Jörgen Holmström har en lång erfarenhet av både Afghanistan och Svenska Afghanistankommittén. Han kommer närmast från en tjänst som chef för Programenheten på Kabulkontoret. I organisationen har han varit verksam sedan talibanerna styrde landet, han anställdes 1999.

Stiftelsen New Life Mission har beviljats 90-konto

2015-05-22 08:00 CEST Svensk Insamlingskontroll Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Stiftelsen New Life Mission.

1,2 miljoner till IMs arbete i Nepal

2015-05-17 13:22 CEST IM, Individuell Människohjälp IM har beviljats 1,2 miljoner kronor från Radiohjälpen. Pengar som går till katastrofarbetet i jordbävningarnas Nepal. - Detta ger oss möjlighet att hjälpa fler människor i en desperat situation, säger IMs generalsekreterare Ann Svensén.

Läkarmissionen rapporterar från Nepal

2015-05-15 09:15 CEST Läkarmissionen Läkarmissionen har jobbat med flera olika projekt i Nepal under många år och efter jordbävningen fanns man snabbt på plats för att hjälpa de utsatta. När det andra stora skalvet inträffade befann sig Hari Karki i en by i Sindhupalchowk-distriktet, där han påbörjat en omfattande nödinsats tillsammans med Medair, en av Läkamissionens partners i det drabbade området.

Oväder förvärrar situationen för barnen i Nepal

2015-05-14 10:01 CEST Plan Sverige Kraftiga regn och åskväder hotar tiotusentals barn i Nepal som efter två jordbävningar saknar tak över huvudet. I många drabbade områden råder akut brist på mat, rent vatten och latriner. Ovädren ökar både risken för jordskred och spridningen av sjukdomar ytterligare, rapporterar barnrättsorganisationen Plan.

Resurs Banks insamling till Radiohjälpens hjälparbete i Nepal går över förväntan – 20 000 kr samlas in per dag

2015-05-13 10:46 CEST Resurs Bank Efter jordbävningskatastrofen i Nepal, och ytterligare en jordbävning den 12 maj, växer allmänhetens vilja att samla in pengar till katastrofarbetet. Två veckor efter att Resurs Bank lanserade en insamling tillsammans med sina kunder har 314 000 kronor samlats in till Radiohjälpens arbete.