Pressmeddelanden

Samverkan som skapar en effektivare svensk industri

2014-04-15 09:34 CEST The Paper Province SSG Standard Solutions är ny medlem i The Paper Province. Företaget arbetar med att utveckla standardiserade lösningar på svensk industris gemensamma problem, i syfte att göra de industriella processerna säkrare, smidigare och mer tids-, resurs- och kostnadseffektiva.

SEKAB rekryterar expert på bioteknik

2014-04-15 08:26 CEST SEKAB SEKAB E-Technology har anställt Roberth Byström som ny expert på biotekniska frågor. Han kommer att arbeta med utveckling och kommersialisering av SEKAB:s teknologiplattform CelluAPP®.

Ny typ av Brandklassat kemikalieskåp med 90 minuters brandmotstånd från DENIOS

2014-04-10 10:12 CEST Denios AB Nu lanserar DENIOS en ny typ av Brandklassat kemikalieskåp med 90 minuters brandmotstånd, EI90. Det nya kemikalieskåpet ät utvecklat för att tåla påfrestningarna från en daglig användning i tillverkande industri. Dock är det även lämpligt för användning i laboratorier.

Robust industriarmatur i syrafast rostfritt stål!

2014-04-09 14:08 CEST Malux Sweden AB När hållbarhet och kvalitet inte är en kompromiss finns det en industriarmatur som möter industrins krav. Vår nya industriarmatur Linear LED är en av våra hetaste produkter just nu! Det får gärna vara varmt, kallt, fuktigt, smutsigt eller mycket vibrationer där våra armaturer ska sitta. Armaturen passar bra där kraven på industribelysningen är extra höga.

Miljösatsning på belysning ger näring åt Yara Norrköping

2014-04-08 15:54 CEST Energisystem AB Ljusare tider har kommit för Yaras växtnäringsterminal i Norrköping. Miljösatsning på klimatsmart LED-belysning förbättrar ljuset och ökar därmed säkerheten på området. Personalen upplever en rejäl ljusmässig förbättring och satsningen har lett till kraftigt minskade driftkostnader.

AkzoNobel firar Sveriges och Nederländernas 400-åriga samarbete

2014-04-08 10:29 CEST AkzoNobel Den 5 april var det 400 år sedan Nederländerna och Sverige inledde diplomatiska förbindelser. År 1614 blev ambassaden i Haag Sveriges första ambassad i världen. Samarbetet mellan länderna är fortsatt starkt, inte minst genom färg- och kemikoncernen AkzoNobel. I år firar AkzoNobel 20 år som nederländskt-svenskt företag.

Utveckling skapar framtiden för papper- och massaindustrin

2014-04-07 10:45 CEST Inspecta Hur ska papper- och massaindustrin klara att ta nästa steg utan att slås ut av global konkurrens och vikande efterfrågan? Innovationer, hållbarhet och effektivt underhåll var några lösningar som diskuterades under Inspectas branschseminarium Skogsindustridagarna i Sundsvall.

2014-04-02 08:11 CEST Lassus Software Lassus Software recently launched Metics, the modern software solution for cosmetics development and regulatory affairs. Metics is accessible from any Internet-connected computer and requires no installation. Taking that one step further, in-cosmetics also marks the launch of Metics for iPad, providing access to formulas and PI files in just about every situation imaginable.

Öppen föreläsning: Nanopartiklar i kosmetika - bra eller dåligt?, 3/4, Stockholm

2014-04-01 14:34 CEST SwedNanoTech I kosmetiska sammanhang beskrivs nano ofta i negativa rubriker och hårdvinklade reportage. I allt väsentligt är denna negativa inställning synnerligen obefogad. Inom kosmetiken används nanopartiklar framförallt som UV-filter, men vilken påverkan har egentligen UV-filter på hälsa och miljö? På den tredje av vårens föreläsningar om nanoteknik reder Pär Svahnberg, doktor i organisk kemi, ut begreppen

Framsteg AB och Swedish Match tecknar globalt avtal avseende Swedish Match underhållsverksamhet

2014-04-01 10:39 CEST Framsteg AB Efter en diger urvalsprocess med flera system och leverantörer föll valet på Framsteg AB som i slutändan bedömdes ha det mest attraktiva erbjudandet. Framsteg kommer att leverera service- och underhållssystemet Maximo Asset Management till ett par utvalda fabriker i Sverige och USA, med option att lägga till fler siter allteftersom.