Kontaktpersoner

Titti Knutsson

Klimatfolket Titti är engagerad i miljö- och klimatfrågor sedan 1980-talet. Hon var med och arrangerade världens första Klimatriksdag i juni 2014. Klimatfolket.se är hennes sätt att försöka förvalta arvet därifrån.

Rémy Kolessar

Energimyndigheten Rémy är chef för avdelningen för forskning och innovation.

Malin Tuvesson
Roger Eklund

Energimyndigheten Roger är chef för avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd

Zofia Lublin

Energimyndigheten Zofia är chef för analysavdelningen.