Kontaktpersoner

Energimyndighetens pressfunktion

Energimyndighetens pressfunktion

2016-06-23 07:25 CEST

Anders Kock

2016-06-23 07:00 CEST

Jennica Broman

Jennica Broman

2016-06-14 09:00 CEST

Jennica arbetar med finansiering av forskning och innovation på enheten för hållbar ind...

Linn Sjöström

Linn Sjöström

2016-06-07 08:38 CEST

Linn arbetar med finansiering av forskning på solenergiområdet på enheten för Hållbar el.

Peter Esse

2016-05-26 17:03 CEST

Helena Åberg

2016-05-26 13:31 CEST

Pontus Carlweitz

2016-05-26 13:31 CEST

Rikki Jonsson

2016-05-16 10:14 CEST

Håkan Berg

Håkan Berg

2016-05-09 08:00 CEST

Kajsa Hedberg

Kajsa Hedberg

2016-05-05 23:48 CEST