Kontaktpersoner

Eva B Nilsson
Andreas Gillheim
Richard Havinger

Västtrafik Vill du filma eller fota ombord på våra fordon krävs ett tillstånd från Västtrafik. Gäller det fotografering i spårvagnstrafiken vänd dig direkt till Göteborgs spårvägar.

Magnus Grufberg
Emma Sonesson