Kontaktpersoner

Helena Fornstedt

Statoil Fuel & Retail Sverige AB Helena ansvarar för Statoil Fuel & Retail Sveriges drivmedelsprodukter. Helena ingår i Statoil Fuel & Retail Sveriges ledningsgrupp.

Lena Bruce

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Vice VD. Ansvarar för frågor som rör forskning, hållbarhet, biodrivmedel och flytande biobränslen.