Kontaktpersoner

Marie Claesson

Marie Claesson

2015-10-26 11:23 CET

Marie arbetar med energieffektivisering inom bostäder och lokaler på enheten för resurs...

Mattias Eriksson

Mattias Eriksson

2015-10-26 11:23 CET

Mattias är chef för tillväxtavdelningen.

Maria Westrin

Maria Westrin

2015-10-26 11:23 CET

Maria är chef för enheten för energimarknader.

Gustaf Carleborn

2015-10-23 13:28 CEST

Anne Ralf Hållbus

2015-10-13 09:14 CEST

Mikael Borell

2015-10-07 10:02 CEST

Ewa Thorén

Ewa Thorén

2015-10-05 15:15 CEST

Lennart Anderson

Lennart Anderson

2015-10-05 15:12 CEST

Ulla Backman

Ulla Backman

2015-10-05 15:10 CEST

Åsa Snith

Åsa Snith

2015-10-05 15:07 CEST