Kontaktpersoner

Johan Lagrelius

Johan Lagrelius

2016-08-23 11:55 CEST

Lennart Olofsson

Lennart Olofsson

2016-08-21 19:45 CEST

Erik Huss

Erik Huss

2016-08-18 21:27 CEST

Energimyndighetens pressfunktion

Energimyndighetens pressfunktion

2016-06-23 07:25 CEST

Tim Timborn

Tim Timborn

2016-06-22 11:01 CEST

Tord Pettersson

Tord Pettersson

2016-06-22 11:00 CEST

Katarina Delsing

Katarina Delsing

2016-06-22 10:58 CEST

Linn Sjöström

Linn Sjöström

2016-06-07 08:38 CEST

Linn arbetar med finansiering av forskning på solenergiområdet på enheten för Hållbar el.

Peter Esse

2016-05-26 17:03 CEST

Helena Åberg

2016-05-26 13:31 CEST