Kontaktpersoner

Niklas Lindholm

Niklas Lindholm

2016-04-06 21:39 CEST

Niklas Lindholm arbetar inom Market Development och ansvarar för koncept och kategorisu...

Håkan Svanberg

Håkan Svanberg

2016-04-06 17:07 CEST

Håkan Svanberg arbetar framför allt med samhällskontakter och kommunikationsfrågor. Han...

Mats Björs

Mats Björs

2016-04-04 13:19 CEST

VD Swedisol fr o m 2016-04-01

Eva Widegren

Eva Widegren

2016-03-10 15:27 CET

Anna Carlén

Anna Carlén

2016-03-04 15:59 CET

Anna arbetar med energimärknings- och ekodesignfrågor för flera produkter på avdelninge...

Carolina Fornell

2016-02-26 08:17 CET

Carolina Fornell

2016-02-26 08:17 CET

Fredrik Östln

Fredrik Östln

2016-02-26 08:17 CET

Christina Persson

2016-02-26 08:17 CET

Fanny Lindquist

Fanny Lindquist

2016-02-04 13:16 CET