Kontaktpersoner

Mikael Mörnsjö

Statoil Fuel & Retail Sverige AB Mikael har arbetat inom Statoil sedan 1989. Nu arbetar han för avdelningen Product Development & Support inom Statoil Fuel & Retail Sverige som produktspecialist med bränslerelaterade frågor. Det innefattar hanteringsfrågor för att säkerställa produktkvalitet genom de olika leveranssteg ut till slutförbrukare med mer kundspecifika diskussioner och upplysningar om bränsleprodukterna.

Jan Flink
Olle Bjerkås

Sustainability Jam Göteborg

Anton Breman

Sustainability Jam Göteborg

Jonas Paulsson

Klimataktion

Elisabet Strand

Klimataktion

Mikael Söderström Rosén

KanEnergi Sweden AB Vill ni ha hjälp med att spara energi och pengar så kontaka Mikael. Mikael ansvarar för våra tjänster inom området Energisystem. Detta inkluderar energieffektivisering inom industri och fastigheter samt konsulthjälp vid konvertering till bioenergi, värmepump och solenergi. Exempel är energikartläggningar, mätningar, upphandlingsstöd, utbildningar mm. kanEnergi arbetar både med nya byggandeer,...

Ronnie Hollsten

KanEnergi Sweden AB Ronnie ansvarar för energi- och miljöcertifiering och energiledning av byggnader vid nybyggnation och större renoveringar. Exempel på detta är MiljöByggnad, BREEAM och Integrerad Energidesign samt energiberäkninsgprogram som IDA-ICE som stöd i utvecklingen av lågenergihus, passivhus och nollenergihus. Kontakta Ronnie för mer info och referenser.

Emmeli Häggström