Kontaktpersoner

Zofia Lublin

Zofia Lublin

2015-10-30 12:09 CET

Zofia är chef för analysavdelningen.

Lovisa Blomqvist

Lovisa Blomqvist

2015-10-30 12:07 CET

Lovisa arbetar med energimärknings-, ekodesign- och marknadskontrollfrågor för flera pr...

Linn Stengård

Linn Stengård

2015-10-30 12:05 CET

Linn arbetar med energimärknings- och ekodesignfrågor för flera produkter på avdelninge...

Alexander Meijer

Alexander Meijer

2015-10-30 11:54 CET

Alexander arbetar med elstatistik, omvärldsbevakning av fossila energimarknader och kor...

Peter Bennich

Peter Bennich

2015-10-30 11:49 CET

Peter Bennich är senior rådgivare inom belysning och arbetar på avdelningen för energie...

Frida Jigberg

2015-10-29 10:25 CET

Sara Bargi

Sara Bargi

2015-10-26 11:33 CET

Sara är chef för enheten för hållbar el.

Anita Aspegren

Anita Aspegren

2015-10-26 11:33 CET

Anita är avdelningschef för avdelningen för energieffektivisering.

Tomas Berggren

Tomas Berggren

2015-10-26 11:32 CET

Tomas är senior rådgivare inom energieffektivt byggande på enheten för resurseffektiva ...

Rebecka Bergström

Rebecka Bergström

2015-10-26 11:30 CET

Rebecka arbetar med energistatistik, statistik för energianvändningen i transportsektor...