Kontaktpersoner

Katarina Bruno

Katarina Bruno

2015-10-26 11:29 CET

Katarina arbetar som kommunikatör inom hållbar stadsutveckling och även med konferenser...

Carlos Lopes

Carlos Lopes

2015-10-26 11:29 CET

Carlos arbetar som senior rådgivare inom ekodesign och energimärkning på enheten för re...

Birgitta Palmberger

Birgitta Palmberger

2015-10-26 11:29 CET

Birgitta är forskningsdirektör och arbetar övergripande med forsknings- och innovations...

Magnus Carnwall

Magnus Carnwall

2015-10-26 11:29 CET

Magnus arbetar på enheten för hållbar bioenergi

Christofer Silfvenius

Christofer Silfvenius

2015-10-26 11:27 CET

Christofer arbetar med belysningsfrågor på Energimyndighetens Testlab.

Samuel Ciszuk

Samuel Ciszuk

2015-10-26 11:27 CET

Samuel arbetar med kris- och säkerhetsfrågor, internationella gas- och oljemarknader, b...

Caroline Asserup

Caroline Asserup

2015-10-26 11:27 CET

Caroline är chef för avdelningen för förnybar energi och klimat.

Daniel Andersson

Daniel Andersson

2015-10-26 11:27 CET

Daniel arbetar med energimarknader på enheten för energimarknader.

Peter Engdahl

Peter Engdahl

2015-10-26 11:26 CET

Peter är chef för enheten för hållbar transport.

Mikael Fjällström

Mikael Fjällström

2015-10-26 11:26 CET

Mikael är chef för affärsutvecklingsenheten