Kontaktpersoner

Anne Joki Jakobsson

Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art anne.joki.jakobsson@kkh.se 08-614 40 31 / 070-750 40 10 Kungl. Konsthögskolan Box 163 15 103 26 Stockholm Flaggmansvägen 1 111 49 Stockholm www.kkh.se

Jenny Engdahl

Forum Syd

Gayathri Rathinavelu

The Good Tribe AB

Björn Jensen-Urstad
Henrik Brengesjö

Statoil Fuel & Retail Sverige AB Eva ansvarar för Statoil Fuel & Retail Sveriges marknadsföring av butik och drivmedel samt för kommunikation med våra företagskunder.

Johan Tegnelius
Per Jonasson
Eva Favaro