Nyheter

Trafikinformation: Underhållsarbete på Bohusbanan

2014-03-28 06:00 CET Västtrafik På grund av banarbeten på Bohusbanan kommer Västtrafik att ersätta vissa tågavgångar med buss.

2014-03-27 15:09 CET SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut I början av 2040-talet kan den globala medeltemperaturen ha ökat två grader jämfört med förindustriell nivå. Ett forskningsprojekt som undersöker effekter av en tvågradig temperaturökning presenterar en framtidsbild av den klimatförändring Europa står inför. Forskare från SMHI deltar i projektet.

Upplands-Bro släcker under Earth Hour

2014-03-27 13:31 CET Upplands-Bro kommun För sjunde året i rad släcker på lördag miljontals människor världen över ljuset under en timme för att visa sitt engagemang för klimatfrågan. Upplands-Bro kommun deltar i Earth Hour genom att släcka ner kommunhuset, simhall, bibliotek och idrottsplatser. Stearinljus har också delats ut i grundskolorna. Släck du också!

2014-03-26 14:48 CET SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Hur klimatet påverkas av framtida förändringar i Arktis havsis och snötäcke är en central fråga i ett nystartat forskningsprojekt som ska undersöka klimatförändring i Arktis de kommande 30 åren. Studien ska visa hur minskade mängder havsis och snö i Arktis samspelar med förändringar i klimatet. SMHI deltar i det treåriga projektet som startar våren 2014 och leds av Bergens universitet i Norge.

Johan Kuylenstierna – mäktigast i miljösverige

2014-03-26 09:21 CET Stockholms universitet Två forskare vidStockholms universitet är mäktigast i miljösverige enligt tidningen Miljöaktuellt. Nummer ett är Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute och adjungerad professor vid Stockholms universitet. Nummer två är Johan Rockström, föreståndare för Stockholm Resilience Centre och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Trafikinformation: Spårarbete mellan Svingeln och Olskroken

2014-03-25 14:04 CET Västtrafik Den 29 mars påbörjas ett spårarbete mellan Svingeln och Olskrokstorget som påverkar trafiken på linje 1, 3, 6 och 8. Detta innebär att det inte kommer att gå någon spårvagnstrafik på sträckan under arbetet.

Västerås stads klimatutmaning har dagliga Earth Hour-tips

2014-03-24 11:12 CET Västerås stad Nu börjar uppladdningen inför Earth Hour, världens största klimatmanifestation. Mars månads klimatutmaning är att tillsammans med Rönnby Tigers delta i Earth Hours event på Bondtorget. Varje dag nu under veckan kommer olika tips att publiceras på Facebook och Twitter. I år handlar Earth Hour i Sverige också om fyra klimatvärstingar, bilen, biffen, bostaden och börsen. Dessa är tipsens huvudteman.

The Sunshine Cinema launches with crowd-funding success in South Africa

2014-03-24 05:37 CET Shift - Inspiring Sustainable Design The Sunshine Cinema can go anywhere, everywhere. It aims to fuse storytelling, as an indigenous means of knowledge transfer, and the power of contemporary media – short form documentaries and ‘DIY’ films, to transfer practical, indigenous solutions to a range of health, environmental and social issues. It promises to "share innovations that uplift, educate and inspire, powered by the African sun!"

2014-03-20 15:30 CET SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Förändrade vindmönster och varierande cirkulation i havet påverkar hur framtiden ser ut i Arktis. Det kan forskare konstatera efter snart fyra års arbete i ett projekt som ökar kunskapen om klimatet i Arktis. SMHI har koordinerat det tvärvetenskapliga projektet ADSIMNOR (ADvanced Simulation of Arctic Climate Change and IMpact on NOrthern Regions), som efter fyra år närmar sig projektslut.

Framgångsrikt miljöarbete sammanfattas i hållbar redovisning

2014-03-20 08:00 CET Renova I Renovas hållbarhetsredovisning 2013 kan du bland annat läsa om hur vi slog rekord för vår utbildningsverksamhet, varför så många byggare väljer att samarbeta med oss, samt hur vi närmar oss målet fossilfria transporter med stormsteg. Fokus är på samverkan med våra ägarkommuner, företag och akademin i Västsverige, för att utveckla vårt miljöarbete så mycket som möjligt.