Nyheter

Derome uppmanar unga ingenjörer att tänka grönt

2014-01-27 11:00 CET Derome AB Det finns ett intresse och en förmåga hos unga tekniker att tänka nytt och grönt, det är Derome övertygade om. Med ett nytt miljöstipendium vill Deromegruppen uppmuntra högskolestudenter att bidra till vidareutveckling av bostadslösningar i det miljövänligaste byggmaterialet - trä.

Polarbröd uppmanar tillsammans med 12 andra företag till bindande energi- och klimatmål till 2030

2014-01-20 18:32 CET Polarbröd AB I en gemensam förklaring uppmanar idag Polarbröd tillsammans med 12 andra företag med sammanlagt 14 000 anställda i Sverige regeringen att agera för tre bindande mål inom ramen för EU:s energi- och klimatramverk till 2030.

Modity månadsbrev - en sammanfattning av elåret 2013

2014-01-20 11:46 CET Modity Energy Trading AB Vi börjar året med en sammanfattning av elprisets utveckling under 2013 och de större påverkande faktorerna. Vi tar bl.a. en titt på bränslepriser, vår förnybara produktionskapacitet i Norden och hur förbrukningen påverkades av den svagare ekonomin. Författare är Ulrik Ljungars, finansiell handlare på Modity.

Polarbröd kan bli årets innovatör

2014-01-16 16:50 CET Polarbröd AB I över 25 år har Sweco delat ut Hugopriset f.d. Stora Energipriset och i år är Polarbröd nominerade till Årets innovatör för sin omställning till att bli en fossilfri verksamhet.

Elisabet Falemo leder utredning om riksintressen

2014-01-13 12:45 CET Elsäkerhetsverket Regeringen har utsett Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo att vara särskild utredare i en utredning om riksintressen (M 2014:01). Uppdraget innebär en översyn av miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

SVU-rapport C Slutrapport2013_DagoNat: Dag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram 2010-2013 (Avlopp & Miljö)

2014-01-09 15:18 CET Svenskt Vatten AB Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Forskningen utgår från tre olika teman: Dagvattenkvalitet: från regn till recipient, Dagvattensystem samt Ledningsnät. Denna slutrapport redovisar forskningsprogrammets verksamhetsperiod 2010-2013. Författare: Maria Viklander

2013-12-18 12:00 CET Öresundskraft Annelie Jonsson tillträder den 15 januari som VD för Öresundskrafts och Kraftringens gemensamma mätbolag.

SVU-rapport C_IVL2013-B2141: Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar (Management)

2013-12-17 15:15 CET Svenskt Vatten AB Rapporten beskriver hur vattenaspekter kan och bör hanteras vid utveckling av framtida svenskanpassade certifieringssystem för stadsdelar. Underlag och rekommendationer ges för hur detta kan göras både för en mindre anpassning av det brittiska systemet BREEAM Communities och för ett framtida mer unikt svenskt certifieringssystem. Författare: Johanna Andersson, Anders Rydberg och Sven Celander

Ny projektchef till Bostads AB Mimer

2013-12-17 11:06 CET Bostads AB Mimer Anders Rastin blir ny projektchef på Mimer. De senaste åren har Anders arbetat som projektledare på JM i Västerås. För närvarande arbetar han som projektledare på JM i Västerås.

Första revisionen av Auktoriserat kyl- och värmepumpföretag

2013-12-13 15:21 CET Kyl & Värmepumpföretagen I början av december var det dags för den första tillsynen bland de auktoriserade företagen. Först ut var Teknokyl Industrier AB i Hägersten. - Det gick ju bra, säger Dan Östedt, delägare och kvalitetsansvarig på Teknokyl Industrier AB. Vi fick en bra diskussion också där vi kunde ge förslag till förbättringar och titta framåt. Det finns helt klart en poäng att ha ett sådant här system.