Nyheter

2015-03-20 16:19 CET IVL Svenska Miljöinstitutet ​Nu har den senaste årsrapporten från det IVL-ledda klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Indigo publicerats. Rapporten innehåller korta policy-sammanfattningar över ämnen som programmet tittat närmare på, bland annat EU:s utsläppshandel och effekter av bränsleskatter.

2015-03-20 14:47 CET Inrego AB Inrego medverkade i veckan under ett seminarium på mobilmässan Hello som anordnades på Nackastrandsmässan. Inregos grundare och ägare, Henrik Nilsson, var inbjuden av telekomkedjan RingUp för att tala om cirkulär ekonomi och de miljömässiga och ekonomiska vinsterna med återanvändning av mobiler och IT-produkter.

2015-03-18 18:15 CET Sunfleet Carsharing AB Nu har vi öppnat ny poolplats i Uppsala Centrum, Frodeparken, På plats finns en Volvo V60 Plug-in Hybrid.

Ny poolplats i Malmö, Limham

2015-03-17 16:18 CET Sunfleet Carsharing AB Idag har vi öppnat en ny poolplats i Limham Malmö, Poolplatsen är placerad på Sluringgatan 5. Där hittar ni en Volvo V40.

Nya Midlander Magazine med Jndia Erbacher, 20.

2015-03-16 13:00 CET Midland AB Nya Midlander Magazine nr 16 bjuder bland annat på Jndia, 20, i dragracingens paradgren Top Fuel. Hon är dotter till Urs Erbacher, flerfaldig europamästare.

SVU-rapport C_IVL2015-B2218: Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten (avlopp och miljö)

2015-03-12 15:03 CET Svenskt Vatten AB För att minska belastningen av läkemedelsrester från avloppsvatten på recipienten (främst Stångån) har Tekniska verken i Linköping, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört pilotskaletester med ozonering för att använda som underlag för dimensionering, implementering och drift av fullskaleanläggningen vid Linköpings största avloppsreningsverk, Nykvarnsverket.

SVU-rapport C_IVL2015-B2200: Implementering och utvärdering av ammoniumåterkoppling i fullskala (avlopp och miljö)

2015-03-11 13:41 CET Svenskt Vatten AB Vid implementering och utvärdering av ammoniumåterkoppling är det viktigt att tänka på att en PI-regulator som är korrekt implementerad och trimmad räcker långt, att ha gott om tid för utvärdering och att se till att utrustningen fungerar tillfredsställande samt att en ändrad reglering både medför kostnader och nyttor. Författare: Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet

Koldioxidminskning med 21 ton för tre största verkstäderna

2015-03-09 09:00 CET Midland AB De tre bilverkstäder som stod för den största CO2-minskningen 2014 genom återvinning av spillolja bidrog med en CO2-utsläppsminskning med över 21 ton. TB Bil AB i Norrköping, Bilbörsen AB i Linköping och Smålands Motor AB i Kalmar Län lämnade in över 36 ton spillolja som Midland i samarbete med Stena Recycling re-genererade till ny basolja istället för förbränning.

Se vilka som kommer till Business Arena Göteborg den 14 april 2015

2015-03-06 15:41 CET Business Arena

2015-03-06 11:06 CET Svensk Försäkring