Nyheter

Nu monteras NEED4B-huset i Varberg

2014-05-27 09:00 CEST Derome AB Inom ramen för EU-projektet NEED4B samarbetar Derome och SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) kring energieffektivt boende. Tidigare i år invigde bostadsminister Stefan Attefall forskningsvillan i Borås när robotfamiljen Grankvist flyttade in. Nu byggs ytterligare ett hus - i Varberg - där en riktig familj kommer att leva och bo.

2014-05-19 15:36 CEST Ytterjärna Forum Nu ser det äntligen ut som att ett par skattemässiga hinder mot klimatkompensation kan försvinna. Skatteverket får bakläxa av Skatterättsnämnden i två förhandsbesked. Till skillnad mot vad Skatteverket tidigare hävdat innebär de nya beskeden att kostnaderna för klimatkompensation är avdragsgilla och att även momsen ska kunna dras av på samma sätt som gäller för andra tjänster.

Vi möter vattentjänstbranschens framtida utmaningar

2014-05-14 14:00 CEST Sweden Water Research AB Sedan den 1 januari 2014 bedrivs NSVA, Sydvatten och VA SYDs forsknings och utvecklingsarbete inom ramen för det gemensamma FoU-bolaget, Sweden Water Research AB. Verksamheten finansieras genom att varje organisation avsätter minst 1 procent av sin omsättning till FoU-bolaget. FoU-bolaget ska bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

SVU-rapport 2014-05: Sammanfattande rapport över ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering” (Management m.fl)

2014-05-12 17:21 CEST Svenskt Vatten AB Rapporten innehåller en sammanfattning över projektet ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering” som pågått 2005–2013. Rapporten redovisar de aktiviteter som genomförts, måluppfyllelse och energistatistik. Författare: Anders Lingsten, Lingsten Konsult AB

SVU-rapport 2014-04: Livslängdsbedömning av gummiringsfogar hos VA-ledningar (Rörnät & Klimat)

2014-05-12 16:48 CEST Svenskt Vatten AB Läckor i VA-ledningar är idag omfattande och utgör en betydande kostnad för Sveriges kommuner. Fogarna i ett ledningssystem är en svag länk där läckage kan uppstå. Eftersom många av dagens VA-ledningar fogas samman med gummiringsfog är det av stort intresse att undersöka långtidsfunktionen hos dessa fogar.

2014-05-12 10:45 CEST Svenska FSC Vid den årliga konferensen Worlds Forests Summit i Stockholm den 20 mars utmanade FSC den Europeiska kommissionen att se värdet i certifieringens roll för de europeiska skogarna, och dess möjlighet att bidra till att bekämpa den illegala handeln med timmer.

BRIO väljer FSC® och märker sina träleksaker

2014-05-12 09:50 CEST Svenska FSC Alla BRIOs träprodukter produceras av FSC-certifierat trä. Det svenska leksaksföretaget är bland de första inom leksaksindustrin att ha ett helhetsgrepp över sin produktion. Enligt BRIO är märkningen ett sätt att se till att barn får möjlighet att glädjas av både skog och träleksaker i framtiden.

SVU-rapport 2014-03: Bedömning av påverkan från lakvatten inom REVAQ ... (Avlopp & Miljö)

2014-05-12 09:16 CEST Svenskt Vatten AB En bedömningsmetodik för påverkan från lakvatten på reningsverk presenteras. Metodiken avses att tillämpas inom REVAQ för att bedöma om påverkan från ett visst lakvatten är tolerabel, främst avseende påverkan på slamkvalitet. Författare: John Sternbeck, Mats Allmyr och Sofia Frankki

Först ut med klimatcertifierade tomater i Skåne!

2014-05-09 13:16 CEST Svenskt Sigill Ingelstorp Trädgård i Glemmingebro är den första skånska tomatodlaren som har klimatcertifierat sin produktion. Det betyder att tomaterna kommer från växthus som är uppvärmda med förnyelsebara bränslen, ett bra alternativ när du letar efter tomater i din butik!

Inrego debatterar i Dagens Samhälle

2014-05-09 11:58 CEST Inrego AB Dagens Samhälle har publicerat ett debattinlägg från Inrego under rubriken "Stelbent upphandling skapar datorbrist i skolan" där skolans upphandlingar av datorer och IT-utrustning ifrågasätts.