Nyheter

SVU-rapport C_LTU2014_27-117: Metoder för att undersöka extrema regnhändelsers påverkan på dagvattensystemet (Rörnät & klimat)

2014-06-27 12:58 CEST Svenskt Vatten AB Rapporten ger en kortfattad genomgång av olika metoder att undersöka dagvattensystemets funktion vid extrem nederbörd. Författare: Anna-Maria Gustafsson, Gilbert Svensson, Maria Viklander, Stadens vatten/VA-teknik, Luleå tekniska universitet

SVU-rapport C_DRICKS_VB2012: Verksamhetsberättelse, DRICKS 2012 (Dricksvatten)

2014-06-27 12:55 CEST Svenskt Vatten AB Rapporten beskriver resultaten inom DRICKS under 2012. Resultat och kunskap presenteras inom regional risk- och sårbarhetsanalys, benchmarking av vattenverk samt jämförelse av sjukvårdsrådgivningsdata med ledningsnätshändelser för bedömning av ledningsförnyelse. Forskningsresultat har kommunicerats till branschen genom seminarier och konferenser. Författare: Thomas Pettersson

2014-06-18 22:27 CEST Samordningsrådet för smarta elnät Det slutgiltiga förslaget till nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät ska presenteras för regeringen i mitten av december i år. Nu finns en skiss på ett förslag med rekommendationer färdigt. Det vill vi gärna höra dina åsikter om! Möt oss i Almedalen den 30 juni:Hearing kl. 10.30-11.15. Dialoglunch kl. 11.30-13.00 Plats: Teaterskeppet, kajplats 10, Visby Hamn.

2014-06-13 16:26 CEST Samordningsrådet för smarta elnät I december i år ska samordningsrådet presentera ett förslag till en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030 för regeringen. Som temapartner i Power Circle Summit 6 november 2014, presenterar samordningsrådet planens innehåll.

Martin Stenmarck blir konferencier för Save The Rhino-Galan 2014

2014-06-12 15:27 CEST The Perfect World Foundation Save The Rhino-Galan är Sveriges första välgörenhetsbal till förmån för djur. Tillställningen anordnas av The Perfect World Foundation som arbetar för att stoppa tjuvjakten på noshörningen.

2014-06-11 13:48 CEST Svenska FSC Nyligen genomförde CIFOR (Center for International Forestry Research) en undersökning som visar att människor vid Kongobäckenet (Demokratiska republiken Kongo, Kamerun och Gabon) som bor i FSC-certifierade områden har bättre sociala villkor än de som bor i icke-certifierade områden.

SVU-rapport 2014-07: Kommunal dagvattenhantering – juridiska och finansiella aspekter (Management, rörnät och klimat)

2014-06-10 15:59 CEST Svenskt Vatten AB Dagvattenfrågan får allt mer fokus i stadsbyggandet. I vissa avseenden uppfattas det kommunala ansvaret kring dagvattenhantering som otydligt. Detta kan leda till onödiga kostnader. Hur ett antal typfall har hanterats av olika VA-huvudmän redovisas och diskuteras i denna rapport. Henrik Alm, Sweco; Annika Åström, Astrom Consulting

SVU-rapport 2014-06: Dräneringsvatten från begravningsplatser (Rörnät, klimat, avlopp och miljö)

2014-06-10 15:57 CEST Svenskt Vatten AB Dräneringsvattens innehåll av patogener och tungmetaller från begravningsplatser har uppmärksammats under flera år. Det finns flera lagar som reglerar hur det ska hanteras. Vattnet från begravningsplatserna leds ofta till det kommunala ledningsnätet. Rapporten redovisar praktiska erfarenheter och råd från både Sverige och utlandet. Författare: P-A Camper, WSP Samhällsbyggnad

Trafikinformation: Sommarens omläggningar

2014-06-05 15:40 CEST Västtrafik I sommar genomförs flera stora trafikarbeten som påverkar buss- och spårvagnstrafiken i Göteborg. Det innebär att det kan ta längre tid än normalt att resa.

2014-06-04 10:26 CEST Samordningsrådet för smarta elnät I går publicerades rapporten Smarta mätsystem och smarta mätfunktioner på rådets webbplats. Den redogör bl.a. för en kartläggning av vilka funktioner och vilken grad smärta mätare som utnyttjas bland Sveriges elnätsföretag i nuläget och om vilka mätfunktioner som kan komma i framtiden.