Nyheter

Vem vill betala för snabbladdning?

2015-06-08 10:32 CEST Power Circle AB Nyheten om att det nu kommer att kosta pengar att ladda sitt elfordon har spridits som en löpeld på sociala medier och frågan har diskuterats flitigt på seminarium och konferens. I Norge betalar man gärna för snabbladdning, men finns det någon som är beredd att betala för snabbladdning i Sverige? Power Circle har nu svaret.

Micke Kågered satte personbästa med 4-sekundersrepa i Top Fuel

2015-06-08 09:18 CEST Midland AB Micke Kågered satte personbästa med en perfekt 4-sekundersrepa och nådde semifinal i Top Fuel innan regnet satte stopp för tävlandet på Tierp Arena den 7 juni, 2015.

SVU-rapport C_VB2014_VA-klusterMD: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2014  (avlopp och miljö)

2015-06-05 08:41 CEST Svenskt Vatten AB VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet är att säkra VA-verkens kompetens och kunskapsbehov. Mälardalsklustret samlar regional forskningskompetens och verksamhetsutövare vid VA-organisationer för samarbeten rörande avlopps- och slamhantering med fokus på effektivt resursutnyttjande.

SVU-rapport 2015-03: Detektion av låga halter diesel i vatten (dricksvatten)

2015-06-03 08:23 CEST Svenskt Vatten AB Ett prototypsystem för detektion av diesel i råvatten utvecklades vid Linköpings Universitet. Det bestod av fyra gassensorer kopplade till en signalutvärderings algoritm. Mätningar på plats vid Norrvatten visade på stabila värden med en detektionsgräns av några få ppb.

SVU-rapport 2015-02: Minska utsläpp av växthusgaser från rening av avlopp och hantering av avloppsslam (avlopp och miljö)

2015-06-03 07:53 CEST Svenskt Vatten AB Utsläpp av lustgas och metan har mätts från rening av rejektvatten med anammoxteknik och med nitrifikation-denitrifikation i SBR, samt från lagring och spridning av slam. Utsläppen har tolkats i en miljösystemanalys av reningsverket och slamhanteringskedjan. Författare: H Jönsson, C Junestedt, A Willén, J Yang, K Tjus, C Baresel, L Rodhe, J Trela, M Pell, S Andersson.

Sveriges vägbelysning ses över

2015-06-03 07:22 CEST Elsäkerhetsverket Gammal belysning ersätts alltmer med LED-teknik men all vägbelysning är inte byggd för LED. Elsäkerhetsverket gör 70 besök för att se hur det står till med elsäkerheten i landet.

Kör bilpoolsbil i Solna, Råsunda.

2015-06-02 15:05 CEST Sunfleet Carsharing AB Idag har vi öppnat en nya poolplats i Solna, Råsunda vid T-bana Näckrosen på Greta Garbos väg. På plats hittar ni en Volvo V60.

Ny poolplats i Stockholm, Södermalm.

2015-06-02 15:00 CEST Sunfleet Carsharing AB Idag har vi öppnat en ny poolplats i Stockholm.

Sim-kort hjälper eGain sprida värme

2015-06-02 10:30 CEST eGain Sweden AB På Telenors hemsida kan du nu ta del av historien om eGain och hur Telenors smarta SIM-kort idag bidrar till att sänka energianvändningen i fastigheter i 11 länder runt om i Europa.

Ministerbesök hos Mimer

2015-06-01 13:23 CEST Bostads AB Mimer Fredagen den 29 maj fick Mimer besök utav Sveriges finansminister, Magdalena Andersson, och närings- och innovationsminister, Mikael Damberg. Det blev ett studiebesök i Mimers nya trähus på Östermälarstrand och efteråt ett trevligt möte om investeringsstödet. Mimer fick också besök utav delar av civilutskottet i ett möte om bostadsbyggande.