Nyheter

Framgångsrikt miljöarbete sammanfattas i hållbar redovisning

2014-03-20 08:00 CET Renova I Renovas hållbarhetsredovisning 2013 kan du bland annat läsa om hur vi slog rekord för vår utbildningsverksamhet, varför så många byggare väljer att samarbeta med oss, samt hur vi närmar oss målet fossilfria transporter med stormsteg. Fokus är på samverkan med våra ägarkommuner, företag och akademin i Västsverige, för att utveckla vårt miljöarbete så mycket som möjligt.

SVU-rapport 2013-24: Från bioavfall till bionäring – hållbara kretslopp med rötning och gödsling (Avlopp & Miljö)

2014-03-18 12:01 CET Svenskt Vatten AB Rötning i lab-skala av olika substrat har undersökts, liksom effekter av skogsgödsling med torkad rötrest. Skogsgödsling ger 40–50 % tillväxtökning, utan risk för utlakning av näringsämnen och tungmetaller. Gödsling med 1 ton Bionäring (torkad rötrest) ökar koldioxidupptagningen i träden med 6 ton och motverkar således växthuseffekten. Författare: Kenneth Sahlén, Thomas Andersson och Nina Åkerback

SVU-rapport 2013-23: Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper (Avlopp & Miljö)

2014-03-18 10:59 CET Svenskt Vatten AB En testmetod har utvecklats för att utvärdera vakuumavgasningseffekt på slamegenskaper (bl. a. slamvolym, sjunkhastighet) för olika slam på valda reningsverk i Sverige genom försök i laboratorieskala. Författare: Marinette Hagman, Salar Haghighatafshar, Andreas Thunberg, Jonas Grundestam, Annika Nyberg, Mats Jonasson, Maria Mases, Britt-Marie Wilén, Jes la Cour Jansen

2014-03-17 11:12 CET Elsäkerhetsverket Importören Yourlink2 Asia AB, av den spotlight som Elsäkerhetsverket satt försäljningsförbud på, har lämnat ett förtydligande. Lampan heter Klämspot Silver, som framgår på förpackningen. Försäljningsstället är Granit.

Mimer bygger!

2014-03-13 10:32 CET Bostads AB Mimer Att det råder bostadsbrist i Västerås är alla eniga om och vi vet att det är besvärligt för många att hitta en bostad. Det kommer dock att bli bättre på några års sikt; Mimer planerar att bygga cirka 1 200 nya hyresrätter de närmsta 5- 7 åren.

Mimer använder Rättviseförmedlingen - för mångfalden

2014-03-13 08:40 CET Bostads AB Mimer Mimer har som mål att öka antal medarbetare med annat etniskt ursprung.Det har inte varit helt lätt att hitta kompetenta medarbetare och därför tar vi nu hjälp av Rättviseförmedlingen

2014-03-05 14:56 CET Elsäkerhetsverket Målet som myndigheten har till år 2014 när det gäller flygresor under 50 mil är att myndigheten ska minska dessa med fem procent jämfört med 2012.

Politikerutfrågning: Hur lyfter Uppsalas riksdagskandidater in världen i valet?

2014-03-03 17:09 CET Diakonia Vilken plats får de internationella frågorna inför höstens val? För att lyfta globala rättvisefrågor inbjuder Diakonia, i samarbete med Utrikespolitiska föreningen, Uppsalas riksdagskandidater till en utfrågning, för att höra vad de har att säga om bistånd, klimaträttvisa och skatteflykt. 10/3, kl 19.15-21, Uppsala (Universitetshuset, Sal IX).

Bli en Earth Hour-ambassadör du också!

2014-03-01 08:00 CET Västerås stad I mars kommer Västerås stads klimatutmaning att hänga ihop med miljömanifestationen Earth Hour. Det blir på kvällen lördagen den 29 mars. Hela Rönnby Tigers innebandyklubb utmanas att delta med familj och vänner i Earth Hour-evenemanget på Bondtorget klockan 20.00. Under hela året kommer Västerås stads energi- och klimatrådgivare att utmana välkända västeråsare i klimatbantning.

SVUs informationsblad nr 1 februari, 2014

2014-02-27 15:27 CET Svenskt Vatten AB Nytt informationsblad från Svenskt Vatten Utveckling (SVU)! Informationsbladet distribueras till alla som prenumererar på info-mejl om nya SVU-rapporter. Det ges ut 2 gånger per år och innehåller bland annat information om projekt, samt efterföljande rapporter, som utförts med bidrag från SVU.