Nyheter

2013-10-31 08:15 CET SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Som första institut i världen delar SMHI nu med sig av senaste generationens detaljerade regionala klimatsimuleringar över Europa. De högupplösta klimatsimuleringarna visar ännu större detaljrikedom än tidigare publicerat material. - Det är stor efterfrågan och ett viktigt material för effekt- och klimatanpassningsarbete, säger Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Fordonsgasen ökar i norra Sverige!

2013-10-28 13:07 CET BioFuel Region Biogas Norr skriver årligen en statistikrapport om biogasen i våra fyra nordligaste län. Nu är rapporten med uppgifter från 2012 klar och vi kan se att under de senaste tre åren har fordonsgasen nästan fördubblats i norra Sverige. Fortfarande finns dock mycket kvar att göra då cirka 18 procent av den biogas som produceras i regionen facklas bort. Läs hela rapporten här.

Per Ankersjö (C)- Attefalls stopplagstiftning hotar miljövänligt byggande i Stockholm

2013-10-28 11:03 CET Centerpartiet i Stockholms stad Stockholms stad är världsledande när det gäller miljövänligt byggande. Den kommunala särkravslagstiftningen som gäller idag har möjliggjort för staden att ställa högre krav än de nationella miljökraven vid byggande, vilket har möjliggjort miljöprofilsområden så som Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. Den förslagna lagändringen skulle dock sätta stopp för detta i framtiden.

Lägre parkeringsnorm för ökat bostadsbyggande

2013-10-24 15:25 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö Under torsdagen besökte Miljöpartiets språkrör Åsa Romson Malmö. Tillsammans med Karolina Skog, kommunalråd i Malmö, besöktes bostadsbyggbolaget ByggVestas och området Fullriggaren i Västra hamnen. Ett område som fått sänkt p-norm med hjälp av aktivt användande av bilpool redan från byggstart.

BioFuel Region storsatsar under v 46 i Piteå!

2013-10-24 14:10 CEST BioFuel Region Under vecka 46 hålls Piteå energi- och miljövecka. Det är norra Sveriges viktigaste mötesplats när det gäller miljö- och energifrågor. BioFuel Region är en av medarrangörerna under veckan och har två stora pass - dels upptakten om skogen som en nyckel till framgångsrikt klimatarbete och dels ett pass om biogas. Vi har även varit med och tagit fram programmet för passet om bioraff.

SVU-rapport 2013-22: Metoder för att förhindra mikrobiell avloppspåverkan på råvatten (Dricksvatten, Avlopp & Miljö)

2013-10-24 07:52 CEST Svenskt Vatten AB En kartläggning av metoder har resulterat i en verktygslåda för reduktion av mikroorganismer i olika avloppsströmmar. Metoderna indelas i fyra undergrupper; Avskiljning, Inaktivering, Blockering och Övervakning. Mikrobiella barriärer för olika avloppsströmmar bör kunna inkluderas i etablerad metodik för riskvärdering. Författare: M Bäckström, R Jönsson, A Mäki, A Sjöstrand, A-S Wikström

Zenergy AB i Modulaktuellt

2013-10-22 10:12 CEST Zenergy AB Zenergy AB finns med i Modulaktuellts oktoberutgåva. ”Ett ökat miljöfokus som även spridit sig till byggarbetsplatser i kombination med en uppenbar besparingspotential för framförallt el och uppvärmning av byggbodar, är några av förklaringarna till framgångarna med byggbodarna” säger vd Olle Magnusson till Modulaktuellt.

SVU-rapport 2013-21: Särredovisning inom VA-branschen (Management)

2013-10-21 14:53 CEST Svenskt Vatten AB Slutsatsen av studien är att införandet av § 50 i va-lagen har påverkat praxis för särredovisning. En stor andel av huvudmännen upprättar en särredovisning. Implementeringen får betraktas som bristfällig då avvikelserna från hur redovisningen borde upprättas är stor. Författare: Mattias Haraldsson, Doktorand, Ekonomihögskolan i Lund

Discovery-stipendiat deltar i ActionAid-projekt för vatten och mat

2013-10-21 11:10 CEST ActionAid Ingenjör-studenten Anna Sporre har fått ett stipendium av Discovery för att delta i ett ActionAid-projekt i Kambodja för att säkra mat- och vattentillgång för människor. Strax innan hon åkte drabbades landet av kraftiga översvämningar och projektet var i farozonen. Men nu är hon på plats och hjälper ActionAid att göra skillnad för dem som behöver bättre tillgång till rent vatten.

SVU-rapport 2013-20: NORVID – Riskanalys med MRA och GDP... (Dricksvatten)

2013-10-18 14:27 CEST Svenskt Vatten AB Riskvärdering med hjälp av GDP och MRA baserad på en årslång provtagning av norovirus i svenska ytvatten. Analysmetoden som använts har utvecklats och verifierats inom projektet. Även prover på avloppsvatten har analyserats och riskvärderats ur ett vattenreningsperspektiv.