Nyheter

Tetra Pak, IKEA och Kingfisher samarbetar för att utvärdera FSC:s påverkan

2014-10-09 09:54 CEST Svenska FSC Vid FSC:s generalförsamling i Sevilla 7-14 september tillkännagavs samarbetet mellan Tetra Pak, IKEA och Kingfisher, för att marknadsföra fördelarna med lagligt och hållbart trä som kommer från ansvarsfulla källor och den roll som FSC har i att leverera dessa värden.

Bevaring av intakta skogslandskap (IFL), Motion 65

2014-10-09 09:47 CEST Svenska FSC Efter omröstning sa FSC:s generalförsamling ja till ökat skydd för områden med intakta skogslandskap. Intakta skogslandskap är stora skogsområden som ännu inte fragmenterats av vägar och skogsbruk. Greenpeace, som också låg bakom motionen, har länge drivit projekt för att kartlägga dessa områden.

2014-10-09 09:35 CEST Svenska FSC För att förhindra att situationer uppstår där människor far illa när de arbetar i de svenska skogarna har Svenska FSC och GS-facket för skogs-, trä och grafisk bransch inlett ett samarbete. Nu uppmanas markägare att genomföra striktare egenkontroller.

Forskningsbilaga från Svenskt Vatten Utveckling

2014-10-06 11:38 CEST Svenskt Vatten AB

2014-10-06 11:06 CEST Svenska FSC En ny undersökning, som genomförts på uppdrag av Forest Stewardship Council® i Storbritannien, visar att 50 % av britterna känner igen FSC:s varumärke - det lilla trädet som bockats av. Märket betyder att träet, papperet eller andra skogsprodukter som bär märket, kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och från företag som tar ansvar för sin produktion.

Enkät visar på nöjda volontärer

2014-10-05 14:39 CEST ActionAid ActionAid ordnar volontärresor för unga till Asien, Latinamerka och Afrika. Enligt en undersökning gjord 2013 hade 97 % av de utresande fått en hög grad eller mycket hög grad av förståelse för vad människor i andra delar av världen värdesätter. 90 % av de hemkommande ungdomarna hade börjat delta i arrangemang hemma som handlade om det land de arbetat i.

2014-10-03 09:23 CEST Svenska FSC Vid styrelsemötet i augusti 2014 beslutade styrelsen att anta ansökan om medlemskap från Koncessionssamerna. Föreningen Svenska FSC hälsar de nya medlemmarna varmt välkomna.

2014-10-03 06:00 CEST Stockholms universitet Genom aktuell forskning och pågående samhällsdebatt kommer Stockholms universitets första MOOC behandla globala trender och effekter gällande de miljöförändringar som orsakas av människan. Kursen ges av Stockholm Resilience Centre och startar i november.

2014-10-01 11:51 CEST ActionAid AcitionAid har sammanfattat en Effektrapport där det finns exempel på hur vårt arbete mot fattigdom gör skillnad.

Ett samarbete som gör gott

2014-09-30 09:06 CEST Preem Preem har ett avtal med Svenska Röda korset genom att vi bistår organisationen med tankningar i händelse av katastrof.