Nyheter

SVU-rapport C_DHI2014_13-117: Ett nationellt, samlat insamlingssystem för högupplösta regndata i Sverige – förprojekt (Rörnät & Klimat)

2014-02-05 10:40 CET Svenskt Vatten AB Förutsättningar för ett nationellt insamlingssystem för högupplöst regndata har undersökts i ett testsystem. Där har kontinuerligt regndata samlats in från 5 stationer i Göteborg och Jönköping, konverterats till dataformat enligt SMHIs specifikationer, sänts till SMHI för varaktig lagring i en databas, varefter datautdrag begärts för kontroll om rådata kunde återskapas tillfredsställande.

Forest Refine Newsletter No 12

2014-01-31 16:03 CET BioFuel Region Read here about the role of forests from an energy- and climate perspective, about info-sheets and plans for 2014./Här hittar du en betraktelse över skogens roll i ett energi-och klimatperspektiv, om nya informationsblad samt vårens planer./ Uutiskirjeestä voit lukea pohdintaa metsien roolista energia- ja ilmastokysymyksissä, tiivistelmät uusimmista tiedotteista ja vuoden 2014 suunnitelmia.

2014-01-28 08:44 CET BioFuel Region Energimyndigheten gör nu en utlysning där syftet är att främja energiteknik som är gynnsam ur ett klimatperspektiv, men som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig. Det gör de genom investeringsstöd till en effektiv och utökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser.

2014-01-27 14:51 CET Kyl & Värmepumpföretagen Kyl & Värmepumpföretagen (KV-företagen) och Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) fortsätter arbetet med att slå ihop de båda föreningarna till en enad förening för branschen. Underlag till alla medlemsföretag inför de kommande årsmötena i SVEP och KV-företagen tas nu fram. Kallelse till extra årsmöte i Svenska Värmepumpföreningen som är först ut, beräknas bli utsänt inom någon vecka.

Derome uppmanar unga ingenjörer att tänka grönt

2014-01-27 11:00 CET Derome AB Det finns ett intresse och en förmåga hos unga tekniker att tänka nytt och grönt, det är Derome övertygade om. Med ett nytt miljöstipendium vill Deromegruppen uppmuntra högskolestudenter att bidra till vidareutveckling av bostadslösningar i det miljövänligaste byggmaterialet - trä.

Polarbröd uppmanar tillsammans med 12 andra företag till bindande energi- och klimatmål till 2030

2014-01-20 18:32 CET Polarbröd AB I en gemensam förklaring uppmanar idag Polarbröd tillsammans med 12 andra företag med sammanlagt 14 000 anställda i Sverige regeringen att agera för tre bindande mål inom ramen för EU:s energi- och klimatramverk till 2030.

Modity månadsbrev - en sammanfattning av elåret 2013

2014-01-20 11:46 CET Modity Energy Trading AB Vi börjar året med en sammanfattning av elprisets utveckling under 2013 och de större påverkande faktorerna. Vi tar bl.a. en titt på bränslepriser, vår förnybara produktionskapacitet i Norden och hur förbrukningen påverkades av den svagare ekonomin. Författare är Ulrik Ljungars, finansiell handlare på Modity.

Polarbröd kan bli årets innovatör

2014-01-16 16:50 CET Polarbröd AB I över 25 år har Sweco delat ut Hugopriset f.d. Stora Energipriset och i år är Polarbröd nominerade till Årets innovatör för sin omställning till att bli en fossilfri verksamhet.

Elisabet Falemo leder utredning om riksintressen

2014-01-13 12:45 CET Elsäkerhetsverket Regeringen har utsett Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo att vara särskild utredare i en utredning om riksintressen (M 2014:01). Uppdraget innebär en översyn av miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

SVU-rapport C Slutrapport2013_DagoNat: Dag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram 2010-2013 (Avlopp & Miljö)

2014-01-09 15:18 CET Svenskt Vatten AB Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Forskningen utgår från tre olika teman: Dagvattenkvalitet: från regn till recipient, Dagvattensystem samt Ledningsnät. Denna slutrapport redovisar forskningsprogrammets verksamhetsperiod 2010-2013. Författare: Maria Viklander