Nyheter

LINK ritar ny plusenergi-förskola i Oslo

2015-02-26 09:49 CET LINK arkitektur LINK arkitektur, Multiconsult och Erichsen & Horgen har vunnit tävlingen om Kilden förskola i Oslo med förslaget ”Fabelaktig”

Elsäkerhetsverkets resultat 2014

2015-02-25 10:31 CET Elsäkerhetsverket Dialog och information är viktiga komplement i tillsynsarbetet konstateras i Elsäkerhetsverkets årsredovisning för 2014. En intensiv tillsynsverksamhet och marknadskontroll i kombination med informationsinsatser har präglat myndighetens resultat under året som gått.Här kan du läsa om myndighetens samlade verksamhet och om de större uppdrag som genomförts under året.

Tetra Pak kan nu leverera FSC® världen över

2015-02-20 09:39 CET Svenska FSC Tetra Pak har nu FSC-certifierat alla marknadsbolag och konverteringsfabriker, och kan därmed leverera FSC-märkta förpackningar i hela världen.

Midland med LBM Autoparts på Fordonsverkstadsmässan Kista som gästas av Kenny Bräck

2015-02-20 07:00 CET Midland AB Midland ställer ut på Fordonsverkstad Kistamässan i Stockholm den 4-5 mars 2015. Midland presenterar arbetssätten Garanti På Väg, Hjälp På Väg och Proffs På Väg. Montern delas med partnern STM/ LBM Autoparts, specialist på växellådor. Passa på att träffa radarparet "Jörgen & Micke" från Midland. De bjuder både på sig själva och något varmt för huvudet eller en gnuggis!

För höga halter ozon i Sverige

2015-02-19 09:54 CET IVL Svenska Miljöinstitutet Den senaste rapporten från den nationella luftövervakningen i Sverige visar att halterna av de flesta luftföroreningarna är lägre än angivna gräns- och målvärden. Undantaget är marknära ozon som överskrider miljökvalitetsnormen för hälsa. Även halterna av små partiklar, PM2.5, och bensen riskerar att överstiga miljömålen.

Rättelse: kopieringslänk för SVU-rapport 2014-22

2015-02-18 11:15 CET Svenskt Vatten AB Denne rapporten er et resultat av en evaluering av SVU’s Høgskoleprogram, som ble igangsatt i 2008 og er nå (2014) inne i sin andre 3-års-periode. Författare: Hallvard Ødegaard, Scandinavian Environmental Technology AS; Birgitta Johansson, Primula Ordval (bilaga 2).

SVU-rapport 2014-22: En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt Vatten Utveckling (dricksvatten,  rörnät, klimat, avlopp, miljö, management)

2015-02-18 10:56 CET Svenskt Vatten AB Denne rapporten er et resultat av en evaluering av SVU’s Høgskoleprogram, som ble igangsatt i 2008 og er nå (2014) inne i sin andre 3-års-periode. Författare: Hallvard Ødegaard, Scandinavian Environmental Technology AS; Birgitta Johansson, Primula Ordval (bilaga 2).

Tack för ett fint första år, Umeå!

2015-02-18 10:01 CET Business Arena

SVU-rapport 2014-21: Reduktion av läkemedelsrester ... (avlopp och miljö)

2015-02-17 13:55 CET Svenskt Vatten AB Projektet har undersökt reduktionen av läkemedelsrester, C10-C13 klorparaffiner och BDE-209 vid sex olika hygieniseringstekniker samt vid mesofil rötning. Studien presenterar en metod för spikning av läkemedel till avloppsslam samt har bestämt inbindningen till slam för ett antal läkemedel. Författare: Jonas Malmborg, Tekniska verken i Linköping AB

2015-02-16 12:12 CET Svenska FSC Nya internationella regler har kommit ut som tydliggör och stärker kraven för vilka kemiska ämnen som ska hamna på FSC:s lista för mycket farliga bekämpningsmedel. Den nya listan innehåller ca 400 ämnen, att jämföra med den tidigare listan som innehöll ca 100 ämnen. Nya på listan är acetamiprid och imidacloprid, ämnen som används för att behandla plantor mot snytbaggeangrepp i Sverige.