Pressmeddelanden

Nytt nätverk för hållbara interiörer

2015-10-01 09:32 CEST LINK arkitektur Nu har ett nytt nätverk för hållbara interiörer bildats – 100Gruppen. Målet är att ta fram gemensamma hållbarhetsriktlinjer för möbler och inredning. Nätverket är resultatet av ett hållbarhetsseminarium som genomfördes förra veckan. Initiativtagare är LINK arkitektur och WSP.

2015-10-01 08:47 CEST GTS En ansökan för utveckling av en nyskapande och hållbar helhetslösning för våra resor och transporter lämnas nu in till EU:s stora forskningsprogram Horizon 2020. Nuvarande transportsystem är inne i en återvändsgränd och kostar mycket för liten nytta. - Vårt alternativ - GTS - är ett flexibelt och automatiskt generellt transportsystem för en global standard, säger Kjell Dahlström projektledare.

Harvard University besöker Filbornaverket

2015-10-01 08:45 CEST Öresundskraft Studenter och forskningsledare undersöker arkitekturens roll för hållbara industrianläggningar.

Biokol får staden att växa och utsläppen att minska

2015-09-30 16:00 CEST Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad Idag lanserades ​Stockholm Biochar Project. Ett projekt som ska ta tillvara stockholmarnas trädgårdsavfall för att producera biokol och klimatpositiv värme.

Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

2015-09-30 13:00 CEST Svenskt Vatten AB Idag publiceras rapporten ’Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014’. Andelen biogas som uppgraderas till fordonsgas vid reningsverken hade en mycket positiv utveckling fram till 2012. De senaste två åren ser vi dock ingen ökning alls. Det är en trend som behöver brytas. Det saknas långsiktiga beslut från regeringen om de ekonomiska förutsättningarna för biodrivmedelsproduktion.

​Högre maxersättning till försenade kunder

2015-09-30 12:17 CEST Västtrafik Nu utökar Västtrafik servicen till sina kunder. I morgon fördubblas maxersättningen för resor med taxi eller egen bil. Vid förseningar kan kunder nu få upp till 600 kronor i kompensation för sina utlägg.

VI HAR DET NI ÖNSKAR

2015-09-30 09:32 CEST Svenskt Sigill ​81% av konsumenterna i undersökningen (YouGov 2015) ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att djuren har behandlats väl. Mat som bär märkningen Svenskt Sigill kommer från djuruppfödare som har en god djuromsorg och som arbetat aktivt tillsammans med en veterinär för att ständigt förbättra det förebyggande arbetet för god djurhälsa och därmed behålla sin långa användning av antibiotika.

Hitta innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling på Hållbara kartan

2015-09-30 07:45 CEST Stockholms stad Under Sweden Green Building Conference (SGBC15) lanserar Stockholms stad den Hållbara kartan. Redan nu finns runt 30 objekt med goda exempel från byggherrar, staden och fastighetsförvaltare på hur byggnader och platser kan byggas och byggas om för att bli mer hållbara.

NOA RELAXATION EXPANDERAR INTERNATIONELLT

2015-09-29 13:05 CEST NOA Relaxation NOA Potions AB har blivit kontaktat av över 100 internationella distributörer. Det första steget i den internationella expansionen blir på Irland. Ytterligare ett 30-tal länder har identifierats som potentiella och diskussioner har inletts.

Bra start för Göteborgs Hamns miljörabatter

2015-09-29 10:59 CEST Göteborgs Hamn Den första januari i år infördes miljörabatter i Göteborgs Hamn för att premiera fartyg med hög miljöprestanda. Nu konstaterar Göteborgs Hamn AB:s miljöchef Edvard Molitor att satsningen fått en flygande start.