Pressmeddelanden

2015-04-17 09:05 CEST Västerås stad Västerås stad och Mälarenergi har skickat in en ansökan om EU-bidrag för åtgärder som ska leda till en friskare och mer levande Mälaren. Åtgärderna är flera och ska bidra till bättre vattenkvalitet i Västeråsfjärden samt skapa möjligheter för fisk och fauna att vandra i Svartån.

2015-04-16 18:00 CEST Uppsala universitet ​Hur påverkar klimatförändringar arters förekomst och utbredning? Det är en nyckelfråga i klimatdebatten som är svår att svara på utan information om artens naturliga variation. Nu kan forskare från Uppsala universitet för första gången ge en detaljerad bild av naturlig variation genom en stor studie som idag publiceras i den ledande vetenskapliga tidskriften Current Biology.

2015-04-16 17:47 CEST ABB AB ​Genom att vi tillsammans med dig skapar ett skräddarsytt paket av förebyggande och avancerade underhållstjänster, beredskap och support ser vi till att du får färre driftstopp, sänkta kostnader och mindre överraskningar.

2015-04-16 17:43 CEST ABB AB På Elfack visar ABB nyheter inom kabeltillbehör och Kabeldon lågspänningsfördelningar. Till exempel visas kabeltillbehör för vindkraft 12-36 kV. Här finns allt för ett säkert system: kabelanslutningar, -skarvar och -avslut.

2015-04-16 17:39 CEST ABB AB På Elfack får du se vad som kan hända när två spjutspetsteknologier förenas och de bästa egenskaperna hos ABB:s ställverk och frekvensomriktare kombineras.

2015-04-16 17:35 CEST ABB AB Visste du att marginellt ökad transformatoreffektivitet kan bidra till betydligt lägre koldioxidutsläpp? Just nu händer det en hel del på miljösidan när det gäller transformatorer, både inom utveckling och lagstiftning.

​Kritik mot ytterligare avräkningar från biståndet

2015-04-16 14:08 CEST Diakonia "Det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar från biståndet med 479 miljoner," skriver representanter från Svenska kyrkan, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU och Rädda barnen i ett gemensamt uttalande. Avräkningarna ska gå till att finansiera kostnader för flyktingmottagande i Sverige. "Dessa två så avgörande prioriteringar får aldrig sättas mot varandra!"

Stina Götbrink och Per Hamid Ghatan till Vi-skogens styrelse

2015-04-16 13:11 CEST Vi-skogen Biståndsorganisationen Vi-skogen förstärker sin organisation med två nya namn. Från och med april ingår neurologen Per Hamid Ghatan och kommunikationsrådgivaren Stina Götbrink i Vi-skogens styrelse.

Tunga MP-namn på helgens klimatfest

2015-04-16 12:58 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö Nu på fredag och lördag, 16–17 april‚ är det dags för Malmös första klimatfestival. Den arrangeras av Naturskyddsföreningen och äger rum på Moriskan och i Folkets Park. Festivalen är ett strålande initiativ som på ett bra sätt lyfter fram det miljöengagemang som finns i Malmö. Flera tunga miljöpartister, från kommun, riks och EU, medverkar i helgen.

Enbart miljöbilar i Öresundsregionen från 2016

2015-04-16 10:54 CEST Öresundskomiteen I en ny avsiktsförklaring om miljöbilar, har kommunerna och regionerna inom Öresundskomiteen satt som mål att alla nya lätta fordon som köps in till de egna fordonsflottorna, ska drivas på el, biogas eller vätgas. Avsiktsförklaringen har utarbetats av Öresundskomiteen tillsammans med medlemsorganisationerna.