Bilder

Astrid Linder
Friktion
IT chef Taxi Göteborg, Jonathan Stoltz

2014-04-11 11:34 CEST Taxi Göteborg

Försäljnings- och marknadschef Taxi Göteborg, Petra Kling

2014-04-11 11:30 CEST Taxi Göteborg Petra Kling är sedan oktober 2013 försäljnings- och marknadschef på Taxi Göteborg

Försäljnings- och marknadschef Taxi Göteborg, Petra Kling

2014-04-11 11:28 CEST Taxi Göteborg Petra Kling är sedan oktober 2013 Försäljnigs- och marknadschef för Taxi Göteborg.

Tf vd Taxi Göteborg, Jan Johansson

2014-04-11 11:21 CEST Taxi Göteborg Jan Johansson är tf vd på Taxi Göteborg från december 2013.

Onykter i trafiken
IDENTIC får nya telefonnummer

2014-04-08 16:00 CEST IDENTIC AB

IDENTIC get new phone numbers

2014-04-08 15:59 CEST IDENTIC AB

Resande med Pågatåg

2014-04-03 15:55 CEST Skånetrafiken